ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2010, вип. 1 (19)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Глянько А.К., Мітанова Н.Б., Степанов А.В.Фізіологічна роль оксиду азоту (NO) у рослин
:  glyanko_et_al1.pdf    :  glyanko_et_al1.pdf
(завантажень: 46 / 4-04-2012, 13:52)


Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Жасмонова кислота у рослин: синтез, сигналінг і фізіологічні ефекти при стресах 
:  kolupaev_karpets.pdf    :  kolupaev_karpets.pdf
(завантажень: 41 / 4-04-2012, 13:53)

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Косаківська І.В., Климчук Д.О., Деміревська К., Блюма Д.А., Устінова А.Ю.Вплив стресових температур на електрофоретичний спектр білків та ультраструктуру клітин листків рослин різних типів екологічних стратегій
:  kosakivska_et_al.pdf    :  kosakivska_et_al.pdf
(завантажень: 72 / 4-04-2012, 13:53)


Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Акініна Г.Є., Попов В.М., Швиденко М.В., Вайнер А.О., Коц Г.П., Обозний О.І.Індукування теплостійкості колеоптилів пшениці дією донора оксиду азоту: зв'язок NO з іншими сигнальними месенджерами
:  karpets_et_al.pdf    :  karpets_et_al.pdf
(завантажень: 40 / 4-04-2012, 13:54)


Глянько А.К., Мітанова Н.Б., Степанов А.В.Вплив ризобіальної інфекції та інших чинників на генерацію оксиду азоту (NO) в коренях етіольованих проростків гороху
:  glyanko_et_al2.pdf    :  glyanko_et_al2.pdf
(завантажень: 30 / 4-04-2012, 13:54)


Мандровська Н.М., Кругова О.Д., Коць С.Я.Активність каталази симбіотичних систем сої різної ефективності на ранніх етапах формування симбіозу
:  mandrovska_et_al.pdf    :  mandrovska_et_al.pdf
(завантажень: 34 / 4-04-2012, 13:54)


Молодченкова О.О., Адамовська В.Г., Бабаянц О.В., Цісельська Л.Й., Безкровна Л.Я., Левицький Ю.А., Лерфіна Н.Ю.Активність інгібітору трипсину, лектинів та фенілаланінамонійліази пшениці у зв’язку зі стійкістю до фузаріозу та альтернаріозу
:  molodchenkova_et_al.pdf    :  molodchenkova_et_al.pdf
(завантажень: 33 / 4-04-2012, 13:55)


Кожухар Т.В., Кириченко О.В.Вплив бактеризації насіння та мінерального удобрення на вміст хлорофілу в листках і розвиток рослин пшениці озимої
:  kozhukhar_kyrychenko.pdf    :  kozhukhar_kyrychenko.pdf
(завантажень: 45 / 4-04-2012, 13:55)

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

Копилов Є.П., Надкерничний С.П., Адамчук-Чала Н.І. Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Рalliserяк біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої
:  kopilov_et_al.pdf    :  kopilov_et_al.pdf
(завантажень: 29 / 4-04-2012, 13:56)


Богдан Ю.М., Пасічник Л.А., Буценко Л.М., Гвоздяк Р.І., Патика В.П. Вплив культуральної рідини Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9417 на клітини Allium cepa
:  bogdan_et_al.pdf    :  bogdan_et_al.pdf
(завантажень: 31 / 4-04-2012, 13:56)

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Догадіна Т.В., Брезгунова К.Ю.Караванського ставка (Харківська обл., Україна)
:  dogadina_brezgunova.pdf    :  dogadina_brezgunova.pdf
(завантажень: 32 / 4-04-2012, 13:57)

 
Оновлено: 26-03-2012, 13:29 / Переглядів: 1 682
 

Авторизація