Волошан Михайло Михайлович

 

   Михайло Михайлович Волошан, кандидат філософських наук, доцент. Закінчив філософський факультет МДУ імені М.В. Ломоносова. Працює в ХНАУ з 1978 р. Викладає курси «Політологія», «Культурологія», «Історія культури України», «Соціологія», «Соціальна екологія». Його наукові інтереси, спрямовані на дослідження формування екологічної культури студентів аграрного профілю, знайшли відображення у понад 120 публікаціях – монографіях, підручниках і посібниках, матеріалах наукових конференцій та методичних виданнях.

   М.М. Волошан проводить велику громадську та виховну роботу в університеті. Упродовж 1979–1999 рр. – заступник головки профкому ХНАУ. З 2002 до 2011 рр. працював на посаді проректора університету з науково-педагогічної роботи, а з 2017 р. – керівник Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації. Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани», грамотами та подяками.
 

Наукові та навчально-методичні публікації:

 1. Волошан М.М. Історія Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва / О.М.Голікова, А.І.Кравцов, Р.І.Киричок та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім.В.В.Докучаєва. - Харків 2011 - с.544.- Авт. 3 др. арк: с. 122-124, 208-226, 414-426.
 2. Волошан М.М. Интеграция аграрного и социогуманитарного образования в Харьковском национальном агроуниверситете /М.М. Волошан. А.І.Кравцов, /Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – №4. – 2015. – С.77-79. – 0.2 др. арк
 3. Волошан М.М. Докучаєвці / В.К. Пузік, А.І. Кравцов, О.М. Голікова та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016. – С. 35–85.
 4. Волошан М.М. Історія української культури. Навчально-методичний комплекс з тестами /Волошан М..М. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015. – 66 с. – 3.9 др. арк.
 5. Волошан М.М. Історія української культури: методичні вказівки М.М. Волошан / Харк. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2016. – 60 с. – 3.7 др. арк.
 6. Волошан М.М. Студентське самоврядування в системі виховного процесу ХНАУ імені В.В. Докучаєва /М.М.Волошан / 100 років на харківській землі. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю харківського періоду агроуніверситету імені В.В.Докучаєва (1914-2014 рр.) 25-26 вересня 2014 р. – Х.: ХНАУ, 2014. – 185 с. – С. 34-37. – 0.3 др. арк.
 7. Волошан М.М. Інформаційна культура як фактор соціалізації особистості /М.М. Волошан/ Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 22-25 січня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – Ч. ІІ. – 219 с. – С. 31-32. – 0.2 др. арк.
 8. Волошан М.М. Проблеми  патріотичного виховання студентської молоді / М.М. Волошан/ Заради життя майбутніх поколінь. Матеріали наукової конференції, присвяченої 70-річчю Великої Перемоги 5-6 травня 2015 р. – Харків: ХНАУ. – 2015. –221 с. – С.67-68. – 0.2 др. арк.
 9. М.М. Волошан. Докучаєвці у Великій Вітчизняній війні / А.І Кравцов, О.М Голікова, М М. Волошан / Монографія «Працівники тилу і діти війни – Великій Перемозі». – Х., 2015. – 254 с. – С. 181–192.
 10. Волошан М.М. Проблеми формування екологічної культури студентів / М.М.Волошан/ Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 23-45 березня 2016 р./ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – Ч П. – 197 с. – С. 34-36. – 0.2 др. арк.
 11. Волошан М.М. Проблеми формування політичної культури студентської молоді / М.М.Волошан/ Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 24-25 травня 2017 р../ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – Ч П. – 212 с. – С. 47-48. – 0.2 др. арк.
 12. М.М. Волошан. Еволюція стратегії економічної освіти і науки у харківському національному аграрному університеті / Р.М. ШелудькоВ.М. Петров, М.М. Волошан / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. 2017. С.10-21
 13. Волошан М.М. Формування екологічної культури студентів / М.М. Волошан // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28-29 листопада 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 285 с. – С. 109–110. 
 14. Джерела аграрної освіти і науки. Монографія / О.В. Ульянченко. А.І.Кравцов. О.М. Голікова, М.М. Волошан та ін./ Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 108 с, 0,5 др, арк.

 15. Волошан М.М. Геокультурні засади стратегії пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу / О.І. Заздравнова, Ю.М. Гаврилюк, М.М. Волошан / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С.141- 152

 16. Волошан М. М. «Навчальні екскурсії як прийом активізації пізнавальної діяльності іноземних здобувачів підготовчого відділення» - Волошан М.М., Волошан Г.А.  Збірник тез доповідей «Формування ефективного освітнього середовища: проблеми та інновації» Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування ефективного освітнього середовища».. – 28-29 березня 2019 р. м.Харків. – сс; 32-34;

 17. Волошан М.М. «Шляхи підвищення пізнавальної діяльності іноземних здобувачів»  - Волошан М.М., Волошан Г.А.  Матеріалах підсумковій науково-практичній конференції проф..-викл. складу і здобувачів наукових ступенів 19-20 березня 2019 р.  –Харків – 2019.- сс, 38-41Оновлено: 11-02-2019, 09:57 / Переглядів: 2 587
 

Авторизація