ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2009, вип. 3 (18)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Участь оксиду азоту (NO) в трансдукції сигналів абіотичних стресорів у рослин
:  kolupaev_karpets.pdf    :  kolupaev_karpets.pdf
(завантажень: 33 / 4-04-2012, 13:42)


Маркіна Т.Ю., Злотін А.З.Гомеостаз штучних популяцій комах: механізми підтримання та можливості контролю
:  markina_zlotin.pdf    :  markina_zlotin.pdf
(завантажень: 24 / 4-04-2012, 13:44)

 

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Щербатюк М.М. Особливості структури ростових зон міжвузля кукурудзи Zea mays L.
:  shcherbatyuk.pdf    :  shcherbatyuk.pdf
(завантажень: 53 / 4-04-2012, 13:44)


Білявська Н.О., Волошина Н.Ю., Топчій Н.М., Контурська О.О., Палладіна Т.О.Вплив сольового і осмотичного стресів та метіуру на фотосинтетичний апарат листків кукурудзи
:  shcherbatyuk.pdf    :  shcherbatyuk.pdf
(завантажень: 53 / 4-04-2012, 13:44)


Шемет С.А.Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії комбінацій ацетохлору та іонів кадмію
:  shemet.pdf    :  shemet.pdf
(завантажень: 29 / 4-04-2012, 13:45)


Ястреб Т.О., Обозний О.І., Мірошниченко М.М., Колупаєв Ю.Є.Вплив комплексного хелатного мікродобрива «Реаком» і янтарної кислоти на активність антиоксидантних ферментів і теплостійкість проростків проса
:  yastreb_et_al.pdf    :  yastreb_et_al.pdf
(завантажень: 30 / 4-04-2012, 13:45)


Соколова М.Г., Акімова Г.П.Адаптогенний вплив препаратів, які містять ризосферні бактерії, на ріст проростків гороху за умов гіпотермії
:  sokolova_akimova.pdf    :  sokolova_akimova.pdf
(завантажень: 27 / 4-04-2012, 13:46)


Топчій Н.М. Вплив зеатину і бетастимуліну на вміст фотосинтетичних пігментів і ДНК в онтогенезі листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.)
:  topchiy.pdf    :  topchiy.pdf
(завантажень: 26 / 4-04-2012, 13:46)

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Павлова І.О., Клименко В.П.Подолання нежиттєздатності гібридного насіння при стеноспермокарпії у винограду
:  pavlova_klimenko.pdf    :  pavlova_klimenko.pdf
(завантажень: 22 / 4-04-2012, 13:47)

 


Рожков Р.В. Успадкування полоноїдності у гібридів між Triticum polonicum і T. ispahanicum
:  rozhkov.pdf    :  rozhkov.pdf
(завантажень: 9 / 4-04-2012, 13:47)

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

Поліщук Л.В., Бамбура О.І., Лук’янчук В.В.Резистентність стрептоміцетів до сульфатів важких металів
:  polishchuk_et_al.pdf    :  polishchuk_et_al.pdf
(завантажень: 18 / 4-04-2012, 13:48)

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Ткаченко Ф.П., Костильов Е.Ф., Третяк І.П.Макрофітобентос малого філофорного поля (Каркінітська затока, Чорнe морe)
:  tkachenko_et_al.pdf    :  tkachenko_et_al.pdf
(завантажень: 25 / 4-04-2012, 13:48)

Казарінова Г.О.Еколого-ценотична та созологічна характеристика деяких рідкісних видів рослин Національного природного парку «Гомільшанські ліси»
:  kazarinova.pdf    :  kazarinova.pdf
(завантажень: 25 / 4-04-2012, 13:49)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Патика В.П.Рецензія на монографію «Макроциклічні трихоцетенові мікотоксини», автори О.М. Зайченко, О.В. Андрієнко, К.С. Циганенко
:  patyka_recenze.pdf    :  patyka_recenze.pdf
(завантажень: 27 / 4-04-2012, 13:49)

 

 

 Оновлено: 26-03-2012, 13:26 / Переглядів: 1 529
 

Авторизація