ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2007, вип. 3 (12)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю.Є.Активні форми кисню в рослинах за дії стресорів: утворення і можливі функції
:  kolupaev1.pdf    :  kolupaev1.pdf
(завантажень: 46 / 28-03-2012, 11:34)

 

 

Глянько А.К., Васильєва Г.Г.Особливості дії активних форм кисню і азоту при бобово-ризобіальному симбіозі
:  glyanko_vasileva.pdf    :  glyanko_vasileva.pdf
(завантажень: 38 / 28-03-2012, 11:36)
 
Кобизєва Л.Н., Косенко Н.О., Безугла О.М. Генетичні основи стійкості нуту (Сicer arietinum L.)до аскохітозу 
:  kobizeva_et_al.pdf    :  kobizeva_et_al.pdf
(завантажень: 27 / 28-03-2012, 11:35)

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Іванова А.Б., Ярін А.Ю., Анцигіна Л.Л. Вплив 12-гідроксидодеканової кислоти на ріст, амілазну активність і білкові спектри у гороху (Pisum sativum L.)
:  ivanova_et_al.pdf    :  ivanova_et_al.pdf
(завантажень: 31 / 28-03-2012, 11:36)


Глянько А.К., Мітанова Н.Б., Іщенко А.А., Васильева Г.Г., Макарова Л.Є.Вплив параквату і оксиду азоту (NО) на симбіотичну взаємодію бульбочкових бактерій з коренями проростків гороху

:  glyanko_et_al.pdf    :  glyanko_et_al.pdf
(завантажень: 34 / 28-03-2012, 11:34)


Карпець Ю.В.Про можливі механізми індукування теплостійкості проростків пшениці м'якої і сосни звичайної короткочасною дією високої температури
:  karpets.pdf    :  karpets.pdf
(завантажень: 34 / 28-03-2012, 11:37)


Вінниченко О.М., Шупранова Л.В., Глубока В.М.Зміни протеолітичної активності зерна проростків кукурудзи за дії іонів кадмію та диметенаміду
:  vinnichenko_et_al.pdf    :  vinnichenko_et_al.pdf
(завантажень: 26 / 28-03-2012, 11:38)

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Братущак С.П., Моргун В.В.Цитогенетичний моніторинг хромосомних порушень у клітинах кореневих апексів пшениці, індукованих радіонуклідними забрудненнями чорнобильського аварійного викиду за різних умов впливу
:  bratuschak_morgun.pdf    :  bratuschak_morgun.pdf
(завантажень: 26 / 28-03-2012, 11:38)


Назаренко М.М.Частота та спектр хромосомних порушень в клітинах кореневої меристеми проростків пшениці за дії мутагенів
:  nazarenko.pdf    :  nazarenko.pdf
(завантажень: 28 / 28-03-2012, 11:39)

 Монтвід П.Ю., Черкаський О.М., Самовол О.П. Зв'язок цитологічних параметрів мейозу у гібридів F1 томата з кількіcною мінливістю в F2 
:  montvid_et_al.pdf    :  montvid_et_al.pdf
(завантажень: 30 / 28-03-2012, 11:39)

 

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Стахів М.П., Швартау В.В.Вплив вмісту фосфору в зерні на енергію проростання насіння високопродуктивних сортів озимої пшениці 
:  stakhiv_schwartau.pdf    :  stakhiv_schwartau.pdf
(завантажень: 28 / 28-03-2012, 11:40)

 

 

ДИСКУСІЯ

Білецький Є.М.Циклічність - фундаментальна властивість розвитку і функціонування природних систем
:  beletsky.pdf    :  beletsky.pdf
(завантажень: 34 / 28-03-2012, 11:42)

 

 

НОВІ КНИГИ

Колупаєв Ю.Є., Н.Ю. Таран, О.І. Косик, О.А. Оканенко, Л.М. Бацманова«Ліпіди рослин»
:  kolupaev2.pdf    :  kolupaev2.pdf
(завантажень: 31 / 28-03-2012, 11:41)

 

 

ЛЮДИ НАУКИ

Пида С.В., Машковська С.П., Григорюк І.П.Згадуючи професора Е.А. Головка 
:  pyda_et_al.pdf    :  pyda_et_al.pdf
(завантажень: 26 / 28-03-2012, 11:41)

 

 

ХРОНІКА

Жмурко В.В.VI з'їзд Товариства фізіологів рослин Росії. Міжнародна наукова конференція «Сучасна фізіологія рослин: від молекул до екосистем», 18-24 червня 2007 р., Сиктивкар, Росія
:  zhmurko.pdf    :  zhmurko.pdf
(завантажень: 25 / 28-03-2012, 11:42)

 Мусатенко Л.І., Терек О.І., Кобилецька М.С.ІІІ Міжнародна конференція «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти», присвячена 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 4-6 жовтня, 2007 р., Львів, Україна
:  musatenko_et_al.pdf    :  musatenko_et_al.pdf
(завантажень: 24 / 28-03-2012, 11:42)

 Долгова Т.А., Попов В.М.До 80-річчя від дня народження професора Н.Г. Шестопалової
:  dolgova_popov.pdf    :  dolgova_popov.pdf
(завантажень: 28 / 28-03-2012, 11:43)

 Білецький Є.М.До 60-річчя від дня народження головного редактора, професора М.Д. Євтушенка 
 
:  beletsky.pdf    :  beletsky.pdf
(завантажень: 34 / 28-03-2012, 11:42)

 

 Оновлено: 26-03-2012, 11:49 / Переглядів: 1 685
 

Авторизація