ВІСНИК ХНAУ 2012 вип. 11


ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ ФІТОПАТОЛОГІЯ ТА ЕНТОМАЛОГІЯ, 2013, ВИП. 10 (30)

                                                                                                  

ЗМІСТ

 

Адаменко О. П., Петренкова В. П.

Вплив сортових особливостей, агрофону та метеорологічних умовна ураженість рослин сої фузаріозом


:  2012_11_007-011_adamenko.pdf    :  2012_11_007-011_adamenko.pdf
(завантажень: 16 / 8-10-2014, 11:14)

 

 

7

Андреєва О. Ю. 

Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального Полісся 


:  2012_11_012-017_andrejeva.pdf    :  2012_11_012-017_andrejeva.pdf
(завантажень: 16 / 8-10-2014, 11:14)

 

 

12

Баликіна О. Б.

Роль екологічних ніш у стратегії виживання домінуючих фітофагів яблуневих садів Криму


:  2012_11_018-027_balykina.pdf    :  2012_11_018-027_balykina.pdf
(завантажень: 10 / 8-10-2014, 11:14)

 

 

18

Бобров І. О. 

Ефективність застосування інсектицидів проти соснового підкорового клопа


:  2012_11_028-033_bobrov.pdf    :  2012_11_028-033_bobrov.pdf
(завантажень: 17 / 8-10-2014, 11:15)

 

 

28

Боровська І. Ю. , Петренкова В. П. , Рябчун В. К. , Леонова Н. М. , Криворучко Т. М. 

Сорти соняшнику — джерела стійкості до шкідливих організмів


:  2012_11_034-040_borovska.pdf    :  2012_11_034-040_borovska.pdf
(завантажень: 28 / 8-10-2014, 11:15)

 

 

34

Гончаренко Я. В.

Санітарний стан дерев і кущів парку ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка м. Харків


:  2012_11_041-045_goncharenko.pdf    :  2012_11_041-045_goncharenko.pdf
(завантажень: 23 / 8-10-2014, 11:15)

 

 

41

Гринько Н. Н. 

Агрессивность внутривидовых структур гриба Cryphonectria parasitica (murrill) m. e. barr из Турции


:  2012_11_046-051_grinko.pdf    :  2012_11_046-051_grinko.pdf
(завантажень: 22 / 8-10-2014, 11:15)

 

 

46

Гринько Н. Н., Туренко В. П. 

Скрининг на групповую устойчивость к  болезням генофонда люффы из мировой коллекции ВИР


:  2012_11_052-056_turenko.pdf    :  2012_11_052-056_turenko.pdf
(завантажень: 12 / 8-10-2014, 11:16)
 

 

 

52

Давиденко К. В., Мєшкова В. Л.

Методичні аспекти оцінювання патогенного впливу офіостомових грибів на саджанці сосни звичайно


:  2012_11_057-063_davydenko.pdf    :  2012_11_057-063_davydenko.pdf
(завантажень: 13 / 8-10-2014, 11:16)

 

 

57

Дегтярьова В. В.

Історія поширення та шкідливості септоріозу ярої пшениці


:  2012_11_064-069_degtyaryova.pdf    :  2012_11_064-069_degtyaryova.pdf
(завантажень: 16 / 8-10-2014, 11:16)

 

64

Євтушенко М. Д., Забродіна І. В.

Шкідники — домінанти яблуні у Східному Лісостепу


:  2012_11_070-077_yevtushenko.pdf    :  2012_11_070-077_yevtushenko.pdf
(завантажень: 17 / 8-10-2014, 11:16)

 

70

Єрошенко С. О.

Довгоносики у соснових насадженнях Луганської області


:  2012_11_078-082_jeroshenko.pdf    :  2012_11_078-082_jeroshenko.pdf
(завантажень: 11 / 8-10-2014, 11:17)

 

78

Коваленко Н. П.

Значення сівозмін другої половини XX–XXI століття у зменшенні негативної дії хвороб і шкідників


:  2012_11_083-090_kovalenko.pdf    :  2012_11_083-090_kovalenko.pdf
(завантажень: 12 / 8-10-2014, 11:17)

 

 

83

Кушнаренко А. В.

Популяційні цикли стеблового і лучного метеликів: закономірності і прогнозування


:  2012_11_091-093_kushnarenko.pdf    :  2012_11_091-093_kushnarenko.pdf
(завантажень: 10 / 8-10-2014, 11:17)

  

91

Леженіна І. П., Карпенко Ю. В., Гопцій Т. І.

Бобова попелиця (Aphis fabae Scop.) на насіннєвих посівах амаранта: динаміка заселеності, ентомофаги


:  2012_11_094-098_lezhenina.pdf    :  2012_11_094-098_lezhenina.pdf
(завантажень: 16 / 8-10-2014, 11:17)

 

 

94

Мікуліна І. М., Скрильник Ю. Є., Лук’янченко А. П.

Ефективність інсектицидів із ад’ювантами проти каштанового мінера (Camerariaohridella Deschka and Dimic, 1986: Lepidoptera: Gracillariidae)


:  2012_11_099-103_mikulina.pdf    :  2012_11_099-103_mikulina.pdf
(завантажень: 10 / 8-10-2014, 11:17)

 

 

99

СоколоваІ. М.

Трофічні зв’язки комах-фітофагів соснових насаджень Харківщини


:  2012_11_104-114_sokolova.pdf    :  2012_11_104-114_sokolova.pdf
(завантажень: 11 / 8-10-2014, 11:18)

 

104

Станкевич С. В. 

Застосування мікробіопрепарату Актофіт проти ріпакового квіткоїда у фенофазу жовтого бутона


:  2012_11_115-122_stankevich.pdf    :  2012_11_115-122_stankevich.pdf
(завантажень: 12 / 8-10-2014, 11:18)

 

115

Ужевская С.Ф. , Попова Е.Н. , Рыжко В.Е. 

Белая цикадка (Metcalfa pruinosa) в Одессе


:  2012_11_123-133_uzhevskaya.pdf    :  2012_11_123-133_uzhevskaya.pdf
(завантажень: 13 / 8-10-2014, 11:18)

 

123

Чугаєв С. В., Петренкова В. П., Черняєва І. М., Маркова Т. Ю.

Розвиток кореневих гнилей на пшениці озимій в залежності від попередників у східній частині лісостепу України


:  2012_11_134-139_chugaev.pdf    :  2012_11_134-139_chugaev.pdf
(завантажень: 14 / 8-10-2014, 11:18)

 

134

Яровий Г. І., Литвиненко В.  І.

Вплив систем удобрення на розвиток хвороб помідора в умовах Лісостепу України


:  2012_11_140-144_yarovy.pdf    :  2012_11_140-144_yarovy.pdf
(завантажень: 12 / 8-10-2014, 11:19)

 

140

Мєшкова В. Л., Зінченко О. В., Аристова А. І. 

Популяційні показники шестизубчастого короїда (Ips Sexdentatus Boern.) у соснових насадженнях Луганської області


:  2012_11_145-152_meshkova.pdf    :  2012_11_145-152_meshkova.pdf
(завантажень: 12 / 8-10-2014, 11:19)

 

145

Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. 

Вплив факторів довкілля на поширення омели білої (Viscum album L.) в урбанізованих ландшафтах на території м. Харків


:  2012_11_153-161_rybalka.pdf    :  2012_11_153-161_rybalka.pdf
(завантажень: 16 / 8-10-2014, 11:19)

 

153

Наші ювіляри


:  2012_11_162-174_juvilary.pdf    :  2012_11_162-174_juvilary.pdf
(завантажень: 12 / 8-10-2014, 11:19)


162
Оновлено: 8-10-2014, 11:20 / Переглядів: 1 291
 

Авторизація