ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2009, вип. 1 (16)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Коць С.Я., Мельник В.М., Даценко В.К.Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій
:  kots.pdf (завант.: 34)
:  kots.pdf

Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є.Відповідь рослин на гіпертермію: молекулярно-клітинні аспекти
:  karpets.pdf (завант.: 37)
:  karpets.pdf

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Лубянова А.Р., Фатхутдінова Р.А., Безрукова М.В., Шакірова Ф.М.Рістстимулюючий і захисний ефекти фітогемагглютиніну на рослини квасолі. І. Вплив фіто­гемагглютиніну на ріст і гормональний статус коренів проростків
:  lubyanova.pdf (завант.: 32)
:  lubyanova.pdf

Сищиков Д.В.Стан антиоксидантної глутатіонзалежної системи проростків кукурудзи за дії сполук кадмію

:  syshchikov.pdf (завант.: 25)
:  syshchikov.pdf


Мельникова Н.М., Мельник В.М., Михалків Л.М., Омельчук С.В., Коць С.Я., Якимчук Р.А. Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium Sp. (Lupinus)у польових умовах
:  melnykova.pdf (завант.: 33)
:  melnykova.pdf

 

 


Чемеріс О.В., Бойко М.І. Вміст проліну і триптофану в проростках Pinus sylves­tris L. і Pinus pallasiana D. Don при інфікуванні грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

:  chemeris.pdf (завант.: 24)
:  chemeris.pdf


Скрипченко Н.В.Динаміка вмісту фенольних речовин в пагонах актинідії та регенераційна здатність живців при розмноженні
:  scripchenko.pdf (завант.: 27)
:  scripchenko.pdf

 

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Лиса Л.Л.Генетичний контроль вмісту білка у зерні озимої пшениці
:  lisa.pdf (завант.: 26)
:  lisa.pdf

Долгова Т.А. Особливості перебігу мейозу у міжвидового гібрида Helianthus neglectus ? Helianthus annuus

:  dolgova_tabl.pdf (завант.: 28)
:  dolgova_tabl.pdf

Монтвід П.Ю. Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у видів роду Capsicumі міжвидових гібридів

:  montvid.pdf (завант.: 25)
:  montvid.pdf

 

Єгорова Н.О., Ставцева І.В. Особливості морфогенезу в культурі тканин і органів анісу (Pimpinella anisum L.)
:  egorova.pdf (завант.: 31)
:  egorova.pdf

Білинська О.В. Штучні живильні середовища для отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro
:  bilynska.pdf (завант.: 24)
:  bilynska.pdf

Маркіна Т.Ю. Зміни структурних параметрів популяцій шовковичного шовкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera, Bombycidae)при оптимізації культивування
:  markina.pdf (завант.: 23)
:  markina.pdf

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Баранова О.О., Квітко О.О., Мальцева І.А.Альгоугруповання степових фітоценозів заказника «Балка Північна Червона» на Криворіжжі
:  baranova.pdf (завант.: 24)
:  baranova.pdf

 

РЕЦЕНЗІЇ

Патика В. П.Рецензія на монографію Л.Д. Варбанець, Г.М. Здоровенко, Ю.А. Книрель «Методи досліджень ендотоксинів»
:  new_book.pdf (завант.: 24)
:  new_book.pdf

 
Оновлено: 26-03-2012, 13:23 / Переглядів: 1 857
 

Авторизація