ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2007, вип. 2 (11)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Сищиков Д.В.Фітохелатини: структура, біосинтез, функції
:  sischikov.pdf (завант.: 60)
Переглянути онлайн:  sischikov.pdf
496 Kb [28-03-2012, 10:34]

 Попов В.М., Кириченко В.В.Чоловіча стерильність соняшнику. Теоретичні і прикладні аспекти[attachment=844]

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Васильєва Г.Г., Глянько А.К., Іщенко А.А., Миронова Н.В., Путиліна Т.Є.Активність НАДФН-оксидази в зонах кореня проростків гороху, що відрізняються за чутливістю до ризобіальної інфекції [attachment=845]

 Молодченкова О.О., Адамовська В.Г., Цисельська Л.Й., Тихонова О.В. Вміст дієнових кон’югатів і активність Н+-АТФази, глутатіонредуктази проростків злакових культур за фузаріозу і дії саліцилової кислоти[attachment=846]

 Щербаченко О.І., Демків О.Т. Особливості реакцій моху Drepanocladus aduncus(Hedw.) Warnst. на дію важких металів[attachment=847]

 Косаківська І.В., Голов’янко І.В. Вплив температурних стресів на вміст та електрофоретичний спектр білків різних органів Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L.на ранніх етапах вегетативного розвитку[attachment=848]

 Контурська О.О., Палладіна Т.О.Фосфоліпідний склад плазмалеми коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами [attachment=849]

 Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Антиоксидантна дія диметилсульфоксиду на проростки пшениці за теплового стресу[attachment=850]

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

Моложава О.С., Шиліна Ю.В.Фітотоксичність модифікованих ліпополісахаридів бактерій[attachment=851:molozhava_shilina.pdf][attachment=851]

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Кузьоменський А.В.Прояв плейотропних ефектів у високопігментних генотипів томату за міжгенної взаємодії [attachment=852]

 

РАДІОБІОЛОГІЯ

Баєва О.Ю. Вплив зберігання опроміненого насіння на прояв радіоадаптивної відповіді клітин кореневої меристеми проростків Helianthus annuus L.з різним генотипом[attachment=853]

 Братущак С.П.Вплив хронічного опромінення на елементи продуктивності рослин озимої пшениці в зоні відчуження Чорнобильської АЕС[attachment=854]

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Мальцева І.А.Альгоугрупування соснових лісів піщаних терас річкових долин степової зони України [attachment=855]

 Сищикова О.В., Гришко В.М.Видове різноманіття стрептоміцетів у мікробоценозах чорноземів, солончаків та солонців степової зони України[attachment=856]

 

 

ХРОНІКА

Бойко М.І., Колупаєв Ю.Є.Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин», 22-23 травня 2007, Дніпропетровськ[attachment=857]

 

 

ЮВІЛЕЇ

Євтушенко М.Д., Білецький Є.М.До 70-річчя професора А.З. Злотіна[attachment=858]
 Оновлено: 27-02-2012, 14:17 / Переглядів: 1 755
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок