ВІСНИК ХНAУ 2012 вип. 11


ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ ФІТОПАТОЛОГІЯ ТА ЕНТОМАЛОГІЯ, 2013, ВИП. 10 (30)

                                                                                                  

ЗМІСТ

 

Адаменко О. П., Петренкова В. П.

Вплив сортових особливостей, агрофону та метеорологічних умовна ураженість рослин сої фузаріозом


:  2012_11_007-011_adamenko.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2012_11_007-011_adamenko.pdf
243,08 Kb [8-10-2014, 11:14]

 

 

7

Андреєва О. Ю. 

Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального Полісся 


:  2012_11_012-017_andrejeva.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2012_11_012-017_andrejeva.pdf
263,68 Kb [8-10-2014, 11:14]

 

 

12

Баликіна О. Б.

Роль екологічних ніш у стратегії виживання домінуючих фітофагів яблуневих садів Криму


:  2012_11_018-027_balykina.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_018-027_balykina.pdf
319,04 Kb [8-10-2014, 11:14]

 

 

18

Бобров І. О. 

Ефективність застосування інсектицидів проти соснового підкорового клопа


:  2012_11_028-033_bobrov.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2012_11_028-033_bobrov.pdf
281,21 Kb [8-10-2014, 11:15]

 

 

28

Боровська І. Ю. , Петренкова В. П. , Рябчун В. К. , Леонова Н. М. , Криворучко Т. М. 

Сорти соняшнику — джерела стійкості до шкідливих організмів


:  2012_11_034-040_borovska.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  2012_11_034-040_borovska.pdf
280,75 Kb [8-10-2014, 11:15]

 

 

34

Гончаренко Я. В.

Санітарний стан дерев і кущів парку ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка м. Харків


:  2012_11_041-045_goncharenko.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2012_11_041-045_goncharenko.pdf
232,86 Kb [8-10-2014, 11:15]

 

 

41

Гринько Н. Н. 

Агрессивность внутривидовых структур гриба Cryphonectria parasitica (murrill) m. e. barr из Турции


:  2012_11_046-051_grinko.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  2012_11_046-051_grinko.pdf
359,58 Kb [8-10-2014, 11:15]

 

 

46

Гринько Н. Н., Туренко В. П. 

Скрининг на групповую устойчивость к  болезням генофонда люффы из мировой коллекции ВИР


:  2012_11_052-056_turenko.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  2012_11_052-056_turenko.pdf
346,53 Kb [8-10-2014, 11:16]  

 

 

52

Давиденко К. В., Мєшкова В. Л.

Методичні аспекти оцінювання патогенного впливу офіостомових грибів на саджанці сосни звичайно


:  2012_11_057-063_davydenko.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2012_11_057-063_davydenko.pdf
292,92 Kb [8-10-2014, 11:16]

 

 

57

Дегтярьова В. В.

Історія поширення та шкідливості септоріозу ярої пшениці


:  2012_11_064-069_degtyaryova.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2012_11_064-069_degtyaryova.pdf
259,65 Kb [8-10-2014, 11:16]

 

64

Євтушенко М. Д., Забродіна І. В.

Шкідники — домінанти яблуні у Східному Лісостепу


:  2012_11_070-077_yevtushenko.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2012_11_070-077_yevtushenko.pdf
345,12 Kb [8-10-2014, 11:16]

 

70

Єрошенко С. О.

Довгоносики у соснових насадженнях Луганської області


:  2012_11_078-082_jeroshenko.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_078-082_jeroshenko.pdf
257,7 Kb [8-10-2014, 11:17]

 

78

Коваленко Н. П.

Значення сівозмін другої половини XX–XXI століття у зменшенні негативної дії хвороб і шкідників


:  2012_11_083-090_kovalenko.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_083-090_kovalenko.pdf
293,09 Kb [8-10-2014, 11:17]

 

 

83

Кушнаренко А. В.

Популяційні цикли стеблового і лучного метеликів: закономірності і прогнозування


:  2012_11_091-093_kushnarenko.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2012_11_091-093_kushnarenko.pdf
226,2 Kb [8-10-2014, 11:17]

  

91

Леженіна І. П., Карпенко Ю. В., Гопцій Т. І.

Бобова попелиця (Aphis fabae Scop.) на насіннєвих посівах амаранта: динаміка заселеності, ентомофаги


:  2012_11_094-098_lezhenina.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2012_11_094-098_lezhenina.pdf
271,51 Kb [8-10-2014, 11:17]

 

 

94

Мікуліна І. М., Скрильник Ю. Є., Лук’янченко А. П.

Ефективність інсектицидів із ад’ювантами проти каштанового мінера (Camerariaohridella Deschka and Dimic, 1986: Lepidoptera: Gracillariidae)


:  2012_11_099-103_mikulina.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2012_11_099-103_mikulina.pdf
279,69 Kb [8-10-2014, 11:17]

 

 

99

СоколоваІ. М.

Трофічні зв’язки комах-фітофагів соснових насаджень Харківщини


:  2012_11_104-114_sokolova.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2012_11_104-114_sokolova.pdf
318,36 Kb [8-10-2014, 11:18]

 

104

Станкевич С. В. 

Застосування мікробіопрепарату Актофіт проти ріпакового квіткоїда у фенофазу жовтого бутона


:  2012_11_115-122_stankevich.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  2012_11_115-122_stankevich.pdf
350,16 Kb [8-10-2014, 11:18]

 

115

Ужевская С.Ф. , Попова Е.Н. , Рыжко В.Е. 

Белая цикадка (Metcalfa pruinosa) в Одессе


:  2012_11_123-133_uzhevskaya.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  2012_11_123-133_uzhevskaya.pdf
385,83 Kb [8-10-2014, 11:18]

 

123

Чугаєв С. В., Петренкова В. П., Черняєва І. М., Маркова Т. Ю.

Розвиток кореневих гнилей на пшениці озимій в залежності від попередників у східній частині лісостепу України


:  2012_11_134-139_chugaev.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2012_11_134-139_chugaev.pdf
269,59 Kb [8-10-2014, 11:18]

 

134

Яровий Г. І., Литвиненко В.  І.

Вплив систем удобрення на розвиток хвороб помідора в умовах Лісостепу України


:  2012_11_140-144_yarovy.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_140-144_yarovy.pdf
248,71 Kb [8-10-2014, 11:19]

 

140

Мєшкова В. Л., Зінченко О. В., Аристова А. І. 

Популяційні показники шестизубчастого короїда (Ips Sexdentatus Boern.) у соснових насадженнях Луганської області


:  2012_11_145-152_meshkova.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_145-152_meshkova.pdf
293,77 Kb [8-10-2014, 11:19]

 

145

Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. 

Вплив факторів довкілля на поширення омели білої (Viscum album L.) в урбанізованих ландшафтах на території м. Харків


:  2012_11_153-161_rybalka.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2012_11_153-161_rybalka.pdf
686,61 Kb [8-10-2014, 11:19]

 

153

Наші ювіляри


:  2012_11_162-174_juvilary.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2012_11_162-174_juvilary.pdf
440,17 Kb [8-10-2014, 11:19]


162
Оновлено: 8-10-2014, 11:20 / Переглядів: 1 582
 

Авторизація