ВІСНИК ХНAУ 2017 вип.3 (42) Серія: Біологія

 

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2017, ВИП. 3

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2017, IS. 3 (42)

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

 Козеко Л.Є. Синтез білка теплового шоку HSP70 і алкогольдегідрогенази у листках Arabidopsis thaliana і Sium sisaroideumу відповідь на затоплення ґрунту 46

 Карпець Ю. В. Роль іонів кальцію та активних форм кисню в індукуванні антиоксидантних ферментів і теплостійкості рослинних клітин донором оксиду азоту

52

 Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Яроцька К. М. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max(L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів

62
 Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю.В., Дмитрієв О. П. Реакція продихового апарату рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним сигналінгом, на дію абсцизової кислоти і метилжасмонату 72
 Косаківська І. В., Бабенко Л. М., Васюк В. А., Войтенко Л. В. Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum speltaL. 81


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

 Якимчук Р. А. Характер успадкування морфологічних ознак та елементів продуктивності у гібридів спельтоїдний хемомутант ? пшениця м’яка озима

 Yakymchuk R. A. Nature of inheritance of morphological features and productivity elements of hybrids speltoid hemomutant ? soft winter wheat 

92

 

ЮВІЛЕЇ

 Олександр Петрович Дмитрієв (до 70-річчя від Дня народження)  102

 

ХРОНІКА

 Файт В. І., Волкова Н. Е., Молодченкова О. О., Колупаєв Ю. Є. Міжнародна наукова конференція «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин»  104

 

ВТРАТИ НАУКИ

 Пам’яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника  104

 

Правила для авторів Правила для авторов


Rules for authorsОновлено: 13-11-2017, 11:29 / Переглядів: 1 335
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок