ВІСНИК ХНAУ 2017 вип.2 (41)

 

 

 

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2017, ВИП. 2

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2017, IS. 2 (41)

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Яроцька К. М., Ліхньовський Р. В. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів 32

 Фірсова К. М., Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. Можливі сигнальні посередники впливу сірководню на теплостійкість рослинних клітин

41
 Капітанська О. С., Стасик О. О., Прядкіна Г. О., Оксьом В. П. Сумісний вплив карбамідно-aміачної суміші і мікроелементного комплексу на фотосинтетичну активність і зернову продуктивність пшениці 48
 Богдан М. М., Гуляєва Г. Б., Патика В. П. Вплив комплексного добрива фізіоживлін + Р на стан фотосинтетичного апарату та інші фізіологічні показники пшениці м’якої 58
 Жук І. В., Лісова Г. М., Дмитрієв О. П. Вплив щавлевої кислоти та нітропрусиду натрію на продуктивність і стійкість озимої пшениці до збудників септоріозу та бурої іржі 68


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Ярошко О.М. Індукція калюсоутворення і мікроклонального розмноження у Amaranthus caudatus L. (сорт Helios)

78

Тимчук Д. С., Мужилко В. В., Демченко Д. А. Вміст та жирнокислотний склад олії у зерні ендоспермових мутантів кукурудзи

58

 

ЛЕКЦІЇ В ЖУРНАЛІ

LECTURES IN THE JOURNAL

Бабенко Л. М., Рожков Р. В., Парій Я. Ф., Парій М. Ф., Водка М. В., Косаківська І. В. Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.: походження, біологічна характеристика й перспективи використання в селекції та сільському господарстві 92

 

ІСТОРІЯ НАУКИ

HISTORY OF SCIENCE

Жмурко В. В. В. С. Цибулько – засновник Харківської школи дослідження біологічної природи фотоперіодизму й озимості рослин

103
Правила для авторів Правила для авторов


Rules for authorsОновлено: 10-08-2017, 13:37 / Переглядів: 1 378
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок