ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2009, вип. 2 (17)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Глянько А.К., Іщенко О.О., Мітанова Н.Б., Васильева Г.Г.НАДФН-оксидаза рослин
:  glyanko_et_al.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  glyanko_et_al.pdf
781,45 Kb [4-04-2012, 13:08]

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Саліцилова кислота і стійкість рослин до абіотичних стресорів 
:  kolupaev_karpets.pdf (завант.: 59)
Переглянути онлайн:  kolupaev_karpets.pdf
576 Kb [4-04-2012, 13:09]

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Лубянова А.Р., Безрукова М.В., Фатхутдінова Р.А., Шакірова Ф.М.Рістстимулюючий і захисний ефекти фітогемагглютиніну на рослини квасолі. ІІ. Вплив фітогемагглютиніну на солестійкість проростків
:  lubyanova_et_al.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  lubyanova_et_al.pdf
416 Kb [4-04-2012, 13:09]

Климчук Д.О., Бараненко В.В., Воробйова Т.В., Куриленко І.М., Чижикова О.А., Дубовой В.Д., Палладіна Т.О.Властивості цитоплазматичної мембрани клітин коренів гороху за умов зміненої сили тяжіння
:  klymchuk_et_al.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  klymchuk_et_al.pdf
388,08 Kb [4-04-2012, 13:10]

Феденко В.С., Стружко В.С.Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії іонів металів
:  fedenko_strugko.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  fedenko_strugko.pdf
368 Kb [4-04-2012, 13:10]

Карпець Ю.В., Ястреб Т.О., Обозний О.І., Колупаєв Ю.Є.Активність і термостабільність антиоксидантних ферментів коренів проростків пшениці після дії екзогенного пероксиду водню
:  karpets_et_al.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  karpets_et_al.pdf
432 Kb [4-04-2012, 13:10]

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

Копилов Є.П. Асоціативні діазотрофи роду Azospirillumяк чинник підвищення стійкості рослин ярої пшениці до збудників кореневих гнилей 
:  kopilov.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  kopilov.pdf
352 Kb [4-04-2012, 13:11]

 

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Трочинська Т.Г.Успадковування кількісних ознак клітин чоловічих та жіночих генеративних структур за гібридизації пшениці і жита
:  trochinskaya.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  trochinskaya.pdf
432 Kb [4-04-2012, 13:11]

Монтвід П.Ю. Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у представників родів Lycopersicon T. і Solanum L.
:  montvid.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  montvid.pdf
352 Kb [4-04-2012, 13:12]

Марущенко В.В., Гордієнко Є.О. Вплив розмаху швидкостей охолодження у заморожуваному зразку на колонієутворюючу здатність Saccharomyces cerevisiae
:  maruschenko_gordienko.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  maruschenko_gordienko.pdf
384 Kb [4-04-2012, 13:12]

Маркіна Т.Ю. Динаміка життєздатності популяцій Bombyx mori (Lepidoptera, Bombycidae)за дії добору 
:  markina.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  markina.pdf
368 Kb [4-04-2012, 13:13]

 

 

РЕЦЕНЗІЇ

Полякова Л.В., Букша І.Ф.Навчальний посібник для ВНЗ «Сільськогосподарська екологія» / За заг. ред. В.О. Головка, А.З. Злотіна, В.Л. Мєшкової 
:  polyakova_buksha.pdf (завант.: 12)
Переглянути онлайн:  polyakova_buksha.pdf
176 Kb [4-04-2012, 13:13]

 

 

ЮВІЛЕЇ

Дмитрієв О.П.80 років академіку НАН України Дмитру Михайловичу Гродзинському
:  dmitriev.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  dmitriev.pdf
200,32 Kb [4-04-2012, 13:14]Оновлено: 26-03-2012, 13:24 / Переглядів: 1 769
 

Авторизація