ВІСНИК ХНAУ 2013 вип. 1 (28)

 
 

 

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Волошина Н. Ю., Білявська Н. О.Мікроструктура поверхні листків двох лісових видів клена в залежності від освітлення в кроні
:  2013.01.006-017.voloshyna_bilyavska.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  2013.01.006-017.voloshyna_bilyavska.pdf
968,46 Kb [18-04-2013, 13:30]

6

Дрозденко Г. М., Маменко П. М., Коць С. Я. Активність гваякол- і аскорбатпероксидази та білковий склад коренів сої у період формування і на початку функціонування симбіотичних систем Glycine max Bradyrhizobium japonicum
:  2013.01.018-026.drozdenko_et_al.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  2013.01.018-026.drozdenko_et_al.pdf
521,86 Kb [18-04-2013, 13:31]

18

Грищук О. О., Коць С. Я., Маменко П. М.Вміст фітогормонів гіберелінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування та функціонування симбіотичних взаємовідносин
:  2013.01.027-033.gryshchuk_et_al.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  2013.01.027-033.gryshchuk_et_al.pdf
376,76 Kb [18-04-2013, 13:32]

27

Гарифзянов А. Р., Жуков М. М., Іванищев В. В., КособрюховА. О. Регуляція водного обміну у тритикале озимого за умов NaCl-засолення
:  2013.01.034-043.garyfzyanov_et_al.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  2013.01.034-043.garyfzyanov_et_al.pdf
439,43 Kb [18-04-2013, 13:37]

34

Косаківська І. В., Блюма Д. А., Устінова А. Ю.Вплив гіпо- і гіпертермії на електрофоретичний спектр низькомолекулярних білків у рослин різних екологічних стратегій
:  2013.01.044-051.kosakivska_et_al.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  2013.01.044-051.kosakivska_et_al.pdf
547,84 Kb [18-04-2013, 13:37]

44

Обозний О. І., Криворученко Р. В., Шевченко М. В., Колупаєв Ю. Є.Антиоксидантна активність проростків озимої пшениці різних екотипів у зв'язку зі стійкістю до гіпертермії і зневоднення
:  2013.01.052-059.oboznyi_et_al.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  2013.01.052-059.oboznyi_et_al.pdf
378,05 Kb [18-04-2013, 13:38]

52

Хромих Н. О. Вплив гербіцидів на метаболізм глутатіону у дводольних бур’янів
:  2013.01.060-065.khromykh.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  2013.01.060-065.khromykh.pdf
319,32 Kb [18-04-2013, 13:38]

60

Ситар О. В., Стороженко В. О., Косян А. М., Таран Н. Ю. Фенольні антиоксиданти у проростках гречки в культурі invitro
:  2013.01.066-071.sytar_et_al.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  2013.01.066-071.sytar_et_al.pdf
271,1 Kb [18-04-2013, 13:38]

66

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Галаєва М. В., Файт В. І., Сиволап Ю. М. Ідентифікація генофонду пшениці м’якої озимої за алелями асоційованого з морозостійкістю мікросателітного локусу Xcfd7-5B
:  2013.01.072-077.galaeva_et_al.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  2013.01.072-077.galaeva_et_al.pdf
354,18 Kb [18-04-2013, 13:39]

72

Хаблак С. Г., Абдуллаєва Я. А. Будова кореневих волосків у рослин мутантних ліній Arabidopsis thaliana(L.) Heynh.
:  2013.01.078-084.hablak_abdullaeva.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  2013.01.078-084.hablak_abdullaeva.pdf
406,94 Kb [18-04-2013, 13:39]

78

Лиманська С. В., Гопцій Т. І. Аналіз внутрішньовидової і міжвидової мінливості колекційних зразків амаранту (Amaranthus L.) за морфологічними ознаками
:  2013.01.085-094.lymanska_goptsiy.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  2013.01.085-094.lymanska_goptsiy.pdf
352,57 Kb [18-04-2013, 13:40]

85

МІКРОБІОЛОГІЯ
 

Малиновська І. М., Літвін Ю. І. Перебіг мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті, забрудненому важкими металами
:  2013.01.095-102.malynovska_litvin.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  2013.01.095-102.malynovska_litvin.pdf
375,84 Kb [18-04-2013, 13:40]

95

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О.Колеоптилі пшениці як модельний об’єкт для дослідження стрес-протекторної дії екзогенних сполук
:  2013.01.103-108.kolupaev_et_al.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  2013.01.103-108.kolupaev_et_al.pdf
323,77 Kb [18-04-2013, 13:41]

103

ЮВІЛЕЇ
 

В. К., Коць С. Я.Володимир Васильович Моргун (до 75-річчя від дня народження)
:  2013.01.109-110.morgun_75.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  2013.01.109-110.morgun_75.pdf
217,15 Kb [18-04-2013, 13:41]

109

   

Правила для авторів
:  2013.01.111-115.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  2013.01.111-115.rules_for_author_ukr.pdf
363,02 Kb [18-04-2013, 13:47]

111

Правила для авторов
:  2013.01.116-118.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  2013.01.116-118.rules_for_author_rus.pdf
315,7 Kb [18-04-2013, 13:47]

116

Rulesforauthors
:  2013.01.119-120.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2013.01.119-120.rules_for_author_engl.pdf
183,06 Kb [18-04-2013, 13:48]

119

 Оновлено: 18-04-2013, 13:48 / Переглядів: 2 523
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок