ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУСЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2007, вип. 1 (10)

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2007, вип. 1 (10)

ЗМІСТ

До 110-річчя від дня народження Ф.П. Мацкова
:  vid_redkol.pdf (завант.: 64)
Переглянути онлайн:  vid_redkol.pdf
269,41 Kb [27-03-2012, 13:59]

 

 

ОГЛЯДИ

Дмитрієв О.П., Поляковський С.О.УФ-В радіація і рослини
:  dmitriev_polyakovskiy.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  dmitriev_polyakovskiy.pdf
496 Kb [27-03-2012, 13:07]

 



Колупаєв Ю.Є.Кальцій і стресові реакції рослин

:  kolupaev.pdf (завант.: 63)
Переглянути онлайн:  kolupaev.pdf
512 Kb [27-03-2012, 13:09]

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Шемет С.А., Вінниченко О.М.Комбінований вплив ацетохлору та іонів кадмію на ріст і ацидофікуючу активність проростків кукурудзи
:  shemet_vinnichenko.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  shemet_vinnichenko.pdf
583,63 Kb [27-03-2012, 14:48]

 

 



Адамовська В.Г., Молодченкова О.О., Цісельська Л.Й., Безкровна Л.Я.Зміна активності фенілаланін-амік-ліази, сумарного вмісту фенольних сполук та лігніну в проростках ярого ячменю за дії фузаріозної інфекції та саліцилової кислоти
:  adamovskaya_et_al.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  adamovskaya_et_al.pdf
448 Kb [27-03-2012, 14:47]

 

 



Васильєва Г.Г., Глянько А.К., Миронова Н.В., Шмаров В.М.Вміст пероксиду водню і активність каталази у ділянках коренів гороху, що виявляють різну чутливість до ризобіальної інфекції
:  vasileva_et_al.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  vasileva_et_al.pdf
384 Kb [27-03-2012, 14:07]

 
Мандровська Н.М., Кругова О.Д., Коць С.Я. Ефективність cимбіозу рослин гороху із транспозантами Rhizobium leguminosarumbv. viciae 263б
:  mandrovska_et_al.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  mandrovska_et_al.pdf
352 Kb [27-03-2012, 14:07]


 Шевчук О.А., Кур’ята В.Г.Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка
:  shevchuk_kuryata.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  shevchuk_kuryata.pdf
304 Kb [27-03-2012, 14:09]

РАДІОБІОЛОГІЯ

Міхєєв О.М., Овсянникова Л.Г., Ситник С.В., Дяченко А.І. Роль регенераційних механізмів в радіоадаптації проростків Pisum sativum L. 
:  mikheev_et_al.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  mikheev_et_al.pdf
384 Kb [27-03-2012, 14:09]

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Клименко В.П. Оцінка компонент мінливості та коефіцієнтів успадковуваності ознак продуктивності винограду
:  klimenko.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  klimenko.pdf
516,99 Kb [27-03-2012, 13:09]

 



Монтвід П.Ю.Мінливість частоти хіазм в межах пиляка у напівкультурних різновидів і дикорослих видів томата
:  montvid.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  montvid.pdf
416 Kb [27-03-2012, 14:11]

 



Лобанова К.І., Шестопал О.Л., Ігнатова С.О.Абсцизова кислота як екзогенний фактор підвищення регенераційного потенціалу в культурі пиляків м'якої пшениці
:  lobanova_et_al.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  lobanova_et_al.pdf
393,08 Kb [27-03-2012, 14:27]

 



Гаргаун С.І., Ігнатова С.О. Толерантність експлантів м’якої пшениці до впливу осмотичного стресу в умовах in vitro

:  
gargaun_ignatova.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  gargaun_ignatova.pdf
448 Kb [27-03-2012, 13:08]

ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

Павлова М.О. Інтродукційне дослідження Ornithogalum fimbriatumWilld. в культурі відкритого ґрунту 
:  pavlova.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  pavlova.pdf
384 Kb [27-03-2012, 14:14]

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозний О.І. Роль активних форм кисню в індукованому екзогенним кальцієм нагромадженні проліну у відрізках колеоптилів пшениці
:  
kolupaev_et_al.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  kolupaev_et_al.pdf
352 Kb [27-03-2012, 13:10]

Васін В.А., Лях В.О., Казакова С.М.Відмінності у будові епідерми листка вихідної та мутантної лінії соняшника
:  vasin_et_al.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  vasin_et_al.pdf
496 Kb [27-03-2012, 14:15]

 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Жмурко В.В.Внесок професора В.С. Цибулька у вивчення біологічної природи фотоперіодизму та озимості рослин
:  zhmurko.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  zhmurko.pdf
270,29 Kb [27-03-2012, 14:16]

 





Оновлено: 27-02-2012, 12:51 / Переглядів: 2 176
 

Авторизація