ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2010, вип. 2 (20)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Гродзинський Д.М.Радіоактивні ізотопи і життя
:  grodzinski.pdf    :  grodzinski.pdf
(завантажень: 32 / 4-04-2012, 14:07)


Мошинець О.В., Косаківська І.В.Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 1. Структурно-функціональна характеристика ризо-, ендо- та філосфери
:  moshynets_kosakivska.pdf    :  moshynets_kosakivska.pdf
(завантажень: 45 / 4-04-2012, 14:08)


Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В.Участь розчинних вуглеводів і низькомолекулярних сполук азоту в адаптивних реакціях рослин
:  kolupaev_karpets.pdf    :  kolupaev_karpets.pdf
(завантажень: 37 / 4-04-2012, 14:08)

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Контурська О.О., Палладіна Т.О.Жирнокислотний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами
:  konturska_palladina.pdf    :  konturska_palladina.pdf
(завантажень: 28 / 4-04-2012, 14:09)


Обозний О.І., Ястреб Т.О., Колупаєв Ю.Є., Попов В.М., Криворученко Р.В.Вплив короткочасного нагріву на активність і термостабільність розчинної пероксидази коренів пшениці різних екотипів
:  obozniy_et_al.pdf    :  obozniy_et_al.pdf
(завантажень: 33 / 4-04-2012, 14:09)


Феденко В.С., Антонюк С.П., Стружко В.С.Спектральні характеристики насіння ліній кукурудзи з різною стійкістю до посухи
:  fedenko_et_al.pdf    :  fedenko_et_al.pdf
(завантажень: 27 / 4-04-2012, 14:10)


Сакало В.Д., Курчій В.М. Вплив бетастимуліну на метаболічні процеси і насіннєву продуктивність висадків цукрового буряка (Beta vulgaris L.
:  sakalo_kurchii.pdf    :  sakalo_kurchii.pdf
(завантажень: 26 / 4-04-2012, 14:10)

 

РАДІОБІОЛОГІЯ

Шкорбатов Ю.Г., Деренько О.С., Грабіна В.А., Биков В.Н.Вплив мікрохвильового випромінювання на зв’язування катіонного барвника метиленового блакитного ядрами клітин гороху 
:  shkorbatov_et_al.pdf    :  shkorbatov_et_al.pdf
(завантажень: 26 / 4-04-2012, 14:11)

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Твердохліб О.В., Богуславський Р.Л. Формотвірний процесс у гібридів Triticum x kiharae Dorof. et E. Migusch. з T. aestivum L.
:  tverdokhleb_boguslavsky.pdf    :  tverdokhleb_boguslavsky.pdf
(завантажень: 30 / 4-04-2012, 14:11)


Ерст А.О., Вечерніна Н.А. Мікророзмноження нових перспективних сортів Vaccinium uliginosum L.
:  erst_vechernina.pdf    :  erst_vechernina.pdf
(завантажень: 34 / 4-04-2012, 14:11)

 

ЮВІЛЕЇ

Величко О.І.Ольга Іштванівна Терек (до 70-річчя від дня народження)
:  jubileis_terek.pdf    :  jubileis_terek.pdf
(завантажень: 27 / 4-04-2012, 14:13)


Євтушенко М.Д.Євген Миколайович Білецький (до 75-річчя від дня народження)
:  jubileis_biletskij.pdf    :  jubileis_biletskij.pdf
(завантажень: 26 / 4-04-2012, 14:14)


Євтушенко М.Д.Микола Олександрович Горін (до 70-річчя від дня народження)
:  jubileis_gorin.pdf    :  jubileis_gorin.pdf
(завантажень: 23 / 4-04-2012, 14:14)

 

 Оновлено: 26-03-2012, 13:30 / Переглядів: 1 521
 

Авторизація