ВІСНИК ХНAУ 2012, вип. 3 (27)

 
 
 

ЗМІСТ
 

Якимчук Р. А.Генетичні наслідки низькодозового опромінення в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища
:  
2012.03.006-021.yakymchuk.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  2012.03.006-021.yakymchuk.pdf
322,4 Kb [18-04-2013, 12:55]

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Мусатенко Л. І., Обозний О. І., Лугова Г. А., Ястреб Т. О.Жасмонова кислота індукує теплостійкість колеоптилів пшениці та їх ферментативну антиоксидантну систему
:  2012.03.022-030.karpets_et_al.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2012.03.022-030.karpets_et_al.pdf
290,46 Kb [18-04-2013, 12:58]

22

Волошина Н. Ю., Білявська Н. О. Ультраструктурні характеристики хлоропластів мезофілу листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides іA. tataricum
:  2012.03.031-041.voloshyna_bilyavska.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2012.03.031-041.voloshyna_bilyavska.pdf
1,14 Mb [18-04-2013, 12:58]

31

Нечаєва Т. Л., Загоскіна Н. В.Зміни в утворенні фенольних сполук у калусній культурі чайної рослини після короткочасної дії саліцилової кислоти
:  2012.03.042-049.nechaeva_zagoskina.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2012.03.042-049.nechaeva_zagoskina.pdf
245,87 Kb [18-04-2013, 12:59]

42

Ястреб Т. О.Вплив ароматичних і янтарної кислот на активність супероксиддисмутази та вміст проліну в проростках пшениці за умов сольового стресу
:  2012.03.050-057.yastreb.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2012.03.050-057.yastreb.pdf
255,08 Kb [18-04-2013, 12:59]

50

Жадько С. І. Раннє збільшення вмісту активних форм кисню та активності аскорбатпероксидази і каталази у листках рослин Arabidopsis thalianaпри осмотичному та оксидативному стресах
:  2012.03.058-064.jadko.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  2012.03.058-064.jadko.pdf
221,5 Kb [18-04-2013, 13:00]

58

Обозний О. І., Швиденко М. В., Лугова Г. А., Колупаєв Ю. Є.Активність аскорбатпероксидази і вміст аскорбінової кислоти в проростках пшениці при загартовуючих і ушкоджуючих тепловому і осмотичному впливах
:  2012.03.065-074.obozniy_et_al.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2012.03.065-074.obozniy_et_al.pdf
274,85 Kb [18-04-2013, 13:00]

65

Хромих Н. О., Бородай Є. С., Лихолат Ю. В. Факторний аналіз впливу Ni2+і гіпертермії на вміст відновленого глутатіону і активність глутатіон-S-трансферази у коренях кукурудзи та гороху
:  2012.03.075-081.khromykh_et_al.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  2012.03.075-081.khromykh_et_al.pdf
222,85 Kb [18-04-2013, 13:01]

75

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Дугарь Ю. М., Попов В. М. Ідентифікація та паспортизація сортів конюшини лучної (Trifolium pratenseL.) за SSR маркерами
:  2012.03.082-090.dugar_popov.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  2012.03.082-090.dugar_popov.pdf
325,3 Kb [18-04-2013, 13:01]

82

Хаблак С. Г., Абдуллаєва Я. А. Успадкування ознак кореневої системи у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при взаємодії генів SHR1, GPA1 іCOB1
:  2012.03.091-097.hablak_abdullaeva.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2012.03.091-097.hablak_abdullaeva.pdf
513,69 Kb [18-04-2013, 13:01]

91

Докукіна К. І. Успадкування ознак колоса у гібридів між амфідиплоїдом Triticum durum Desf. – Aegilops tauschiiCoss. та сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26
:  2012.03.098-103.dokukina.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2012.03.098-103.dokukina.pdf
207,58 Kb [18-04-2013, 13:02]

98

Парфенюк А. І., Безноско І. В.Інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів на сортах та гібридах перцю солодкого
:  2012.03.104-108.parfenuk_beznosko.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2012.03.104-108.parfenuk_beznosko.pdf
223 Kb [18-04-2013, 13:02]

104

РЕЦЕНЗІЇ
 

Колупаєв Ю.Є. Є.І. Кошкін «Фізіологія стійкості сільськогосподарських культур»
:  2012.03.109-113.recenze.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  2012.03.109-113.recenze.pdf
167,76 Kb [18-04-2013, 13:03]

109

ІСТОРІЯ НАУКИ
 

Григорюк І. П.Федір Пилипович Мацков (1897-1977)
:  2012.03.114-115.history.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2012.03.114-115.history.pdf
266,25 Kb [18-04-2013, 13:03]

114

ЮВІЛЕЇ
 

Олександр Зиновійович Злотін (до 75-річчя від дня народження)
:  2012.03.116-117.zlotin_75.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2012.03.116-117.zlotin_75.pdf
146,13 Kb [18-04-2013, 13:04]

116

Анатолій Іванович Божков (до 60-річчя від дня народження)
:  2012.03.118.bozhkov_60.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2012.03.118.bozhkov_60.pdf
132,62 Kb [18-04-2013, 13:05]

118

   

Зміст вип. 1-2, 2012 
:  2012.03.119-120.contents1-2.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2012.03.119-120.contents1-2.pdf
138,64 Kb [18-04-2013, 13:07]

 

119

 

 


Оновлено: 18-04-2013, 12:49 / Переглядів: 1 914
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок