Вісник ХНАУ №8 2013

 

 

ЗМІСТ

 

Vereshchagina A.V., Kuznetsov E.A. Іmprovement of theoretical approaches To development and implementation in innovation process 
:  3.pdf    :  3.pdf
(завантажень: 7 / 28-01-2015, 14:25)

3

Гуторов О.І., Абраменко П.О. Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища 
:  4.pdf    :  4.pdf
(завантажень: 12 / 28-01-2015, 14:29)

10

Зоріна О.І., Мкртичьян О.М. Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу 
:  5.pdf    :  5.pdf
(завантажень: 8 / 28-01-2015, 14:29)

18

Іртищева І.О., Смелянець Т.В., Обозна А.О. Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери 
:  6.pdf    :  6.pdf
(завантажень: 10 / 28-01-2015, 14:29)

27

Максимова Т.С. Стратегічні підходи до пропозиції продуктів в холістичному маркетингу 
:  7.pdf    :  7.pdf
(завантажень: 6 / 28-01-2015, 14:30)

40

Пасемко Г.П., Шевченко С.В. Соціальна відповідальність за раціональне використання земельних ресурсів 
:  8.pdf    :  8.pdf
(завантажень: 17 / 28-01-2015, 14:30)

46

Червен І.І., Шишка І.Б. Розвиток та економічна ефективність молочного скотарства у підприємстві на основі інноваційної діяльності 
:  9.pdf    :  9.pdf
(завантажень: 21 / 28-01-2015, 14:30)

56

Шебанін В.С., Данильченко Р.В. Стратегічне завдання продовольчого підкомплексу АПК – збільшення обсягів виробництва продукції 
:  10.pdf    :  10.pdf
(завантажень: 11 / 28-01-2015, 14:30)

62

Білоусько Т.Ю. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Харківської області в контексті конкурентоспроможності економіки України 
:  11.pdf    :  11.pdf
(завантажень: 22 / 28-01-2015, 14:31)

68

Анічин Л.М., Гуторов О.І., Галкіна І.В. Інтенсифікація як запорука підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах 
:  12.pdf    :  12.pdf
(завантажень: 28 / 28-01-2015, 14:31)

79

Ткачук В.І. Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур 
:  13.pdf    :  13.pdf
(завантажень: 16 / 28-01-2015, 14:31)

84

Гоголь М.М. Шляхи оптимізації управлінського обліку на вертикально-інтегрованих виноробних підприємствах 
:  14.pdf    :  14.pdf
(завантажень: 9 / 29-01-2015, 12:40)

92

Данкевич Є.М. Вплив державної підтримки на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 
:  15.pdf    :  15.pdf
(завантажень: 14 / 2-02-2015, 13:53)

98

Захарченко О.В. Наукові основи раціонального природокористування 
:  16.pdf    :  16.pdf
(завантажень: 12 / 2-02-2015, 13:55)

105

Коломієць Н.О. Інвестиційні ризики: сутність та методи оцінки 
:  17.pdf    :  17.pdf
(завантажень: 10 / 2-02-2015, 13:55)

110

Морозова Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини 
:  18.pdf    :  18.pdf
(завантажень: 13 / 2-02-2015, 13:55)

120

Пономарьова М.С. Організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК 
:  19.pdf    :  19.pdf
(завантажень: 16 / 2-02-2015, 13:56)

127

Роганіна В.Є. Планування розвитку овочівництва на основі інновацій 
:  20.pdf    :  20.pdf
(завантажень: 8 / 2-02-2015, 13:56)

132

Рябенко Г.М., Маковєєнко І.Е. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств 
:  21.pdf    :  21.pdf
(завантажень: 10 / 2-02-2015, 13:57)

138

Сєвідова І.О. Розвиток зовнішньоторгівельних перспектив оптового ринку сільськогосподарської продукції в контексті євроінтеграції 
:  22.pdf    :  22.pdf
(завантажень: 8 / 2-02-2015, 13:58)

143

Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Мoodle 
:  23.pdf    :  23.pdf
(завантажень: 7 / 2-02-2015, 13:59)

148

Смирнова Н.В. Концептуальні основи стратегічного управління активами організації 
:  24.pdf    :  24.pdf
(завантажень: 7 / 2-02-2015, 13:59)

156

Харенко А.О., Бобко В.В., Чернега І.І. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва 
:  25.pdf    :  25.pdf
(завантажень: 12 / 2-02-2015, 13:59)

163

Бабан Т.О. Внутрішні фактори, що визначають рівень експортного потенціалу ячменю 
:  26.pdf    :  26.pdf
(завантажень: 6 / 2-02-2015, 14:00)

174

Бадалов Х.М. Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах 
:  27.pdf    :  27.pdf
(завантажень: 14 / 2-02-2015, 14:00)

179

Валетенко В.В. Критичні аспекти сучасних методичних підходів до оцінки інвестицій в інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств 
:  28.pdf    :  28.pdf
(завантажень: 6 / 2-02-2015, 14:02)

187

Ведернікова С.В. Формування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу 
:  29.pdf    :  29.pdf
(завантажень: 7 / 2-02-2015, 14:02)

192

Господаренко С.Г. Особливості розвитку молочного скотарства в сучасних умовах 
:  30.pdf    :  30.pdf
(завантажень: 9 / 2-02-2015, 14:04)

202

Гриб С.В. Вплив розмірів виробництва на економічну ефективність вирощування окремих сільськогосподарських культур 
:  31.pdf    :  31.pdf
(завантажень: 12 / 2-02-2015, 14:05)

207

Гунченко О.В. Теоретичні та методичні підходи до оцінки процесу концентрації виробництва сільськогосподарських підприємств 
:  32.pdf    :  32.pdf
(завантажень: 10 / 2-02-2015, 14:05)

216

Калашніков А.О. Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств 
:  33.pdf    :  33.pdf
(завантажень: 7 / 2-02-2015, 14:07)

222

Конюхова Н.В. Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні 
:  34.pdf    :  34.pdf
(завантажень: 7 / 2-02-2015, 14:08)

227

Овсюкова Ю.В. Особливості визначення якості продукції тваринництва 
:  35.pdf    :  35.pdf
(завантажень: 6 / 2-02-2015, 14:08)

235

Петренко А.В. Упровадження системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах овочепродуктового підкомплексу 
:  36.pdf    :  36.pdf
(завантажень: 7 / 2-02-2015, 14:09)

241

Проценко Н.М. Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства 
:  37.pdf    :  37.pdf
(завантажень: 5 / 2-02-2015, 14:10)

249

Рябуха І.С. Трансформування земельних відносин в Україні та концептуальна модель їхнього розвитку 
:  38.pdf    :  38.pdf
(завантажень: 6 / 2-02-2015, 14:10)

255

Термоса І.О. Виокремлення економічної категорії «реструктуризація» серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві 
:  39.pdf    :  39.pdf
(завантажень: 6 / 2-02-2015, 14:10)

260

Хамзе Махмуд Аль-Равашдех. Управління конкурентними перевагами як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
:  40.pdf    :  40.pdf
(завантажень: 11 / 2-02-2015, 14:11)

270

Чаговець О.В. Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві 
:  41.pdf    :  41.pdf
(завантажень: 15 / 2-02-2015, 14:11)

276

Шевченко Е.В. Ефективність використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва 
:  42.pdf    :  42.pdf
(завантажень: 17 / 2-02-2015, 14:11)

283

Ширма В.В. Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва 
:  43.pdf    :  43.pdf
(завантажень: 13 / 2-02-2015, 14:11)

288Оновлено: 28-01-2015, 14:43 / Переглядів: 1 154
 

Авторизація