ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 (23)

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Ломоватська Л. А., Романенко А. C., Філінова Н. В., Рикун О. В. Аденілатциклазна сигнальна система рослин
:  2011.2.006-024.lomovatskaya_et_al.pdf    :  2011.2.006-024.lomovatskaya_et_al.pdf
(завантажень: 30 / 5-04-2012, 10:53)
  
Шамрай С. М. Mycosphaerella graminicola: особливості патогена і патогенезу
:  2011.2.025-045.shamray.pdf    :  2011.2.025-045.shamray.pdf
(завантажень: 33 / 5-04-2012, 10:54)


Кириченко О. В. Біологічна активність екзогенних рослинних лектинів при утворенні та функціонуванні фітобактеріальних асоціацій

:  2011.2.046-059.kyrychenko.pdf    :  2011.2.046-059.kyrychenko.pdf
(завантажень: 27 / 5-04-2012, 10:59)

  
Шейко О. А., Мусатенко Л. І. Особливості морфогенезу паростків орхідних у культурі in vitro та in vivo
:  2011.2.060-065.sheyko_musatenko.pdf    :  2011.2.060-065.sheyko_musatenko.pdf
(завантажень: 36 / 5-04-2012, 11:02)


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Обозний О. І., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Генерація активних форм кисню коренями проростків пшениці при розвитку перехресної стійкості до гіпертермії та осмотичного шоку
:  2011.2.066-073.obozniy_et_al.pdf    :  2011.2.066-073.obozniy_et_al.pdf
(завантажень: 39 / 5-04-2012, 11:02)

Крупа Н. М., Кірізій Д. А. Роль вуглекислотного газообміну та атрагувальної здатності колоса у продукційному процесі озимої пшениці 
:  2011.2.074-081.krupa_kiriziy.pdf    :  2011.2.074-081.krupa_kiriziy.pdf
(завантажень: 30 / 5-04-2012, 11:17)
 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Ламарі Н. П., Файт В. І. Генетичне різноманіття озимої м`якої пшениці за довжиною замикаючих клітин продихів 
:  2011.2.082-087.lamari_fayt.pdf    :  2011.2.082-087.lamari_fayt.pdf
(завантажень: 33 / 5-04-2012, 11:17)

 


Панкова О. В., В. К. Схрещуваність різних видів пшениці і жита залежно від дії гама-променів на материнську рослину
:  2011.2.088-094.pankova_puzik.pdf    :  2011.2.088-094.pankova_puzik.pdf
(завантажень: 27 / 5-04-2012, 11:18)
  

МІКРОБІОЛОГІЯ

Симочко Л. Ю., Кормош С. М., Патика В. П. Роль Capsicum annum L. у формуванні мікробної спільноти дерново-підзолистих ґрунтів Закарпаття
:  2011.2.095-104.symochko_et_al.pdf    :  2011.2.095-104.symochko_et_al.pdf
(завантажень: 29 / 5-04-2012, 11:25)

Малиновська І. М., Зінов'єва Н. А. Деградація нафтопродуктів аборигенними мікробними угрупованнями сірого лісового ґрунту 
:  2011.2.105-112.malynovska_zinovyeva.pdf    :  2011.2.105-112.malynovska_zinovyeva.pdf
(завантажень: 31 / 5-04-2012, 11:25)
  

ХРОНІКА

Акініна Г. Є., Дугарь Ю. М. IV Міжнародна школа молодих учених з молекулярної генетики «Геноміка та біологія клітини», 29 листопада – 3 грудня 2010 р., Росія
:  2011.2.113-116.chronicle.pdf    :  2011.2.113-116.chronicle.pdf
(завантажень: 25 / 5-04-2012, 11:26)

ЮВІЛЕЇ

Мусатенко Л. І. Костянтин Меркурійович Ситник (до 85-річчя від дня народження)
:  2011.2.117-119.jubilee.pdf    :  2011.2.117-119.jubilee.pdf
(завантажень: 30 / 5-04-2012, 11:27)

 
Оновлено: 26-03-2012, 13:35 / Переглядів: 2 191
 

Авторизація