ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУСЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2007, вип. 1 (10)

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2007, вип. 1 (10)

ЗМІСТ

До 110-річчя від дня народження Ф.П. Мацкова
:  vid_redkol.pdf (завант.: 61)
:  vid_redkol.pdf

 

 

ОГЛЯДИ

Дмитрієв О.П., Поляковський С.О.УФ-В радіація і рослини
:  dmitriev_polyakovskiy.pdf (завант.: 38)
:  dmitriev_polyakovskiy.pdf

 Колупаєв Ю.Є.Кальцій і стресові реакції рослин

:  kolupaev.pdf (завант.: 59)
:  kolupaev.pdf

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Шемет С.А., Вінниченко О.М.Комбінований вплив ацетохлору та іонів кадмію на ріст і ацидофікуючу активність проростків кукурудзи
:  shemet_vinnichenko.pdf (завант.: 41)
:  shemet_vinnichenko.pdf

 

 Адамовська В.Г., Молодченкова О.О., Цісельська Л.Й., Безкровна Л.Я.Зміна активності фенілаланін-амік-ліази, сумарного вмісту фенольних сполук та лігніну в проростках ярого ячменю за дії фузаріозної інфекції та саліцилової кислоти
:  adamovskaya_et_al.pdf (завант.: 32)
:  adamovskaya_et_al.pdf

 

 Васильєва Г.Г., Глянько А.К., Миронова Н.В., Шмаров В.М.Вміст пероксиду водню і активність каталази у ділянках коренів гороху, що виявляють різну чутливість до ризобіальної інфекції
:  vasileva_et_al.pdf (завант.: 30)
:  vasileva_et_al.pdf

 
Мандровська Н.М., Кругова О.Д., Коць С.Я. Ефективність cимбіозу рослин гороху із транспозантами Rhizobium leguminosarumbv. viciae 263б
:  mandrovska_et_al.pdf (завант.: 29)
:  mandrovska_et_al.pdf


 Шевчук О.А., Кур’ята В.Г.Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка
:  shevchuk_kuryata.pdf (завант.: 28)
:  shevchuk_kuryata.pdf

РАДІОБІОЛОГІЯ

Міхєєв О.М., Овсянникова Л.Г., Ситник С.В., Дяченко А.І. Роль регенераційних механізмів в радіоадаптації проростків Pisum sativum L. 
:  mikheev_et_al.pdf (завант.: 29)
:  mikheev_et_al.pdf

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Клименко В.П. Оцінка компонент мінливості та коефіцієнтів успадковуваності ознак продуктивності винограду
:  klimenko.pdf (завант.: 31)
:  klimenko.pdf

 Монтвід П.Ю.Мінливість частоти хіазм в межах пиляка у напівкультурних різновидів і дикорослих видів томата
:  montvid.pdf (завант.: 17)
:  montvid.pdf

 Лобанова К.І., Шестопал О.Л., Ігнатова С.О.Абсцизова кислота як екзогенний фактор підвищення регенераційного потенціалу в культурі пиляків м'якої пшениці
:  lobanova_et_al.pdf (завант.: 30)
:  lobanova_et_al.pdf

 Гаргаун С.І., Ігнатова С.О. Толерантність експлантів м’якої пшениці до впливу осмотичного стресу в умовах in vitro

:  
gargaun_ignatova.pdf (завант.: 29)
:  gargaun_ignatova.pdf

ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

Павлова М.О. Інтродукційне дослідження Ornithogalum fimbriatumWilld. в культурі відкритого ґрунту 
:  pavlova.pdf (завант.: 29)
:  pavlova.pdf

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозний О.І. Роль активних форм кисню в індукованому екзогенним кальцієм нагромадженні проліну у відрізках колеоптилів пшениці
:  
kolupaev_et_al.pdf (завант.: 37)
:  kolupaev_et_al.pdf


Васін В.А., Лях В.О., Казакова С.М.Відмінності у будові епідерми листка вихідної та мутантної лінії соняшника
:  vasin_et_al.pdf (завант.: 27)
:  vasin_et_al.pdf

 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Жмурко В.В.Внесок професора В.С. Цибулька у вивчення біологічної природи фотоперіодизму та озимості рослин
:  zhmurko.pdf (завант.: 38)
:  zhmurko.pdf

 

Оновлено: 27-02-2012, 12:51 / Переглядів: 1 753
 

Авторизація