ВІСНИК ХНAУ 2012 вип. 11


ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ ФІТОПАТОЛОГІЯ ТА ЕНТОМАЛОГІЯ, 2013, ВИП. 10 (30)

                                                                                                  

ЗМІСТ

 

Адаменко О. П., Петренкова В. П.

Вплив сортових особливостей, агрофону та метеорологічних умовна ураженість рослин сої фузаріозом


:  2012_11_007-011_adamenko.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_007-011_adamenko.pdf
[8-10-2014, 11:14]

 

 

7

Андреєва О. Ю. 

Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального Полісся 


:  2012_11_012-017_andrejeva.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_012-017_andrejeva.pdf
[8-10-2014, 11:14]

 

 

12

Баликіна О. Б.

Роль екологічних ніш у стратегії виживання домінуючих фітофагів яблуневих садів Криму


:  2012_11_018-027_balykina.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  2012_11_018-027_balykina.pdf
[8-10-2014, 11:14]

 

 

18

Бобров І. О. 

Ефективність застосування інсектицидів проти соснового підкорового клопа


:  2012_11_028-033_bobrov.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_028-033_bobrov.pdf
[8-10-2014, 11:15]

 

 

28

Боровська І. Ю. , Петренкова В. П. , Рябчун В. К. , Леонова Н. М. , Криворучко Т. М. 

Сорти соняшнику — джерела стійкості до шкідливих організмів


:  2012_11_034-040_borovska.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2012_11_034-040_borovska.pdf
[8-10-2014, 11:15]

 

 

34

Гончаренко Я. В.

Санітарний стан дерев і кущів парку ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка м. Харків


:  2012_11_041-045_goncharenko.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2012_11_041-045_goncharenko.pdf
[8-10-2014, 11:15]

 

 

41

Гринько Н. Н. 

Агрессивность внутривидовых структур гриба Cryphonectria parasitica (murrill) m. e. barr из Турции


:  2012_11_046-051_grinko.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2012_11_046-051_grinko.pdf
[8-10-2014, 11:15]

 

 

46

Гринько Н. Н., Туренко В. П. 

Скрининг на групповую устойчивость к  болезням генофонда люффы из мировой коллекции ВИР


:  2012_11_052-056_turenko.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2012_11_052-056_turenko.pdf
[8-10-2014, 11:16]  

 

 

52

Давиденко К. В., Мєшкова В. Л.

Методичні аспекти оцінювання патогенного впливу офіостомових грибів на саджанці сосни звичайно


:  2012_11_057-063_davydenko.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  2012_11_057-063_davydenko.pdf
[8-10-2014, 11:16]

 

 

57

Дегтярьова В. В.

Історія поширення та шкідливості септоріозу ярої пшениці


:  2012_11_064-069_degtyaryova.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_064-069_degtyaryova.pdf
[8-10-2014, 11:16]

 

64

Євтушенко М. Д., Забродіна І. В.

Шкідники — домінанти яблуні у Східному Лісостепу


:  2012_11_070-077_yevtushenko.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_070-077_yevtushenko.pdf
[8-10-2014, 11:16]

 

70

Єрошенко С. О.

Довгоносики у соснових насадженнях Луганської області


:  2012_11_078-082_jeroshenko.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  2012_11_078-082_jeroshenko.pdf
[8-10-2014, 11:17]

 

78

Коваленко Н. П.

Значення сівозмін другої половини XX–XXI століття у зменшенні негативної дії хвороб і шкідників


:  2012_11_083-090_kovalenko.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2012_11_083-090_kovalenko.pdf
[8-10-2014, 11:17]

 

 

83

Кушнаренко А. В.

Популяційні цикли стеблового і лучного метеликів: закономірності і прогнозування


:  2012_11_091-093_kushnarenko.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  2012_11_091-093_kushnarenko.pdf
[8-10-2014, 11:17]

  

91

Леженіна І. П., Карпенко Ю. В., Гопцій Т. І.

Бобова попелиця (Aphis fabae Scop.) на насіннєвих посівах амаранта: динаміка заселеності, ентомофаги


:  2012_11_094-098_lezhenina.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_094-098_lezhenina.pdf
[8-10-2014, 11:17]

 

 

94

Мікуліна І. М., Скрильник Ю. Є., Лук’янченко А. П.

Ефективність інсектицидів із ад’ювантами проти каштанового мінера (Camerariaohridella Deschka and Dimic, 1986: Lepidoptera: Gracillariidae)


:  2012_11_099-103_mikulina.pdf (завант.: 11)
Переглянути онлайн:  2012_11_099-103_mikulina.pdf
[8-10-2014, 11:17]

 

 

99

СоколоваІ. М.

Трофічні зв’язки комах-фітофагів соснових насаджень Харківщини


:  2012_11_104-114_sokolova.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  2012_11_104-114_sokolova.pdf
[8-10-2014, 11:18]

 

104

Станкевич С. В. 

Застосування мікробіопрепарату Актофіт проти ріпакового квіткоїда у фенофазу жовтого бутона


:  2012_11_115-122_stankevich.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2012_11_115-122_stankevich.pdf
[8-10-2014, 11:18]

 

115

Ужевская С.Ф. , Попова Е.Н. , Рыжко В.Е. 

Белая цикадка (Metcalfa pruinosa) в Одессе


:  2012_11_123-133_uzhevskaya.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2012_11_123-133_uzhevskaya.pdf
[8-10-2014, 11:18]

 

123

Чугаєв С. В., Петренкова В. П., Черняєва І. М., Маркова Т. Ю.

Розвиток кореневих гнилей на пшениці озимій в залежності від попередників у східній частині лісостепу України


:  2012_11_134-139_chugaev.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2012_11_134-139_chugaev.pdf
[8-10-2014, 11:18]

 

134

Яровий Г. І., Литвиненко В.  І.

Вплив систем удобрення на розвиток хвороб помідора в умовах Лісостепу України


:  2012_11_140-144_yarovy.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2012_11_140-144_yarovy.pdf
[8-10-2014, 11:19]

 

140

Мєшкова В. Л., Зінченко О. В., Аристова А. І. 

Популяційні показники шестизубчастого короїда (Ips Sexdentatus Boern.) у соснових насадженнях Луганської області


:  2012_11_145-152_meshkova.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2012_11_145-152_meshkova.pdf
[8-10-2014, 11:19]

 

145

Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. 

Вплив факторів довкілля на поширення омели білої (Viscum album L.) в урбанізованих ландшафтах на території м. Харків


:  2012_11_153-161_rybalka.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_153-161_rybalka.pdf
[8-10-2014, 11:19]

 

153

Наші ювіляри


:  2012_11_162-174_juvilary.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2012_11_162-174_juvilary.pdf
[8-10-2014, 11:19]


162
Оновлено: 8-10-2014, 11:20 / Переглядів: 1 347
 

Авторизація