ВІСНИК ХНАУ 2012, вип. 2ЗМІСТ

 

 

Стор.

Адамень Ф.Ф., Рудік О.Л., Прошина І.А. Особливості водоспоживання сафлору красильного при різних строках  посіву і нормах висіву в умовах півдня України


:  adamen-f.f.-rudik-o.l.-proshina-.a.pdf    :  adamen-f.f.-rudik-o.l.-proshina-.a.pdf
(завантажень: 41 / 10-03-2013, 09:24)

 

 

3–8

Л.М. Технологічні властивості ферментованих плодів патисона 


:  puzik-l.m.pdf    :  puzik-l.m.pdf
(завантажень: 24 / 10-03-2013, 09:27)

 

9–13

Рожков А.О. Зв'язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої  твердої 


:  rozhkov-a.o.pdf    :  rozhkov-a.o.pdf
(завантажень: 58 / 10-03-2013, 09:28)

 

 

14–29

Бобро М.А., Огурцов Є.М., Міхєєв В.Г. Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від норм висіву в східній частині Лісостепу України


:  bobro-m.a.-ogurcov-ye.m.-mheev-v.g.pdf    :  bobro-m.a.-ogurcov-ye.m.-mheev-v.g.pdf
(завантажень: 57 / 10-03-2013, 09:30)

 

 

30–36

Усова З.В. Успадкування ознаки “маса 1000 зерен” та спектра гліадинів при міжвидовій гібридизації за участю пшенично-елімусних гібридів


:  usova-z.v.pdf    :  usova-z.v.pdf
(завантажень: 27 / 10-03-2013, 09:32)
 

 

37–43

Бухало В.Я., Алексеєнко А.О.  Вплив гумату амонію на урожайність ярого ячменю 


:  buhalo-v.ya.-alekseyenko-a.o.pdf    :  buhalo-v.ya.-alekseyenko-a.o.pdf
(завантажень: 44 / 10-03-2013, 09:33)

 

44–48

Радченко Л.О.  Ознака скоростиглості у гібридів огірка F1  партено-карпічного типу


:  radchenko-l.o.pdf    :  radchenko-l.o.pdf
(завантажень: 25 / 10-03-2013, 09:35)

 

49–52

Сизых Л.М., Шестопалов М.В., Славгородская-Курпиева Л.Е. Применение экологощадящих средств защиты против наиболее опасных вредителей яблони в садах Крымского полуострова


:  sizyh-l.m.-shestopalov-m.v.-slavgorodskaya-kurpieva-l.e.pdf    :  sizyh-l.m.-shestopalov-m.v.-slavgorodskaya-kurpieva-l.e.pdf
(завантажень: 25 / 10-03-2013, 09:37)

 

53–61

Свиридов А.А.Урожайність гібридів зернового сорго залежно від способів та строків посіву в східній частині Лісостепу України


:  sviridov-a.a.pdf    :  sviridov-a.a.pdf
(завантажень: 40 / 10-03-2013, 09:44)

 

62–65

Кохан К.М. Формування врожаю зернового сорго Кейрас залежно від дії стимуляторів росту речовин в північному степу України


:  kohan-k.m.pdf    :  kohan-k.m.pdf
(завантажень: 28 / 10-03-2013, 09:48)

 

66–68

Мітрохіна Н.В., Яровий Г.І. Урожайність та якість коренеплодів моркви залежно від обробітку насіння мікробними препаратами


:  mitrohina-n.v.pdf    :  mitrohina-n.v.pdf
(завантажень: 36 / 10-03-2013, 09:50)

 

69–72

Кабацюра А.А. Успадкування крупності зерна і вмісту білка та їх взаємозв’язки з макаронними якостями у вихідного матеріалу пшениці твердої ярої


:  kabacyura-a.a.pdf    :  kabacyura-a.a.pdf
(завантажень: 31 / 10-03-2013, 09:52)

  

73–79

Біленька О.М. Адаптивний потенціал вихідного матеріалу цибулі- шалоту


:  bilenka-o.m.pdf    :  bilenka-o.m.pdf
(завантажень: 21 / 10-03-2013, 09:54)

 

80–87

Лєбєдєв С.М. Агроекологічне обґрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження шкідливих поколінь Lobesiabotranaden. etschiff. в умовах рівнинно-степового Криму


:  lyebyedyev-s.m.pdf    :  lyebyedyev-s.m.pdf
(завантажень: 12 / 10-03-2013, 14:08)

 

 

88–93

Єгоров Д.К. Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого


:  yegorov-d.k.pdf    :  yegorov-d.k.pdf
(завантажень: 15 / 10-03-2013, 14:10)

 

94–99

Поташова Л.М., Поташов Ю.М. Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі


:  potashova-l.m.-potashov-yu.m.pdf    :  potashova-l.m.-potashov-yu.m.pdf
(завантажень: 33 / 10-03-2013, 14:12)

 

100–105

Сухова Г.І. Формування елементів продуктивності сочевиці залежно від особливостей сорту


:  suhova-g._formuvannya.pdf    :  suhova-g._formuvannya.pdf
(завантажень: 35 / 10-03-2013, 14:14)

 

106–111

Арсланова Л.Е. Урожайність льону олійного сорту Південна ніч залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Степу Криму


:  arslanova-l.e.pdf    :  arslanova-l.e.pdf
(завантажень: 24 / 10-03-2013, 14:16)

 

112–115

Сташкина А.Ф. Почвы Восточного региона Крымских гор и их пригодность к ведению аграрного и садово-паркового производства


:  stashkina-a.f.pdf    :  stashkina-a.f.pdf
(завантажень: 10 / 10-03-2013, 14:18)

 

116–127

Адамень Ф.Ф., Плугатар Ю.В. Лісотипологічна класифікація лісів України


:  adamen-plugatar_3.pdf    :  adamen-plugatar_3.pdf
(завантажень: 18 / 10-03-2013, 14:20)

 

128–134

Байструк-Глодан Л.З., Жапалеу Г.З., Коваль Г.Л. Оцінка селекцій-ного матеріалу конюшини повзучої в умовах Передкарпаття


:  baystruk-glodan-l.z.-zhapaleu-g.z.-koval-g.l.pdf    :  baystruk-glodan-l.z.-zhapaleu-g.z.-koval-g.l.pdf
(завантажень: 17 / 10-03-2013, 14:22)

 

135–138

Коник Г.С., Добрянська Н.А. Удосконалення технології вирощування тимофіївки лучної в умовах Західного регіону


:  konik-g.s.-dobryanska-n.a.pdf    :  konik-g.s.-dobryanska-n.a.pdf
(завантажень: 19 / 10-03-2013, 14:24)

 

139–143

Кушнірук Т.М.  Ріст і розвиток рослин та врожайність плодів гібридів огірка залежно від строку сівби і норми добрив


:  kushniruk-t.m.pdf    :  kushniruk-t.m.pdf
(завантажень: 16 / 10-03-2013, 14:25)

 

144–149

Сухова Г.І. Фотосинтетична діяльність сортів сочевиці в умовах Східного Лісостепу України 


:  suhova-g._fotosintetichna.pdf    :  suhova-g._fotosintetichna.pdf
(завантажень: 24 / 10-03-2013, 14:27)

 

150–155

Дідух  Н.О. Мінливість морфологічних ознак сортів і гібридів кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України


:  diduh-n.o.pdf    :  diduh-n.o.pdf
(завантажень: 22 / 10-03-2013, 14:29)

 

156–160

Гордієнко І.М., Ткаленко Г.М., Колтунов В.А. Зміни вмісту ефірної олії цибулі ріпчастої під час зберігання 


:  gordienko-i.n.pdf    :  gordienko-i.n.pdf
(завантажень: 17 / 10-03-2013, 14:33)

 

161–168

Терьохіна Л.А. Трансфер наукових розробок овочівництва в агропро-мислове виробництво


:  terohina-l.a.pdf    :  terohina-l.a.pdf
(завантажень: 27 / 10-03-2013, 14:35)

 

169–171

Бухало В.Я., Сухова Г.І. Вплив густоти рослин на формування урожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України


:  buhalo-v.ya.-suhova-g..pdf    :  buhalo-v.ya.-suhova-g..pdf
(завантажень: 40 / 10-03-2013, 14:37)

 

172–176

Демчук О.В. Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму


:  demchuk-o.v.pdf    :  demchuk-o.v.pdf
(завантажень: 20 / 10-03-2013, 14:39)

 

177–181

Яковченко А.В. Строки і способи дозарювання баклажана східно-азіатського підвиду в умовах Степу України.


:  yakovchenko-a.v.pdf    :  yakovchenko-a.v.pdf
(завантажень: 15 / 10-03-2013, 14:40)

 

182–185

Духін Є.О. Зміна лабораторної та польової схожості насіння буряка столового сорту Дій  залежно від інкрустації


:  duhin-e.o.pdf    :  duhin-e.o.pdf
(завантажень: 20 / 10-03-2013, 14:42)

 

186–189

Колтунов В.А., Данілкова Т.В., Бородай В.В.  Зміни структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Перед-гір’я Карпат  Львівської області  при використанні біопрепаратів


:  koltunov-v.a.-danilkova-t.v.-boroday-v.v.pdf    :  koltunov-v.a.-danilkova-t.v.-boroday-v.v.pdf
(завантажень: 18 / 10-03-2013, 14:44)

 

 

190–202

Тимчук С.М., Мартинюк М.М., Поздняков В.В., Тимчук В.М., Анциферова О.В., Харченко Л.Я., Харченко Ю.В. Генетичний аналіз основнихознак  якості гранулярного  крохмалю у мутантів кукурудзи sh1 та sh2


:  timchuk-s.m.-i-dr.pdf    :  timchuk-s.m.-i-dr.pdf
(завантажень: 15 / 10-03-2013, 14:46)
 

 

 

203–208

Івакін О.В. Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур’я-неність і врожайність культур сівозміни


:  ivakin-o.v.pdf    :  ivakin-o.v.pdf
(завантажень: 20 / 10-03-2013, 14:48)

 

209–215

Томашов С.В., Журавель В.М.  Вивчення окремих елементів техно-логії вирощування гірчиці білої в суходольних умовах степового Криму


:  tomashov-s.v.-zhuravel.pdf    :  tomashov-s.v.-zhuravel.pdf
(завантажень: 34 / 10-03-2013, 14:50)

 

216–221

Кулик М.І. Допосівна підготовка насіння томату як один з елементів технології вирощування якісної розсади


:  kulik-m.i.pdf    :  kulik-m.i.pdf
(завантажень: 22 / 10-03-2013, 14:52)

 

222–226

Деревянко І.О., Турчинова Н.П. Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого


:  derevyanko-i.o.-turchinova-n.p.pdf    :  derevyanko-i.o.-turchinova-n.p.pdf
(завантажень: 34 / 10-03-2013, 14:55)

 

227–230

Кодацький Д.В., Чернобай С.В., Бобров О.Ю. Стан та перспективи вирощування гречки в Харківській області


:  kodackiy-d.v.pdf    :  kodackiy-d.v.pdf
(завантажень: 29 / 10-03-2013, 14:56)

 

231–235

Панкова О.В., В.К. Життєздатність міжродових гібридів T. aestivum / S. cereale  залежно від дії різних доз гамма-опромінення


:  pankova-o.v.-puzik-v.k.pdf    :  pankova-o.v.-puzik-v.k.pdf
(завантажень: 16 / 10-03-2013, 14:59)

 

236–241

Каленська С.М., Каленський В.П., Антал Т.В., Гарбар Л.А., Малеончук О.В. Вплив елементів технології вирощування на польову схожість і врожайність пшениці твердої ярої та м’якої в умовах північної та північно-західної частин Лісостепу України


:  kalenska-s.m.-i-dr.pdf    :  kalenska-s.m.-i-dr.pdf
(завантажень: 31 / 10-03-2013, 15:00)

  

 

242–250

Шокало Н.С. Формування врожайності рицини за її інтродукції в перехідну південну частину Полтавської області


:  shokalo-n.s.pdf    :  shokalo-n.s.pdf
(завантажень: 19 / 10-03-2013, 15:02)

 

251–254

Солонечний П.М. Оцінка екологічної адаптивності сортів ячменю ярого


:  solonechniy-p.m.pdf    :  solonechniy-p.m.pdf
(завантажень: 28 / 10-03-2013, 15:04)

 

255–259

Лазебний Д.В.  Стійкість рослин озимої пшениці до полягання залежно від норм висіву насіння


:  lazebniy-d.v.pdf    :  lazebniy-d.v.pdf
(завантажень: 20 / 10-03-2013, 15:06)

 

260–268

Хареба В.В. Науковий супровід виробництва овочів і баштанних культур


:  hareba.pdf    :  hareba.pdf
(завантажень: 20 / 10-03-2013, 15:08)

 

269–277

Л.М., Бондаренко В.А.  Інтенсивність дихання капусти броколі під час зберігання 


:  puzik-l.m.-bondarenko-v.a.pdf    :  puzik-l.m.-bondarenko-v.a.pdf
(завантажень: 14 / 10-03-2013, 15:09)

 

278–281

Гребенюк І.В., Петренкова В.П. Наукове обґрунтування Б.М. Ро-жественським впливу органічних добрив на врожайність зернових культур


:  grebenyuk-i.v.-petrenkova-v.p.pdf    :  grebenyuk-i.v.-petrenkova-v.p.pdf
(завантажень: 15 / 10-03-2013, 15:10)

  

282–287

Тимчук В.М. Аналіз складових трансферу в галузі рослинництва


:  timchuk-v.m.pdf    :  timchuk-v.m.pdf
(завантажень: 11 / 10-03-2013, 15:12)

288–292

Непран І.В., Ніколаєнко А.М., Стець С.І. Вплив норм висіву на продуктивність нуту в умовах Східного Лісостепу України


:  nikolaenko-a.m.pdf    :  nikolaenko-a.m.pdf
(завантажень: 26 / 10-03-2013, 15:14)

 

293–295

Куцегуб Г.О.  Ефективність застосування інсектициду Бі 58 новий

на посівах ріпака ярого у Лісостепу України


:  kucegub.pdf    :  kucegub.pdf
(завантажень: 18 / 10-03-2013, 15:15)

 

296–301

Белінський Ю.В. Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку ґрунту в умовах Лівобережного Лісостепу України


:  belinskiy-yu.v.pdf    :  belinskiy-yu.v.pdf
(завантажень: 21 / 10-03-2013, 15:17)

 

302–307

Світлої  пам’яті  Будьонного  Юрія Васильовича


:  svtloyi-pamyat-budonnogo-yurya-vasilovicha.pdf    :  svtloyi-pamyat-budonnogo-yurya-vasilovicha.pdf
(завантажень: 43 / 10-03-2013, 15:19)

308–310


УДК

314349Оновлено: 10-03-2013, 09:40 / Переглядів: 3 233
 

Авторизація