ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2010, вип. 2 (20)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Гродзинський Д.М.Радіоактивні ізотопи і життя
:  grodzinski.pdf (завант.: 30)
:  grodzinski.pdf


Мошинець О.В., Косаківська І.В.Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 1. Структурно-функціональна характеристика ризо-, ендо- та філосфери
:  moshynets_kosakivska.pdf (завант.: 44)
:  moshynets_kosakivska.pdf


Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Участь розчинних вуглеводів і низькомолекулярних сполук азоту в адаптивних реакціях рослин
:  kolupaev_karpets.pdf (завант.: 33)
:  kolupaev_karpets.pdf

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Контурська О.О., Палладіна Т.О.Жирнокислотний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами
:  konturska_palladina.pdf (завант.: 27)
:  konturska_palladina.pdf


Обозний О.І., Ястреб Т.О., Колупаєв Ю.Є., Попов В.М., Криворученко Р.В.Вплив короткочасного нагріву на активність і термостабільність розчинної пероксидази коренів пшениці різних екотипів
:  obozniy_et_al.pdf (завант.: 32)
:  obozniy_et_al.pdf


Феденко В.С., Антонюк С.П., Стружко В.С.Спектральні характеристики насіння ліній кукурудзи з різною стійкістю до посухи
:  fedenko_et_al.pdf (завант.: 26)
:  fedenko_et_al.pdf


Сакало В.Д., Курчій В.М. Вплив бетастимуліну на метаболічні процеси і насіннєву продуктивність висадків цукрового буряка (Beta vulgaris L.
:  sakalo_kurchii.pdf (завант.: 25)
:  sakalo_kurchii.pdf

 

РАДІОБІОЛОГІЯ

Шкорбатов Ю.Г., Деренько О.С., Грабіна В.А., Биков В.Н.Вплив мікрохвильового випромінювання на зв’язування катіонного барвника метиленового блакитного ядрами клітин гороху 
:  shkorbatov_et_al.pdf (завант.: 25)
:  shkorbatov_et_al.pdf

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Твердохліб О.В., Богуславський Р.Л. Формотвірний процесс у гібридів Triticum x kiharae Dorof. et E. Migusch. з T. aestivum L.
:  tverdokhleb_boguslavsky.pdf (завант.: 29)
:  tverdokhleb_boguslavsky.pdf


Ерст А.О., Вечерніна Н.А. Мікророзмноження нових перспективних сортів Vaccinium uliginosum L.
:  erst_vechernina.pdf (завант.: 33)
:  erst_vechernina.pdf

 

ЮВІЛЕЇ

Величко О.І.Ольга Іштванівна Терек (до 70-річчя від дня народження)
:  jubileis_terek.pdf (завант.: 26)
:  jubileis_terek.pdf


Євтушенко М.Д.Євген Миколайович Білецький (до 75-річчя від дня народження)
:  jubileis_biletskij.pdf (завант.: 25)
:  jubileis_biletskij.pdf


Євтушенко М.Д.Микола Олександрович Горін (до 70-річчя від дня народження)
:  jubileis_gorin.pdf (завант.: 22)
:  jubileis_gorin.pdf

 

 Оновлено: 26-03-2012, 13:30 / Переглядів: 1 409
 

Авторизація