ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2008, вип. 3 (15)

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Глянько А.К., Васильєва Г.Г., Іщенко О.О., Миронова Н.В., Путиліна Т.Є.Активність НАДФН-оксидази в коренях проростків гороху при ризобіальній інфекції залежно від дії несприятливих чинників
:  glyanko.pdf    :  glyanko.pdf
(завантажень: 38 / 3-04-2012, 14:26)

Веденічева Н.П., Мусатенко Л.І.Участь цитокінінів у формуванні репродуктивних органів рослин з різним типом росту
:  vedenicheva.pdf    :  vedenicheva.pdf
(завантажень: 29 / 3-04-2012, 14:27)

Молодченкова О.О.Вплив саліцилової кислоти на реакції відповіді проростків кукурудзи при абіотичних стресах[attachment=943]
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є.Вміст пероксидів в коренях проростків пшениці при гіпертермії залежно від кальцієвого статусу клітин
:  karpets.pdf    :  karpets.pdf
(завантажень: 27 / 3-04-2012, 14:28)

Карпець Ю.В., Обозний О.І., Вайнер А.О., Коц Г.П.Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню
:  karpets_2.pdf    :  karpets_2.pdf
(завантажень: 26 / 3-04-2012, 14:29)

Ситніков Д.М., Воробей Н.А., Береговенко С.К. Ефективність біопрепаратів на основі Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum, модифікованих гомологічним лектином
:  sytnikov.pdf    :  sytnikov.pdf
(завантажень: 28 / 3-04-2012, 14:29)

Зубрич О.І., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Післядія короткого дня на динаміку вмісту вуглеводів в листках ізогенних за генами Ppd ліній озимої пшениці (Triticum aestivum L.)
:  zubrich.pdf    :  zubrich.pdf
(завантажень: 29 / 3-04-2012, 14:30)

Чипиляк Т.Ф., Гришко В.М.Зміни анатомічної будови листків видів та сортів лілійнику за дії аерогенного забруднення
:  chipilyak.pdf    :  chipilyak.pdf
(завантажень: 26 / 3-04-2012, 14:31)
 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Шарипіна Я.Ю.Генетичний аналіз деяких кількісних ознак соняшнику [attachment=949]
Монтвід П.Ю., Чепель Л.М., Горенська О.В. Біоелектричні властивості клітинного ядра у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого волого забезпечення
:  montvid.pdf    :  montvid.pdf
(завантажень: 26 / 3-04-2012, 14:31)

Твердохліб О.В. Мінливість морфологічних та господарсько-цінних ознак у зразків пшениці підродів Boeoticum E.Migusch. еt Dorof. та Triticumу північно-східній частині лісостепу України
:  tverdokhleb.pdf    :  tverdokhleb.pdf
(завантажень: 27 / 3-04-2012, 14:32)

Кульбіда М.П., Моцний І.І., Леонов О.Ю., Богуславський Р.Л.Варіювання комплексу агрономічних ознак в послідовних генераціях гібридів озимої пшениці – похідних віддаленої гібридизації [attachment=952]
Корня Т.М., Ігнатова С.О. Вивчення селективних властивостей фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum Schwabeв культурі пиляків м’якої пшениці
:  kornya.pdf    :  kornya.pdf
(завантажень: 26 / 3-04-2012, 14:33)

Бойко С.М., Древаль К.Г. Вплив температури на активність целюлозолітичних ферментів грибів Irpex lacteus Fr. та Coriolus sinuosus Fr.
:  boyko.pdf    :  boyko.pdf
(завантажень: 24 / 3-04-2012, 14:33)
 

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Догадіна Т.В., Горбулін О.С., Зареї Б.Д., Райда О.В. Матеріали до флори CryptophytaУкраїни
:  dogadina.pdf    :  dogadina.pdf
(завантажень: 27 / 3-04-2012, 14:34)
 

ХРОНІКА

Ситник К.М.До 90-річчя від дня народження Президента Національної академії наук України Б.Є. Патона
:  chronicl.pdf    :  chronicl.pdf
(завантажень: 26 / 3-04-2012, 14:35)


Косаківська І.В.Міжнародна конференція «Реакції рослин на стреси навколишнього середовища», 12-19 травня 2008 р., Елена, Болгарія
:  chronicl_1.pdf    :  chronicl_1.pdf
(завантажень: 26 / 3-04-2012, 14:35)

Попов В.М.V Міжнародна конференція «Геном рослин», 13-16 жовтня 2008 р., Одеса, Україна
:  chronicl_2.pdf    :  chronicl_2.pdf
(завантажень: 30 / 3-04-2012, 14:36)


Мусатенко Л.И., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А.Международная научная конференция «Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты», 13-15 октября 2008 г., Харьков, Украина
:  chronicl_3.pdf    :  chronicl_3.pdf
(завантажень: 28 / 3-04-2012, 14:36)


Зміст вип.. 1-2, 2008
:  contents1-2.pdf    :  contents1-2.pdf
(завантажень: 27 / 3-04-2012, 14:37)

 

 

 

 Оновлено: 26-03-2012, 13:22 / Переглядів: 1 586
 

Авторизація