ВІСНИК ХНAУ 2013 вип. 3 (30)

ЗМІСТ

 

ОГЛЯДИ

 

Сиваш О. О., Золотарьова О. К. Катаболізм хлорофілу в рослинах 
:  2013.03.006-017.syvash_zolotareva.pdf (завант.: 61)
:  2013.03.006-017.syvash_zolotareva.pdf

6

Колупаєв Ю. Є., Обозний О. І. Активні форми кисню і антиоксидантна система при перехресній адаптації рослин до дії абіотичних стресорів 
:  2013.03.018-031.kolupaev_oboznyi.pdf (завант.: 38)
:  2013.03.018-031.kolupaev_oboznyi.pdf

18

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Глянько А. К., Іщенко О. О., Васильєва Г. Г., Степанов О. В., Пройдакова О. А. Ритмічні зміни вмісту оксиду азоту (NO) у коренях етіольованих проростків гороху (Pisum sativum L.)
:  2013.03.032-038.glyanko_et_al.pdf (завант.: 31)
:  2013.03.032-038.glyanko_et_al.pdf

32

Вайнер А. О., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Хрипач В. О. Участь активних форм кисню в індукуванні теплостійкості колеоптилів пшениці екзогенними брассиностероїдами
:  2013.03.039-045.vayner_et_al.pdf (завант.: 34)
:  2013.03.039-045.vayner_et_al.pdf

39

Водка М. В., Поліщук О. В., Білявська Н. О., Золотарьова О. К. Вплив важких металів на фотосинтетичний апарат та карбоангідразну активність хлоропластів гороху
:  2013.03.046-055.vodka_et_al.pdf (завант.: 47)
:  2013.03.046-055.vodka_et_al.pdf

46

Груник Н. І., Ковальова В. А., Гут Р. Т. Особливості експресії гена ліпід-трансферного протеїну сосни звичайної при інфікуванні сіянців кореневою губкою 
:  2013.03.056-060.hrunyk_et_al.pdf (завант.: 23)
:  2013.03.056-060.hrunyk_et_al.pdf

56

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Мутерко О. Ф., Балашова І. А., Сиволап Ю. М. Ідентифікація комбінацій з мутацій в гаплогрупах гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видівTriticum dicoccoides, Triticum dicoccum, Triticum durum
:  2013.03.061-067.muterko_et_al.pdf (завант.: 33)
:  2013.03.061-067.muterko_et_al.pdf

61

Галаєва М. В., Файт В. І., Чеботар С. В., Сиволап Ю. М. Морозостійкість F2 популяцій пшениці м'якої озимої та її зв'язок з алелямимікросателітних локусів 
:  2013.03.068-075.galaeva_et_al.pdf (завант.: 34)
:  2013.03.068-075.galaeva_et_al.pdf

68

Акініна Г. Є., Попов В. М., Зайцева Г. П., Дугарь Ю. М., Єремєєва В. Д. Класифікація колекції сортів нуту з різних країн за ISSR-маркерами
:  2013.03.076-082.akinina_et_al.pdf (завант.: 35)
:  2013.03.076-082.akinina_et_al.pdf

76

Хаблак С. Г., Парій Ф. М. Взаємозв'язок сигнальної системи регуляції розвитку рослини і взаємодії генів при успадкуванні ознак кореневої системи уArabidopsis thaliana (L.) Heynh.
:  2013.03.083-089.hablak_pariy.pdf (завант.: 24)
:  2013.03.083-089.hablak_pariy.pdf

83

Матяшук Р. К. Перспективність використання хімічного мутагенезу в практиці збагачення сортименту лілійнику
:  2013.03.090-096.matyashuk.pdf (завант.: 29)
:  2013.03.090-096.matyashuk.pdf

90

РЕЦЕНЗІЇ

 

Глянько А. К., Колупаєв Ю. Є. В. К. Войников «Енергетична та інформаційна системи рослинних клітин за гіпотермії»
:  2013.03.097-100.recenze.pdf (завант.: 23)
:  2013.03.097-100.recenze.pdf

97

ХРОНІКА

 

Вайнер А. О., Ястреб Т. О., Мосійчук Н. М. Перша Карпатська Літня Школа з біохімії «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах», 30 червня – 7 липня 2013 року, Івано-Франківськ, Україна
:  2013.03.101-104.chronicle.pdf (завант.: 24)
:  2013.03.101-104.chronicle.pdf

101

 

 

Правила для авторів 
:  2013.03.105-109.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 25)
:  2013.03.105-109.rules_for_author_ukr.pdf

105

Правила для авторов
:  2013.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 20)
:  2013.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf

110

Rules for authors 
:  2013.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 19)
:  2013.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf

116Оновлено: 20-01-2014, 14:04 / Переглядів: 1 520
 

Авторизація