Володимир Філімонович Пащенко

Володимир Філімонович Пащенко – доктор технічних наук, професор, відомий вчений у галузі механізації сільськогосподарського виробництва.
    Народився 7 жовтня 1948 р. у селі Кленове Богодухівського району Харківської області.
    У 1971 р. закінчив Харківський інститут механізації сільського господарства і одержав диплом інженера-механіка сільського господарства.
    Свою трудову діяльність Володимир Филимонович розпочав викладачем Богодухівського сільського профтехучилища.
    З 1974 р. працює в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва на посадах асистента, старшого викладача, доцента та завідувача кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.
    У 1982 р. після закінчення заочної аспірантури в Українській сільськогосподарській академії під керівництвом відомого вченого Василенка П.М. захистив кандидатську дисертацію, у 2001 р. йому присвоєно звання професора, у 2003 р. обраний членом-кореспондентом Академії інженерних наук, а у 2005 р. захистив докторську дисертацію.
    Професор Пащенко В.Ф. розробив теорію застосування прямих методів варіаційного числення та кінцевих елементів для рішення задач землеробної механіки, яка дозволяє знаходити раціональні профілі робочих органів машин і знарядь з погляду енергоємності обробітку ґрунту за заданими параметрами якості його проведення. Працює над розвитком наукових положень академіка П.М.Василенка з питань математичного моделювання динаміки функціонування механічних систем.
    Розроблені принципово нові технологічні процеси та робочі органи машин і знарядь для створення у ґрунті оптимальних агрофізичних властивостей за один прохід агрегата. Розроблена та впроваджена у виробництво „колійна” технологія вирощування просапних культур. Створена система „Наука – сільгоспмашинобудування – виробництво”, в результаті дії якої проводяться дослідження, розробляються засоби механізації, випробування та впровадження їх у виробництво. У результаті проведення такої роботи удосконалено технології вирощування сільськогосподарських культур, розроблено і впроваджено у виробництво робочі органи і машини, частина яких сьогодні поставлена на серійне виробництво.
    В.Ф.Пащенко має понад 100 науково-методичних праць, з яких три монографії та два навчальних посібника. Під його керівництвом розроблено пакет прикладних комп’ютерних програм щодо оперативного управління сільськогосподарським виробництвом, який використовується в навчальному процесі та на виробництві. Під його керівництвом підготовлено п’ять кандидатських дисертацій.
    За заслуги в підготовці висококваліфікованих кадрів і розвитку сільськогосподарської науки В.Ф.Пащенко нагороджений знаком „Высшая школа СССР”, медаллю „Изобретатель СССР”, срібною медаллю „ВДНХ СССР”, знаками „ Відмінник аграрної освіти та науки” III ступеня, „Відмінник технічної служби”.Оновлено: 28-02-2012, 20:53 / Переглядів: 2 179
 

Авторизація