ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2008, вип. 1 (13)

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Кругова О.Д., Коць С.Я., Мандровська Н.М., Василюк В.М. активність пероксидази і полі­фенолоксидази в бульбочках і коренях сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japоnicum
:  krugova.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  krugova.pdf
416 Kb [28-03-2012, 13:37]

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Регуляція активності каталази в колеоптилях пшениці: можлива роль іонів Ca2+та кальмодуліну
:  kolupaev.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  kolupaev.pdf
352 Kb [28-03-2012, 13:38]

Демура Т.А., Гришко В.М.Зміни про-/антиоксидантної рівноваги у проростків кукурудзи за різного рівня накопичення кадмію та нікелю
:  demura.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  demura.pdf
368 Kb [28-03-2012, 13:38]

Юрса О.Р.Токсичність етилендіамінтетраацетату для рослин озимої пшениці
:  yursa.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  yursa.pdf
320 Kb [28-03-2012, 13:39]

МІКРОБІОЛОГІЯ

Мороз С.М., Черненко Є.П., Яковлева Л.М., Гвоздяк Р.I. Фенотипові ознаки штамів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, виділених із різних екологічних ніш
:  moroz.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  moroz.pdf
416 Kb [28-03-2012, 13:40]


Волкогон М.В., Драговоз І.В., Яворська В.К., Дімова С.Б., Луценко Н.В., Штанько Н.П.Вплив рістстимулюючого препарату біовітрекс на мікробіологічні процеси в ризосфері озимої пшениці 
:  volkogon.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  volkogon.pdf
384 Kb [28-03-2012, 13:40]

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Юшкіна Л.Л., Попов В.М., Задорожна О.А., Кириченко В.В.Мінливість кількісних ознак у міжвидових гібридів соняшнику при послідовних зворотних схрещуваннях
:  yushkina.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  yushkina.pdf
368 Kb [28-03-2012, 13:41]

Кузьоменський О.В.Онтогенетична різноякісність прояву генів лежкості томата
:  kuzjomenskyj.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  kuzjomenskyj.pdf
416 Kb [28-03-2012, 13:41]


Монтвід П.Ю. Прояв частоти хіазм у гібридів F1кавуна з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого вологозабезпечення
:  montvid.pdf (завант.: 38)
Переглянути онлайн:  montvid.pdf
352 Kb [28-03-2012, 13:41]


Єгорова Н.О., Ставцева І.В.Отримання і цітофізіологічна характеристика калусної культури анісу
:  egorova.pdf (завант.: 53)
Переглянути онлайн:  egorova.pdf
352 Kb [28-03-2012, 13:42]


Мазур Г.Л., Ігнатова С.О. Вплив фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum на індукцію калусу і регенерацію рослин в культурі in vitroнезрілих зародків м'якої пшениці
:  mazur.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  mazur.pdf
352 Kb [28-03-2012, 13:43]


Маркіна Т.Ю. Механізми саморегуляції структурних параметрів популяцій шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) при порушенні просторової структури
:  markina.pdf (завант.: 38)
Переглянути онлайн:  markina.pdf
390,6 Kb [28-03-2012, 13:43]
 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Ткаченко Ф.П.Макрофітобентос прибережжя чорноморського острова Зміїний
:  tkachenko.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  tkachenko.pdf
393,65 Kb [28-03-2012, 13:44]


Кузнецова О.В.Вивчення різнорічної еколого-фітоценотичної мінливості газонних угруповань
:  kuznetcova.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  kuznetcova.pdf
334,6 Kb [28-03-2012, 13:44]
 

ІСТОРІЯ НАУКИ

Ситник К.М.В.І. Вернадський – засновник Української академії наук
:  history.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  history.pdf
448 Kb [28-03-2012, 14:13]
 

НОВІ КНИГИ

Кириченко В.В., Голік В.С., Жмурко В.В.Застосування фізіології в селекції пшениці: Пер. з англ. / За загальн. ред. акад. НАН України В.В. Моргуна
:  new_book.pdf (завант.: 48)
Переглянути онлайн:  new_book.pdf
192 Kb [28-03-2012, 14:14]

 

 

ХРОНІКА

Мусатенко Л.І., Веденічева Н.П.Другий Міжнароний симпозіум «Регулятори росту рослин: внутрішньоклітинна гормональна сигналізація та застосування в аграрній промисловості» (8-12 жовтня 2007 р., м. Київ)

 

 

ЮВІЛЕЇ

Мусатенко Л.І.Видатний генетик, селекціонер, фітофізіолог (до 70-ти річчя від дня народження академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна) 
:  jubileis.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  jubileis.pdf
194,09 Kb [28-03-2012, 14:15]

 
Оновлено: 26-03-2012, 11:51 / Переглядів: 2 128
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок