ВІСНИК ХНAУ 2011 вип. 9

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ ФІТОПАТОЛОГІЯ ТА ЕНТОМАЛОГІЯ, 2011, ВИП. 9

                                                                                                  

ЗМІСТ

Байдик Г. В. 

Ентомофаги злакових попелиць в зернових агроценозах Харківської області


:  2011_9_009-012_bajydik.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  2011_9_009-012_bajydik.pdf
240,64 Kb [9-10-2014, 10:39]  

 

 

9

Батова О. М.

Фітопатогенний комплекс кореневих гнилей озимої пшениці в Східному Лісостепу України


:  2011_9_013-016_batova.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2011_9_013-016_batova.pdf
259,09 Kb [9-10-2014, 10:39]

 

 

13

Боровська І. Ю., Петренкова В. П.

Інтенсивність розвитку фомопсису соняшнику в залежності від абіотичних чинників


:  2011_9_017-022_borovska.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  2011_9_017-022_borovska.pdf
325,39 Kb [9-10-2014, 10:39]  

 

 

17

Веріжнікова І. В.

Інвазія HarmoniaaxyridisPall. (Coleoptera: Coccinellidae): зростання чисельності в Київській області

 
:  2011_9_023-026_verizhnikova.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  2011_9_023-026_verizhnikova.pdf
258,74 Kb [9-10-2014, 10:39]

 

 

23

Влащенко С. В., Воронцова І. А.

Значення ентомологічних рефугіумів в агроценозах для збереження біологічного різноманіття

 
:  2011_9_027_031_vlashenko.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2011_9_027_031_vlashenko.pdf
603,96 Kb [9-10-2014, 10:39]

 

 

27

Волков Я. А

Видовой состав и сезонная динамика микокомплекса возбудителей гнилей на генеративных органах винограда


:  2011_9_032-040_volkov.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  2011_9_032-040_volkov.pdf
396,2 Kb [9-10-2014, 10:40]

 

 

32

Гончаренко Я. В.

Фітопатогенний стан дендрофлори в Жовтневому гідропарку м. Харкова

 
:  2011_9_041-043_goncharenko.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2011_9_041-043_goncharenko.pdf
238,23 Kb [9-10-2014, 10:40]

 

 

41

Гринько Н. Н.

Морфотипическая изменчивость гриба Cryphonectriaparasitica(Murrill) m. e. barr из Турции

 
:  2011_9_044-050_grinko.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2011_9_044-050_grinko.pdf
347,56 Kb [9-10-2014, 10:40]

 

 

44

Гринько Н. Н., Туренко В. П.

Биологический контроль аскохитоза на репродуцируемых образцах бамии из мирового генофонда ВИР им. Н. И. Вавилова

 
:  2011_9_051-056_turenko.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2011_9_051-056_turenko.pdf
329,14 Kb [9-10-2014, 10:40]

 

 

51

Давиденко К. В. , Мєшкова В. Л. 

Поширеність збудників хвороб хвої та пагонів в однорічних соснових культурах Харківської області


:  2011_9_057-062_davidenko.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  2011_9_057-062_davidenko.pdf
287,09 Kb [9-10-2014, 10:41]

 

 

57

Євтушенко М. Д., Станкевич С. В.

Ефективність протруйників при захисті сходів ярого ріпаку від комплексу хрестоцвітих блішок


:  2011_9_063-068_yevtushenko.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2011_9_063-068_yevtushenko.pdf
266,57 Kb [9-10-2014, 10:41]

 

 

63

Забродіна І. В.

Вплив чисельності яблуневого квіткоїда на пошкодженість бутонів яблуні при відсутності обприскування до цвітіння


:  2011_9_069-073_zabrodina.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2011_9_069-073_zabrodina.pdf
313,05 Kb [9-10-2014, 10:41]

 

 

69

Заярна О. Ю.

Ефективність застосування протруйників, РРР, біопрепаратів та їх композицій в захисті від насіннєвих інфекцій ячменю ярого


:  2011_9_074-081_zajarna.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2011_9_074-081_zajarna.pdf
285,38 Kb [9-10-2014, 10:41]

 

 

74

Злотін О.З, Ісіченко Н. В.

Використання біостимуляторів для підвищення життєздатності гусениць шовковичного шовкопряда молодших віків на ви годівлях


:  2011_9_082-085_zlotin.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2011_9_082-085_zlotin.pdf
250,24 Kb [9-10-2014, 10:42]

 

 

82

Леженіна І. П., Карпенко Ю. В. 

Використання пасток Меріке при дослідженні комах-хортобіонтів насіннєвих посівів амаранту


:  2011_9_086-090_lezhenina.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2011_9_086-090_lezhenina.pdf
262,74 Kb [9-10-2014, 10:42]

 

 

86

Мартиненко В. І., Лебединський І. В., Дегтярьов В. В.

Шкідливість фітофторозу картоплі та заходи захисту від нього


:  2011_9_091-094_martynenko.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2011_9_091-094_martynenko.pdf
247,85 Kb [9-10-2014, 10:42]

 

91

Мезенцев А. И., Содерман Г.

Биоразнообразие полужесткокрылых насекомых (Heteroptera, Auchenorrhyncha: Fulgoromorpha, Cicadomorpha и Sternorrhyncha: Psylloidea) в дубравах «Леса на Ворскле» (заповедник «Белогорье»)


:  2011_9_095-101_mezencev.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2011_9_095-101_mezencev.pdf
280,1 Kb [9-10-2014, 10:43]

 

 

 

95

Мєшкова В. Л., Бобров І. О. 

Сезонна динаміка чисельності соснового підкорового клопа у соснових культурах свіжого бору


:  2011_9_102-109_bobrov.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_102-109_bobrov.pdf
284,92 Kb [9-10-2014, 10:43]

 

 

102

Мєшкова В. Л., Скрильник Ю. Є., Зінченко О. В. 

Щільність личинок і заселення деревини сосни звичайної чорним сосновим вусачем після застосування інсектицидів


:  2011_9_110-115_meshkova.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  2011_9_110-115_meshkova.pdf
289,37 Kb [9-10-2014, 10:43]

 

 

110

Мєшкова В. Л., Товстуха О. В.

Пухирчаста іржа сосни звичайної у лісах Сумщини

 
:  2011_9_116-121_meshkova.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_116-121_meshkova.pdf
261,39 Kb [9-10-2014, 10:43]

 

116

Мікуліна І. М. 

Ефективність інсектицидів проти каштанового мінера (Cameraria ohridella Deschka and Dimic, 1986: Lepidoptera: Gracillariidae) при різних термінах обробки


:  2011_9_122-127_mikulina.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  2011_9_122-127_mikulina.pdf
281,11 Kb [9-10-2014, 10:45]

 

 

 

122

Омери И. Д.

Клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на растениях Национального дендрологического парка «Софиевка» (Украина)


:  2011_9_128-134_omeri.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_128-134_omeri.pdf
434,06 Kb [9-10-2014, 10:45]

 

 

 

128

Пальчик О. О., Зуб О. В.

Характеристика біологічних та господарсько-цінних показників шовковичного шовкопряда при обробці грени парами ефіру


:  2011_9_135-141_palchik.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2011_9_135-141_palchik.pdf
280,1 Kb [9-10-2014, 10:45]

 

 

135

Плетнікова Н. Я.

Особливості епіфітотіології кокомікозу вишні й черешні


:  2011_9_142-146_pletnikova.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2011_9_142-146_pletnikova.pdf
251,74 Kb [9-10-2014, 10:45]

 

142

Прокофєв С. В. 

Біологічні показники рудого соснового пильщика в осередку масового розмноження у насадженнях ДП «Диканське ДЛМГ» Полтавської області


:  2011_9_147-150_prokofiev.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  2011_9_147-150_prokofiev.pdf
259,92 Kb [9-10-2014, 10:45]

 

 

 

147

Сіроус Л. Я.

Особливості динаміки чисельності багатоїдних совок в агроценозах Харківської області


:  2011_9_151-152_sirous.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_151-152_sirous.pdf
229,2 Kb [9-10-2014, 10:46]

 

 

151

Фільов А. О., Євтушенко М. Д.

Вплив окремих заходів на чисельність і шкідливість яблуневої нижньобокової мінуючої молі


:  2011_9_154-158_filiov.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_154-158_filiov.pdf
260,97 Kb [9-10-2014, 10:46]

 

 

154

Філософські проблеми екології


:  2011_9_159-162_zazdravnov.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  2011_9_159-162_zazdravnov.pdf
222,9 Kb [9-10-2014, 10:47]


159

Заздравнов А. П., Заздравнова О. И.

Экологический кризис и ноосферное мышление


:  2011_9_159-162_zazdravnov.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  2011_9_159-162_zazdravnov.pdf
222,9 Kb [9-10-2014, 10:47]

 

159

Пам’яті Бориса Митрофановича Літвінова (1921?2011 рр.)


:  2011_9_163-164_litvinov.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_163-164_litvinov.pdf
206,01 Kb [9-10-2014, 10:48]


163

Правила для авторів


:  2011_9_165_rule.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2011_9_165_rule.pdf
122,86 Kb [9-10-2014, 10:48]


165
Оновлено: 9-10-2014, 10:49 / Переглядів: 1 558
 

Авторизація