ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2011, вип. 1 (22)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Обозний О. І. Антиоксидантна система рослин: участь у клітинній сигналізації й адаптації до дії стресорів
:  2011.1.006-034.kolupaev_et_al.pdf    :  2011.1.006-034.kolupaev_et_al.pdf
(завантажень: 35 / 5-04-2012, 10:35)

Кожухова Н. Е. Добір за допомогою молекулярних маркерів в селекції рослин
:  2011.1.035-043.kozhukhova.pdf    :  2011.1.035-043.kozhukhova.pdf
(завантажень: 24 / 5-04-2012, 10:35)

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Починок В. М., Кірізій Д. А.Зв’язок між активністю фотосинтетичного апарату пшениці та ремобілізацією азоту в процесі наливу зерна
:  2011.1.044-054.pochinok_kiriziy.pdf    :  2011.1.044-054.pochinok_kiriziy.pdf
(завантажень: 25 / 5-04-2012, 10:35)

Феденко В. С., Шемет С. А. Спектральні характеристики тканин кореня проростків кукурудзи за токсичної дії важких металів
:  2011.1.055-060.fedenko_shemet.pdf    :  2011.1.055-060.fedenko_shemet.pdf
(завантажень: 24 / 5-04-2012, 10:36)

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Акініна Г. Є., Безугла О. М., Попов В. М.Класифікація сортів нуту за морфологічними та молекулярними маркерами
:  2011.1.061-075.akinina_et_al.pdf    :  2011.1.061-075.akinina_et_al.pdf
(завантажень: 22 / 5-04-2012, 10:36)


Корня Т. М. Ефективність використання морфо-фізіологічних ознак для оцінки in vitro стійкості зразків м’якої пшениці до Fusarium graminearum
:  2011.1.076-083.kornya.pdf    :  2011.1.076-083.kornya.pdf
(завантажень: 21 / 5-04-2012, 10:37)

Шейко О. А., Мусатенко Л. І.Особливості репродуктивної біології і введення в культуру Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. та Ophrys oestrifera Bieb.
:  2011.1.084-090.sheyko_musatenko.pdf    :  2011.1.084-090.sheyko_musatenko.pdf
(завантажень: 18 / 5-04-2012, 10:37)


Авдєєва Л. В., Осадча А. І., Хархота М. А., Борецька К. Є.Ферментативна активність пробіотичних штамів Bacillus subtilis УКМ В-5139 та УКМ В-5140
:  2011.1.091-095.avdeeva_et_al.pdf    :  2011.1.091-095.avdeeva_et_al.pdf
(завантажень: 14 / 5-04-2012, 10:38)


 

МІКРОБІОЛОГІЯ

Мошинець О. В., Шпильова С. П., Косаківська І. В., Кордюм В. А., Потерс Г. Застосування модифікованого методу Холодного для вивчення ендофітних спільнот бамбука in situ
:  2011.1.096-104.moshynets_et_al.pdf    :  2011.1.096-104.moshynets_et_al.pdf
(завантажень: 18 / 5-04-2012, 10:38)


Елланська Н. Е., Карпенко О. Ю., Юношева О. П., Хохлова І. Г.Активність мікробного угруповання прикореневої зони кукурудзи у різних сівозмінах
:  2011.1.105-109.ellanska_et_al.pdf    :  2011.1.105-109.ellanska_et_al.pdf
(завантажень: 17 / 5-04-2012, 10:39)


ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Зареї-Даркі Б.Видовий склад і екологія діатомових водоростей болота Гавхуні (Іран)
:  2011.1.110-117.zarei_darki.pdf    :  2011.1.110-117.zarei_darki.pdf
(завантажень: 13 / 5-04-2012, 10:39)


ХРОНІКА

Трунова Т.І., Мошков І.Є., Колупаєв Ю.Є.Всеросійський симпозіум «Рослина і стрес», Москва, Інститут фізіології рослин ім. К.А. Тімірязєва РАН, 9-12 листопада, 2010 р.
:  2011.1.118-121.chronicle.pdf    :  2011.1.118-121.chronicle.pdf
(завантажень: 13 / 5-04-2012, 10:40)


ЮВІЛЕЇ

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Людмила Іванівна Мусатенко (до 75-річчя від дня народження)
:  2011.1.122-124.jubilee.pdf    :  2011.1.122-124.jubilee.pdf
(завантажень: 15 / 5-04-2012, 10:41)

 
Оновлено: 26-03-2012, 13:34 / Переглядів: 1 952
 

Авторизація