ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2009, вип. 1 (16)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Коць С.Я., Мельник В.М., Даценко В.К.Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій
:  kots.pdf    :  kots.pdf
(завантажень: 35 / 4-04-2012, 11:42)

Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є.Відповідь рослин на гіпертермію: молекулярно-клітинні аспекти
:  karpets.pdf    :  karpets.pdf
(завантажень: 38 / 4-04-2012, 11:44)

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Лубянова А.Р., Фатхутдінова Р.А., Безрукова М.В., Шакірова Ф.М.Рістстимулюючий і захисний ефекти фітогемагглютиніну на рослини квасолі. І. Вплив фіто­гемагглютиніну на ріст і гормональний статус коренів проростків
:  lubyanova.pdf    :  lubyanova.pdf
(завантажень: 33 / 4-04-2012, 11:45)

Сищиков Д.В.Стан антиоксидантної глутатіонзалежної системи проростків кукурудзи за дії сполук кадмію

:  syshchikov.pdf    :  syshchikov.pdf
(завантажень: 26 / 4-04-2012, 11:46)


Мельникова Н.М., Мельник В.М., Михалків Л.М., Омельчук С.В., Коць С.Я., Якимчук Р.А. Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium Sp. (Lupinus)у польових умовах
:  melnykova.pdf    :  melnykova.pdf
(завантажень: 34 / 4-04-2012, 11:46)

 

 


Чемеріс О.В., Бойко М.І. Вміст проліну і триптофану в проростках Pinus sylves­tris L. і Pinus pallasiana D. Don при інфікуванні грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

:  chemeris.pdf    :  chemeris.pdf
(завантажень: 25 / 4-04-2012, 11:47)


Скрипченко Н.В.Динаміка вмісту фенольних речовин в пагонах актинідії та регенераційна здатність живців при розмноженні
:  scripchenko.pdf    :  scripchenko.pdf
(завантажень: 28 / 4-04-2012, 11:47)

 

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Лиса Л.Л.Генетичний контроль вмісту білка у зерні озимої пшениці
:  lisa.pdf    :  lisa.pdf
(завантажень: 27 / 4-04-2012, 11:47)

Долгова Т.А. Особливості перебігу мейозу у міжвидового гібрида Helianthus neglectus ? Helianthus annuus

:  dolgova_tabl.pdf    :  dolgova_tabl.pdf
(завантажень: 29 / 4-04-2012, 11:48)

Монтвід П.Ю. Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у видів роду Capsicumі міжвидових гібридів

:  montvid.pdf    :  montvid.pdf
(завантажень: 26 / 4-04-2012, 11:48)

 

Єгорова Н.О., Ставцева І.В. Особливості морфогенезу в культурі тканин і органів анісу (Pimpinella anisum L.)
:  egorova.pdf    :  egorova.pdf
(завантажень: 32 / 4-04-2012, 11:49)

Білинська О.В. Штучні живильні середовища для отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro
:  bilynska.pdf    :  bilynska.pdf
(завантажень: 25 / 4-04-2012, 11:50)

Маркіна Т.Ю. Зміни структурних параметрів популяцій шовковичного шовкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera, Bombycidae)при оптимізації культивування
:  markina.pdf    :  markina.pdf
(завантажень: 24 / 4-04-2012, 11:50)

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Баранова О.О., Квітко О.О., Мальцева І.А.Альгоугруповання степових фітоценозів заказника «Балка Північна Червона» на Криворіжжі
:  baranova.pdf    :  baranova.pdf
(завантажень: 25 / 4-04-2012, 11:51)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Патика В. П.Рецензія на монографію Л.Д. Варбанець, Г.М. Здоровенко, Ю.А. Книрель «Методи досліджень ендотоксинів»
:  new_book.pdf    :  new_book.pdf
(завантажень: 25 / 4-04-2012, 11:51)

 
Оновлено: 26-03-2012, 13:23 / Переглядів: 2 076
 

Авторизація