Вісник ХНАУ №5 2013


ЗМІСТ 


Oliinyk О., Rudenko Ye. Internal and external financial resources of agricultural enterprises reorganization 
:  3.pdf    :  3.pdf
(завантажень: 19 / 9-02-2015, 12:35)

3

Березіна Л.М. Методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин підприємств 
:  4.pdf    :  4.pdf
(завантажень: 13 / 9-02-2015, 12:35)

14

Будзяк В.М. Планування транспортногосподарського  землекористування 
:  5.pdf    :  5.pdf
(завантажень: 9 / 9-02-2015, 12:36)

19

Вишневська О.М., Наумова А.Ю. Теоретичні аспекти і практичні особливості розвитку кластерних структур аграрного сектора економіки у контексті підвищення конкурентоспроможності
:  6.pdf    :  6.pdf
(завантажень: 14 / 9-02-2015, 12:36)

28

Гончаренко І.В., Івкін Ю.В. Стратегічні пріоритети у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області 
:  7.pdf    :  7.pdf
(завантажень: 12 / 9-02-2015, 12:36)

34

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління 
:  8.pdf    :  8.pdf
(завантажень: 26 / 9-02-2015, 12:36)

38

Іртищева І.О., Крупіца І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління інституціональними змінами 
:  9.pdf    :  9.pdf
(завантажень: 14 / 9-02-2015, 12:36)

48

Красноруцький О.О. Принципи побудови систем збуту та розподілу продукції сільськогосподарських підприємств 
:  10.pdf    :  10.pdf
(завантажень: 13 / 9-02-2015, 12:36)

56

Лучик В.Є. Прогнозування регіонального розвитку на основі оптимізаційної міжрегіональної міжгалузевої моделі 
:  11.pdf    :  11.pdf
(завантажень: 10 / 9-02-2015, 12:37)

67

Пасемко Г.П. Подолання корупції як засіб підвищення результативності державного регулювання аграрних відносин 
:  12.pdf    :  12.pdf
(завантажень: 17 / 9-02-2015, 12:37)

73

Сіренко Н.М., Богата І.І. Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області 
:  13.pdf    :  13.pdf
(завантажень: 16 / 9-02-2015, 12:38)

84

Шебаніна О.В., Возненко В.А. Формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах сталого розвитку регіону 
:  14.pdf    :  14.pdf
(завантажень: 15 / 9-02-2015, 12:38)

90

Шиян В.Й., Олійник Т.І., Шиян Д.В. Продуктивні сили як предмет економічної науки в контексті класичних теорій та результатів сучасних досліджень
:  15.pdf    :  15.pdf
(завантажень: 19 / 9-02-2015, 12:38)

96

Байдала В.В., Бутенко В.М. Створення позитивного іміджу біотехнологічної продукції засобами некомерційного маркетингу 
:  16.pdf    :  16.pdf
(завантажень: 8 / 9-02-2015, 12:38)

115

Білоусько Т.Ю. Використання матричних методів в обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства 
:  17.pdf    :  17.pdf
(завантажень: 9 / 9-02-2015, 12:39)

121

Калашнікова Т.В. Досвід державної підтримки сільського господарства в республіці Білорусь 
:  18.pdf    :  18.pdf
(завантажень: 13 / 9-02-2015, 12:39)

130

Белевят О.А., Спасенко О.В. Теоретичні основи і особливості фінансової безпеки підприємства 
:  19.pdf    :  19.pdf
(завантажень: 11 / 9-02-2015, 12:39)

138

Євдокімова М.О. Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності 
:  20.pdf    :  20.pdf
(завантажень: 13 / 9-02-2015, 12:39)

145

Павленко О.П. Фінансові відносини концентрації основного капіталу у виробничому секторі економіки України в умовах глобалізації 
:  21.pdf    :  21.pdf
(завантажень: 13 / 9-02-2015, 12:39)

152

Пономарьова М.С., Головань Л.В. Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку 
:  22.pdf    :  22.pdf
(завантажень: 12 / 9-02-2015, 12:40)

156

Сумець О.М. Логістична система підприємства АПК: визначення, аналогова модель функціонування, основні завдання 
:  23.pdf    :  23.pdf
(завантажень: 9 / 9-02-2015, 12:40)

166

Тимофієва Г.С. Використання потенціалу системи дорадництва в контексті інформаційно-консультаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств
:  24.pdf    :  24.pdf
(завантажень: 10 / 9-02-2015, 12:40)

175

Шибаєва Н.В., Батюк Л.А. Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на відтворювальні пропорції економіки України 
:  25.pdf    :  25.pdf
(завантажень: 8 / 9-02-2015, 12:40)

181

Ярова В.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу 
:  26.pdf    :  26.pdf
(завантажень: 10 / 9-02-2015, 12:41)

185

Горбатова Л.В. Комплексна рейтингова оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств 
:  27.pdf    :  27.pdf
(завантажень: 10 / 9-02-2015, 12:41)

196

Дерев’янко Т.О. Стратегічні пріоритети розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області 
:  28.pdf    :  28.pdf
(завантажень: 9 / 9-02-2015, 12:41)

202

Ільясова С.С. Особливості оцінки економічної ефективності виробництва плодів 
:  29.pdf    :  29.pdf
(завантажень: 11 / 9-02-2015, 12:41)

209

Парфентьєва О.Г. Методичні підходи до економічної діагностики потенціалу розвитку підприємств 
:  30.pdf    :  30.pdf
(завантажень: 11 / 9-02-2015, 12:42)

214

Черненко Ю.Ю. Сучасні тенденції у виробництві овочів відкритого ґрунту в Харківській області 
:  31.pdf    :  31.pdf
(завантажень: 9 / 9-02-2015, 12:42)

222

Критика і бібліографія 
:  32.pdf    :  32.pdf
(завантажень: 20 / 9-02-2015, 12:42)

227Оновлено: 9-02-2015, 12:34 / Переглядів: 1 113
 

Авторизація