ВІСНИК ХНАУ 2012, вип. 2ЗМІСТ

 

 

Стор.

Адамень Ф.Ф., Рудік О.Л., Прошина І.А. Особливості водоспоживання сафлору красильного при різних строках  посіву і нормах висіву в умовах півдня України


:  adamen-f.f.-rudik-o.l.-proshina-.a.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  adamen-f.f.-rudik-o.l.-proshina-.a.pdf
188,17 Kb [10-03-2013, 09:24]

 

 

3–8

Л.М. Технологічні властивості ферментованих плодів патисона 


:  puzik-l.m.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  puzik-l.m.pdf
173,02 Kb [10-03-2013, 09:27]

 

9–13

Рожков А.О. Зв'язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої  твердої 


:  rozhkov-a.o.pdf (завант.: 59)
Переглянути онлайн:  rozhkov-a.o.pdf
705,86 Kb [10-03-2013, 09:28]

 

 

14–29

Бобро М.А., Огурцов Є.М., Міхєєв В.Г. Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від норм висіву в східній частині Лісостепу України


:  bobro-m.a.-ogurcov-ye.m.-mheev-v.g.pdf (завант.: 59)
Переглянути онлайн:  bobro-m.a.-ogurcov-ye.m.-mheev-v.g.pdf
276,68 Kb [10-03-2013, 09:30]

 

 

30–36

Усова З.В. Успадкування ознаки “маса 1000 зерен” та спектра гліадинів при міжвидовій гібридизації за участю пшенично-елімусних гібридів


:  usova-z.v.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  usova-z.v.pdf
512,36 Kb [10-03-2013, 09:32]
 

 

37–43

Бухало В.Я., Алексеєнко А.О.  Вплив гумату амонію на урожайність ярого ячменю 


:  buhalo-v.ya.-alekseyenko-a.o.pdf (завант.: 47)
Переглянути онлайн:  buhalo-v.ya.-alekseyenko-a.o.pdf
253,66 Kb [10-03-2013, 09:33]

 

44–48

Радченко Л.О.  Ознака скоростиглості у гібридів огірка F1  партено-карпічного типу


:  radchenko-l.o.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  radchenko-l.o.pdf
177,46 Kb [10-03-2013, 09:35]

 

49–52

Сизых Л.М., Шестопалов М.В., Славгородская-Курпиева Л.Е. Применение экологощадящих средств защиты против наиболее опасных вредителей яблони в садах Крымского полуострова


:  sizyh-l.m.-shestopalov-m.v.-slavgorodskaya-kurpieva-l.e.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  sizyh-l.m.-shestopalov-m.v.-slavgorodskaya-kurpieva-l.e.pdf
254,46 Kb [10-03-2013, 09:37]

 

53–61

Свиридов А.А.Урожайність гібридів зернового сорго залежно від способів та строків посіву в східній частині Лісостепу України


:  sviridov-a.a.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  sviridov-a.a.pdf
191,28 Kb [10-03-2013, 09:44]

 

62–65

Кохан К.М. Формування врожаю зернового сорго Кейрас залежно від дії стимуляторів росту речовин в північному степу України


:  kohan-k.m.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  kohan-k.m.pdf
167,04 Kb [10-03-2013, 09:48]

 

66–68

Мітрохіна Н.В., Яровий Г.І. Урожайність та якість коренеплодів моркви залежно від обробітку насіння мікробними препаратами


:  mitrohina-n.v.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  mitrohina-n.v.pdf
180,61 Kb [10-03-2013, 09:50]

 

69–72

Кабацюра А.А. Успадкування крупності зерна і вмісту білка та їх взаємозв’язки з макаронними якостями у вихідного матеріалу пшениці твердої ярої


:  kabacyura-a.a.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  kabacyura-a.a.pdf
365,2 Kb [10-03-2013, 09:52]

  

73–79

Біленька О.М. Адаптивний потенціал вихідного матеріалу цибулі- шалоту


:  bilenka-o.m.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  bilenka-o.m.pdf
236,62 Kb [10-03-2013, 09:54]

 

80–87

Лєбєдєв С.М. Агроекологічне обґрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження шкідливих поколінь Lobesiabotranaden. etschiff. в умовах рівнинно-степового Криму


:  lyebyedyev-s.m.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  lyebyedyev-s.m.pdf
204,76 Kb [10-03-2013, 14:08]

 

 

88–93

Єгоров Д.К. Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого


:  yegorov-d.k.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  yegorov-d.k.pdf
356,44 Kb [10-03-2013, 14:10]

 

94–99

Поташова Л.М., Поташов Ю.М. Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі


:  potashova-l.m.-potashov-yu.m.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  potashova-l.m.-potashov-yu.m.pdf
251,61 Kb [10-03-2013, 14:12]

 

100–105

Сухова Г.І. Формування елементів продуктивності сочевиці залежно від особливостей сорту


:  suhova-g._formuvannya.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  suhova-g._formuvannya.pdf
188,75 Kb [10-03-2013, 14:14]

 

106–111

Арсланова Л.Е. Урожайність льону олійного сорту Південна ніч залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Степу Криму


:  arslanova-l.e.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  arslanova-l.e.pdf
164,8 Kb [10-03-2013, 14:16]

 

112–115

Сташкина А.Ф. Почвы Восточного региона Крымских гор и их пригодность к ведению аграрного и садово-паркового производства


:  stashkina-a.f.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  stashkina-a.f.pdf
252,2 Kb [10-03-2013, 14:18]

 

116–127

Адамень Ф.Ф., Плугатар Ю.В. Лісотипологічна класифікація лісів України


:  adamen-plugatar_3.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  adamen-plugatar_3.pdf
496,99 Kb [10-03-2013, 14:20]

 

128–134

Байструк-Глодан Л.З., Жапалеу Г.З., Коваль Г.Л. Оцінка селекцій-ного матеріалу конюшини повзучої в умовах Передкарпаття


:  baystruk-glodan-l.z.-zhapaleu-g.z.-koval-g.l.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  baystruk-glodan-l.z.-zhapaleu-g.z.-koval-g.l.pdf
181,14 Kb [10-03-2013, 14:22]

 

135–138

Коник Г.С., Добрянська Н.А. Удосконалення технології вирощування тимофіївки лучної в умовах Західного регіону


:  konik-g.s.-dobryanska-n.a.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  konik-g.s.-dobryanska-n.a.pdf
257,79 Kb [10-03-2013, 14:24]

 

139–143

Кушнірук Т.М.  Ріст і розвиток рослин та врожайність плодів гібридів огірка залежно від строку сівби і норми добрив


:  kushniruk-t.m.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  kushniruk-t.m.pdf
214,06 Kb [10-03-2013, 14:25]

 

144–149

Сухова Г.І. Фотосинтетична діяльність сортів сочевиці в умовах Східного Лісостепу України 


:  suhova-g._fotosintetichna.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  suhova-g._fotosintetichna.pdf
196,16 Kb [10-03-2013, 14:27]

 

150–155

Дідух  Н.О. Мінливість морфологічних ознак сортів і гібридів кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України


:  diduh-n.o.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  diduh-n.o.pdf
225,49 Kb [10-03-2013, 14:29]

 

156–160

Гордієнко І.М., Ткаленко Г.М., Колтунов В.А. Зміни вмісту ефірної олії цибулі ріпчастої під час зберігання 


:  gordienko-i.n.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  gordienko-i.n.pdf
566,62 Kb [10-03-2013, 14:33]

 

161–168

Терьохіна Л.А. Трансфер наукових розробок овочівництва в агропро-мислове виробництво


:  terohina-l.a.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  terohina-l.a.pdf
191,38 Kb [10-03-2013, 14:35]

 

169–171

Бухало В.Я., Сухова Г.І. Вплив густоти рослин на формування урожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України


:  buhalo-v.ya.-suhova-g..pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  buhalo-v.ya.-suhova-g..pdf
189,65 Kb [10-03-2013, 14:37]

 

172–176

Демчук О.В. Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму


:  demchuk-o.v.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  demchuk-o.v.pdf
216,93 Kb [10-03-2013, 14:39]

 

177–181

Яковченко А.В. Строки і способи дозарювання баклажана східно-азіатського підвиду в умовах Степу України.


:  yakovchenko-a.v.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  yakovchenko-a.v.pdf
191,48 Kb [10-03-2013, 14:40]

 

182–185

Духін Є.О. Зміна лабораторної та польової схожості насіння буряка столового сорту Дій  залежно від інкрустації


:  duhin-e.o.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  duhin-e.o.pdf
172,07 Kb [10-03-2013, 14:42]

 

186–189

Колтунов В.А., Данілкова Т.В., Бородай В.В.  Зміни структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Перед-гір’я Карпат  Львівської області  при використанні біопрепаратів


:  koltunov-v.a.-danilkova-t.v.-boroday-v.v.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  koltunov-v.a.-danilkova-t.v.-boroday-v.v.pdf
403,37 Kb [10-03-2013, 14:44]

 

 

190–202

Тимчук С.М., Мартинюк М.М., Поздняков В.В., Тимчук В.М., Анциферова О.В., Харченко Л.Я., Харченко Ю.В. Генетичний аналіз основнихознак  якості гранулярного  крохмалю у мутантів кукурудзи sh1 та sh2


:  timchuk-s.m.-i-dr.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  timchuk-s.m.-i-dr.pdf
250,6 Kb [10-03-2013, 14:46]
 

 

 

203–208

Івакін О.В. Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур’я-неність і врожайність культур сівозміни


:  ivakin-o.v.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  ivakin-o.v.pdf
237,5 Kb [10-03-2013, 14:48]

 

209–215

Томашов С.В., Журавель В.М.  Вивчення окремих елементів техно-логії вирощування гірчиці білої в суходольних умовах степового Криму


:  tomashov-s.v.-zhuravel.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  tomashov-s.v.-zhuravel.pdf
303,77 Kb [10-03-2013, 14:50]

 

216–221

Кулик М.І. Допосівна підготовка насіння томату як один з елементів технології вирощування якісної розсади


:  kulik-m.i.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  kulik-m.i.pdf
191,11 Kb [10-03-2013, 14:52]

 

222–226

Деревянко І.О., Турчинова Н.П. Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого


:  derevyanko-i.o.-turchinova-n.p.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  derevyanko-i.o.-turchinova-n.p.pdf
327,33 Kb [10-03-2013, 14:55]

 

227–230

Кодацький Д.В., Чернобай С.В., Бобров О.Ю. Стан та перспективи вирощування гречки в Харківській області


:  kodackiy-d.v.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  kodackiy-d.v.pdf
263,88 Kb [10-03-2013, 14:56]

 

231–235

Панкова О.В., В.К. Життєздатність міжродових гібридів T. aestivum / S. cereale  залежно від дії різних доз гамма-опромінення


:  pankova-o.v.-puzik-v.k.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  pankova-o.v.-puzik-v.k.pdf
229,97 Kb [10-03-2013, 14:59]

 

236–241

Каленська С.М., Каленський В.П., Антал Т.В., Гарбар Л.А., Малеончук О.В. Вплив елементів технології вирощування на польову схожість і врожайність пшениці твердої ярої та м’якої в умовах північної та північно-західної частин Лісостепу України


:  kalenska-s.m.-i-dr.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  kalenska-s.m.-i-dr.pdf
361,91 Kb [10-03-2013, 15:00]

  

 

242–250

Шокало Н.С. Формування врожайності рицини за її інтродукції в перехідну південну частину Полтавської області


:  shokalo-n.s.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  shokalo-n.s.pdf
176,01 Kb [10-03-2013, 15:02]

 

251–254

Солонечний П.М. Оцінка екологічної адаптивності сортів ячменю ярого


:  solonechniy-p.m.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  solonechniy-p.m.pdf
190,48 Kb [10-03-2013, 15:04]

 

255–259

Лазебний Д.В.  Стійкість рослин озимої пшениці до полягання залежно від норм висіву насіння


:  lazebniy-d.v.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  lazebniy-d.v.pdf
518,43 Kb [10-03-2013, 15:06]

 

260–268

Хареба В.В. Науковий супровід виробництва овочів і баштанних культур


:  hareba.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  hareba.pdf
305,79 Kb [10-03-2013, 15:08]

 

269–277

Л.М., Бондаренко В.А.  Інтенсивність дихання капусти броколі під час зберігання 


:  puzik-l.m.-bondarenko-v.a.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  puzik-l.m.-bondarenko-v.a.pdf
219,49 Kb [10-03-2013, 15:09]

 

278–281

Гребенюк І.В., Петренкова В.П. Наукове обґрунтування Б.М. Ро-жественським впливу органічних добрив на врожайність зернових культур


:  grebenyuk-i.v.-petrenkova-v.p.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  grebenyuk-i.v.-petrenkova-v.p.pdf
220,11 Kb [10-03-2013, 15:10]

  

282–287

Тимчук В.М. Аналіз складових трансферу в галузі рослинництва


:  timchuk-v.m.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  timchuk-v.m.pdf
181,71 Kb [10-03-2013, 15:12]

288–292

Непран І.В., Ніколаєнко А.М., Стець С.І. Вплив норм висіву на продуктивність нуту в умовах Східного Лісостепу України


:  nikolaenko-a.m.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  nikolaenko-a.m.pdf
161,17 Kb [10-03-2013, 15:14]

 

293–295

Куцегуб Г.О.  Ефективність застосування інсектициду Бі 58 новий

на посівах ріпака ярого у Лісостепу України


:  kucegub.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  kucegub.pdf
304,78 Kb [10-03-2013, 15:15]

 

296–301

Белінський Ю.В. Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку ґрунту в умовах Лівобережного Лісостепу України


:  belinskiy-yu.v.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  belinskiy-yu.v.pdf
210,28 Kb [10-03-2013, 15:17]

 

302–307

Світлої  пам’яті  Будьонного  Юрія Васильовича


:  svtloyi-pamyat-budonnogo-yurya-vasilovicha.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  svtloyi-pamyat-budonnogo-yurya-vasilovicha.pdf
144,82 Kb [10-03-2013, 15:19]

308–310


УДК

314349Оновлено: 10-03-2013, 09:40 / Переглядів: 3 567
 

Авторизація