ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2008, вип. 3 (15)

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Глянько А.К., Васильєва Г.Г., Іщенко О.О., Миронова Н.В., Путиліна Т.Є.Активність НАДФН-оксидази в коренях проростків гороху при ризобіальній інфекції залежно від дії несприятливих чинників
:  glyanko.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  glyanko.pdf
416 Kb [3-04-2012, 14:26]

Веденічева Н.П., Мусатенко Л.І.Участь цитокінінів у формуванні репродуктивних органів рослин з різним типом росту
:  vedenicheva.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  vedenicheva.pdf
384 Kb [3-04-2012, 14:27]

Молодченкова О.О.Вплив саліцилової кислоти на реакції відповіді проростків кукурудзи при абіотичних стресах[attachment=943]
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є.Вміст пероксидів в коренях проростків пшениці при гіпертермії залежно від кальцієвого статусу клітин
:  karpets.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  karpets.pdf
330,93 Kb [3-04-2012, 14:28]

Карпець Ю.В., Обозний О.І., Вайнер А.О., Коц Г.П.Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню
:  karpets_2.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  karpets_2.pdf
368 Kb [3-04-2012, 14:29]

Ситніков Д.М., Воробей Н.А., Береговенко С.К. Ефективність біопрепаратів на основі Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum, модифікованих гомологічним лектином
:  sytnikov.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  sytnikov.pdf
368 Kb [3-04-2012, 14:29]

Зубрич О.І., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Післядія короткого дня на динаміку вмісту вуглеводів в листках ізогенних за генами Ppd ліній озимої пшениці (Triticum aestivum L.)
:  zubrich.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  zubrich.pdf
333,09 Kb [3-04-2012, 14:30]

Чипиляк Т.Ф., Гришко В.М.Зміни анатомічної будови листків видів та сортів лілійнику за дії аерогенного забруднення
:  chipilyak.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  chipilyak.pdf
576 Kb [3-04-2012, 14:31]
 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Шарипіна Я.Ю.Генетичний аналіз деяких кількісних ознак соняшнику [attachment=949]
Монтвід П.Ю., Чепель Л.М., Горенська О.В. Біоелектричні властивості клітинного ядра у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого волого забезпечення
:  montvid.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  montvid.pdf
384 Kb [3-04-2012, 14:31]

Твердохліб О.В. Мінливість морфологічних та господарсько-цінних ознак у зразків пшениці підродів Boeoticum E.Migusch. еt Dorof. та Triticumу північно-східній частині лісостепу України
:  tverdokhleb.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  tverdokhleb.pdf
384 Kb [3-04-2012, 14:32]

Кульбіда М.П., Моцний І.І., Леонов О.Ю., Богуславський Р.Л.Варіювання комплексу агрономічних ознак в послідовних генераціях гібридів озимої пшениці – похідних віддаленої гібридизації [attachment=952]
Корня Т.М., Ігнатова С.О. Вивчення селективних властивостей фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum Schwabeв культурі пиляків м’якої пшениці
:  kornya.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  kornya.pdf
395,67 Kb [3-04-2012, 14:33]

Бойко С.М., Древаль К.Г. Вплив температури на активність целюлозолітичних ферментів грибів Irpex lacteus Fr. та Coriolus sinuosus Fr.
:  boyko.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  boyko.pdf
416 Kb [3-04-2012, 14:33]
 

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Догадіна Т.В., Горбулін О.С., Зареї Б.Д., Райда О.В. Матеріали до флори CryptophytaУкраїни
:  dogadina.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  dogadina.pdf
544 Kb [3-04-2012, 14:34]
 

ХРОНІКА

Ситник К.М.До 90-річчя від дня народження Президента Національної академії наук України Б.Є. Патона
:  chronicl.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  chronicl.pdf
240 Kb [3-04-2012, 14:35]


Косаківська І.В.Міжнародна конференція «Реакції рослин на стреси навколишнього середовища», 12-19 травня 2008 р., Елена, Болгарія
:  chronicl_1.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  chronicl_1.pdf
176 Kb [3-04-2012, 14:35]

Попов В.М.V Міжнародна конференція «Геном рослин», 13-16 жовтня 2008 р., Одеса, Україна
:  chronicl_2.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  chronicl_2.pdf
176 Kb [3-04-2012, 14:36]


Мусатенко Л.И., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А.Международная научная конференция «Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты», 13-15 октября 2008 г., Харьков, Украина
:  chronicl_3.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  chronicl_3.pdf
204,39 Kb [3-04-2012, 14:36]


Зміст вип.. 1-2, 2008
:  contents1-2.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  contents1-2.pdf
240 Kb [3-04-2012, 14:37]

 

 

 

 Оновлено: 26-03-2012, 13:22 / Переглядів: 1 815
 

Авторизація