ВІСНИК ХНAУ 2016 вип. 3 (39)

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2016, ВИП. 3

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY.
SERIES BIOLOGY, 2016, IS. 3 (39)

 

ОГЛЯДИ

 SURVEYS

Колупаєв Ю. Є., Фірсова К. М., Ястреб Т. О. Сірководень у рослин: синтез, участь у клітинному сигналінгу і адаптації до стресових чинників

Kolupaev Yu. E., Fіrsova K. M., Yastreb T. O. Hydrogen sulfide in plants: participation in cell signaling and adaptation to stressors

6


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Комариста В. П., Антоненко С. П., Рудась О. М. Реакція культури Dunaliella salina Teod. на різні режими підживлення біогенами
Komaristaya V. P., Antonenko S. P., Rudas A. N. Response of Dunaliella salina Teod. culture to various regimes of fed-batch nutrient supplementation
18
Гончарук Є. О., Загоскіна Н. В. Реакція клітин контрастних за стійкістю сортів льону-довгунця (Linum usitatissimum L.) на дію іонів кадмію
Goncharuk E. A., Zagoskina N. V. Effects of cadmium ions on the cells of flax (Linum usitatissimum L.) with different resistance
27
Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Лугова Г. А., Заярна О. Ю. Вплив фунгіциду Седаксан на стійкість рослин пшениці (Triticum aestivum L.) різних екотипів до ґрунтової посухи
Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Lugovaya G. A., Zayarnaya E. Yu. Influence of fungicide Sedaxane on resistance of wheat (Triticum aestivum L.) plants of various ecotypes to soil drought
39
Карпець Ю. В. Вплив донора NO на вміст пігментів в листках, ріст і продуктивність ярої пшениці (Triticum aestivum L.)
Karpets Yu. V. Influence of NO donor on content of pigments in leaves, growth and productivity of spring wheat (Triticum aestivum L.)
48


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Солоденко А. Є., Файт В. І. Ідентифікація джерел стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси та вовчка за ДНК-маркерами
Solodenko A. E., Fayt V. I. Identification of sources of sunflower resistance to downy mildew and broomrape with using of DNA markers
57
Рибалка О. І., Поліщук С. С., Поздняков В. В., Діденко С. Ю. Антиоксидантна активність та інші характеристики харчової цінності зерна ячменю
Rybalka A. I., Polyshchuk S. S., Pozdmjakov V. V., Didenko S. Yu. Antioxidant activity and other characteristics of nutritional quality of barley grain
64
Якимчук Р. А. Мутаційна мінливість Triticum aestivum L. за умов забруднення ґрунту пестицидами й токсичними відходами
Yakymchuk R. A. Mutational variability of Triticum aestivum L. affected by soil contamination with pesticides and toxic waste
72

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

PROBLEMS OF STUDYING AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY

Коваленко І. М. Особливості продукційного процесу рослин трав'яно-чагарничкового ярусу північного сходу України
Kovalenko I. M. Features of production process of plants of herb-subshrub storey in forest ecosystems of north-east of Ukraine
81


ЮВІЛЕЇ

В. К. володимир пилипович патика (до 70-річчя від дня народження) 89
В. К., Гопцій Т. І. віктор васильович кириченко (до 70-річчя від дня народження) 91


ХРОНІКА

Безроднова О. В. Науково-практичний семінар «Імплементація оселищної директиви Європейського Союзу: оселища та флора» 95


ВТРАТИ НАУКИ

Пам’яті академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016) 100
Пам’яті професора Олександра Зиновійовича Злотіна (1937-2016) 104


Правила для авторів Правила для авторов Rules for authors


Оновлено: 19-01-2017, 13:43 / Переглядів: 996
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок