ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2008, вип. 1 (13)

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Кругова О.Д., Коць С.Я., Мандровська Н.М., Василюк В.М. активність пероксидази і полі­фенолоксидази в бульбочках і коренях сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japоnicum
:  krugova.pdf    :  krugova.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:37)

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Регуляція активності каталази в колеоптилях пшениці: можлива роль іонів Ca2+та кальмодуліну
:  kolupaev.pdf    :  kolupaev.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:38)

Демура Т.А., Гришко В.М.Зміни про-/антиоксидантної рівноваги у проростків кукурудзи за різного рівня накопичення кадмію та нікелю
:  demura.pdf    :  demura.pdf
(завантажень: 30 / 28-03-2012, 13:38)

Юрса О.Р.Токсичність етилендіамінтетраацетату для рослин озимої пшениці
:  yursa.pdf    :  yursa.pdf
(завантажень: 30 / 28-03-2012, 13:39)

МІКРОБІОЛОГІЯ

Мороз С.М., Черненко Є.П., Яковлева Л.М., Гвоздяк Р.I. Фенотипові ознаки штамів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, виділених із різних екологічних ніш
:  moroz.pdf    :  moroz.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:40)


Волкогон М.В., Драговоз І.В., Яворська В.К., Дімова С.Б., Луценко Н.В., Штанько Н.П.Вплив рістстимулюючого препарату біовітрекс на мікробіологічні процеси в ризосфері озимої пшениці 
:  volkogon.pdf    :  volkogon.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:40)

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Юшкіна Л.Л., Попов В.М., Задорожна О.А., Кириченко В.В.Мінливість кількісних ознак у міжвидових гібридів соняшнику при послідовних зворотних схрещуваннях
:  yushkina.pdf    :  yushkina.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:41)

Кузьоменський О.В.Онтогенетична різноякісність прояву генів лежкості томата
:  kuzjomenskyj.pdf    :  kuzjomenskyj.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:41)


Монтвід П.Ю. Прояв частоти хіазм у гібридів F1кавуна з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого вологозабезпечення
:  montvid.pdf    :  montvid.pdf
(завантажень: 30 / 28-03-2012, 13:41)


Єгорова Н.О., Ставцева І.В.Отримання і цітофізіологічна характеристика калусної культури анісу
:  egorova.pdf    :  egorova.pdf
(завантажень: 37 / 28-03-2012, 13:42)


Мазур Г.Л., Ігнатова С.О. Вплив фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum на індукцію калусу і регенерацію рослин в культурі in vitroнезрілих зародків м'якої пшениці
:  mazur.pdf    :  mazur.pdf
(завантажень: 32 / 28-03-2012, 13:43)


Маркіна Т.Ю. Механізми саморегуляції структурних параметрів популяцій шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) при порушенні просторової структури
:  markina.pdf    :  markina.pdf
(завантажень: 31 / 28-03-2012, 13:43)
 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Ткаченко Ф.П.Макрофітобентос прибережжя чорноморського острова Зміїний
:  tkachenko.pdf    :  tkachenko.pdf
(завантажень: 31 / 28-03-2012, 13:44)


Кузнецова О.В.Вивчення різнорічної еколого-фітоценотичної мінливості газонних угруповань
:  kuznetcova.pdf    :  kuznetcova.pdf
(завантажень: 31 / 28-03-2012, 13:44)
 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Ситник К.М.В.І. Вернадський – засновник Української академії наук
:  history.pdf    :  history.pdf
(завантажень: 29 / 28-03-2012, 14:13)
 

НОВІ КНИГИ

Кириченко В.В., Голік В.С., Жмурко В.В.Застосування фізіології в селекції пшениці: Пер. з англ. / За загальн. ред. акад. НАН України В.В. Моргуна
:  new_book.pdf    :  new_book.pdf
(завантажень: 34 / 28-03-2012, 14:14)

 

 

ХРОНІКА

Мусатенко Л.І., Веденічева Н.П.Другий Міжнароний симпозіум «Регулятори росту рослин: внутрішньоклітинна гормональна сигналізація та застосування в аграрній промисловості» (8-12 жовтня 2007 р., м. Київ)

 

 

ЮВІЛЕЇ

Мусатенко Л.І.Видатний генетик, селекціонер, фітофізіолог (до 70-ти річчя від дня народження академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна) 
:  jubileis.pdf    :  jubileis.pdf
(завантажень: 35 / 28-03-2012, 14:15)

 
Оновлено: 26-03-2012, 11:51 / Переглядів: 1 584
 

Авторизація