ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2010, вип. 1 (19)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Глянько А.К., Мітанова Н.Б., Степанов А.В.Фізіологічна роль оксиду азоту (NO) у рослин
:  glyanko_et_al1.pdf (завант.: 54)
Переглянути онлайн:  glyanko_et_al1.pdf
368 Kb [4-04-2012, 13:52]

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Жасмонова кислота у рослин: синтез, сигналінг і фізіологічні ефекти при стресах 
:  kolupaev_karpets.pdf (завант.: 51)
Переглянути онлайн:  kolupaev_karpets.pdf
416 Kb [4-04-2012, 13:53]

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Косаківська І.В., Климчук Д.О., Деміревська К., Блюма Д.А., Устінова А.Ю.Вплив стресових температур на електрофоретичний спектр білків та ультраструктуру клітин листків рослин різних типів екологічних стратегій
:  kosakivska_et_al.pdf (завант.: 100)
Переглянути онлайн:  kosakivska_et_al.pdf
1,19 Mb [4-04-2012, 13:53]

Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Акініна Г.Є., Попов В.М., Швиденко М.В., Вайнер А.О., Коц Г.П., Обозний О.І.Індукування теплостійкості колеоптилів пшениці дією донора оксиду азоту: зв'язок NO з іншими сигнальними месенджерами
:  karpets_et_al.pdf (завант.: 48)
Переглянути онлайн:  karpets_et_al.pdf
608 Kb [4-04-2012, 13:54]

Глянько А.К., Мітанова Н.Б., Степанов А.В.Вплив ризобіальної інфекції та інших чинників на генерацію оксиду азоту (NO) в коренях етіольованих проростків гороху
:  glyanko_et_al2.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  glyanko_et_al2.pdf
944 Kb [4-04-2012, 13:54]

Мандровська Н.М., Кругова О.Д., Коць С.Я.Активність каталази симбіотичних систем сої різної ефективності на ранніх етапах формування симбіозу
:  mandrovska_et_al.pdf (завант.: 43)
Переглянути онлайн:  mandrovska_et_al.pdf
320 Kb [4-04-2012, 13:54]

Молодченкова О.О., Адамовська В.Г., Бабаянц О.В., Цісельська Л.Й., Безкровна Л.Я., Левицький Ю.А., Лерфіна Н.Ю.Активність інгібітору трипсину, лектинів та фенілаланінамонійліази пшениці у зв’язку зі стійкістю до фузаріозу та альтернаріозу
:  molodchenkova_et_al.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  molodchenkova_et_al.pdf
386,99 Kb [4-04-2012, 13:55]

Кожухар Т.В., Кириченко О.В.Вплив бактеризації насіння та мінерального удобрення на вміст хлорофілу в листках і розвиток рослин пшениці озимої
:  kozhukhar_kyrychenko.pdf (завант.: 53)
Переглянути онлайн:  kozhukhar_kyrychenko.pdf
384 Kb [4-04-2012, 13:55]

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

Копилов Є.П., Надкерничний С.П., Адамчук-Чала Н.І. Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Рalliserяк біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої
:  kopilov_et_al.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  kopilov_et_al.pdf
847,38 Kb [4-04-2012, 13:56]

Богдан Ю.М., Пасічник Л.А., Буценко Л.М., Гвоздяк Р.І., Патика В.П. Вплив культуральної рідини Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9417 на клітини Allium cepa
:  bogdan_et_al.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  bogdan_et_al.pdf
432 Kb [4-04-2012, 13:56]

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Догадіна Т.В., Брезгунова К.Ю.Караванського ставка (Харківська обл., Україна)
:  dogadina_brezgunova.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  dogadina_brezgunova.pdf
389,08 Kb [4-04-2012, 13:57]

 
Оновлено: 26-03-2012, 13:29 / Переглядів: 2 149
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок