Серія: Біологія

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

СЕРІЯ БІОЛОГІЯ

 

 

Науковий журнал

Засновник:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Рік заснування:

2002 р.

Проблематика:

фізіологія і біохімія рослин, генетика, селекція і біотехнологія, проблеми вивчення

і збереження біорізноманіття

ISSN:

1992-4917

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 7977 від 09.10.2003

Фахова реєстрація:

Постанови Президії ВАК України № 3-05/7 від 30.06.2004 р. і № 1-05/3 від 08.07.2009 р.

та наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.

Галузь науки:

біологічні науки

Періодичність:

3 рази на рік

В.о. головного редактора:

Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор;

Заступник головного редактора:

Карпець Юрій Вікторович, кандидат біологічних наук, доцент;

Відповідальний секретар:

Криворученко Роман Володимирович., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Члени редколегії:

Білецький Є.М., доктор біологічних наук, професор;

Божков А.І., доктор біологічних наук, професор;

Глянько А.К., доктор біологічних наук;

Гопцій Т.І., доктор сільськогосподарських наук, професор;

Горін М.О., доктор біологічних наук, професор;

Догадіна Т.В., доктор біологічних наук, професор;

Дмитрієв О.П., чл.-кор. НАН України;

Жмурко В.В., доктор біологічних наук, професор;

Кириченко В.В., акад. НААН України;

Коць С.Я., чл.-кор. НАН України;

Кур’ята В.Г., доктор біологічних наук, професор;

Мірошниченко М.М., доктор біологічних наук;

Мусатенко Л.І., чл.-кор. НАН України;

Патика В.П., акад. НААН України;

Пузік В. К.,  член-кореспондент НААН України

Тищенко О.М., доктор біологічних наук;

Хрипач В.О., академік НАН Білорусі

Шакірова Ф.М., доктор біологічних наук, професор;

Шестопалова Н.Г., доктор біологічних наук, професор

Адреса редакції:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва,

сел. Докучаєвське, корп. 4, кімн. 417,
Харків, Україна, 62483
Тел.: (380-572) 99-73-52
E-mail: plant_biology@ukr.net

 Правила для авторів
:  pravila-dlya-avtorv-ukrayinomovn.pdf (завант.: 1010)
:  pravila-dlya-avtorv-ukrayinomovn.pdf
 

Rules for authors
:  pravila-dlya-avtorv-anglomovn.pdf (завант.: 137)
:  pravila-dlya-avtorv-anglomovn.pdf

    Правила для авторов
:  pravila-dlya-avtorv-rosyskomovn.pdf (завант.: 265)
:  pravila-dlya-avtorv-rosyskomovn.pdf
   

 

Архів номерів

2007 вип. 1 (10)

2007 вип. 2 (11)

2007 вип. 3 (12)

2008 вип. 1 (13)

2008 вип. 2 (14)

2008 вип. 3 (15)

2009 вип. 1 (16)

2009 вип. 2 (17)

2009 вип. 3 (18)

2010 вип. 1 (19)

2010 вип. 2 (20)

2010 вип. 3 (21)

2011 вип. 1 (22)

2011 вип. 2 (23)

2011 вип. 3 (24)

2012 вип. 1 (25)

2012 вип. 2(26)

2012 вип. 3 (27)

2013 вип. 1 (28)

2013 вип. 2 (29) 

2013 вип. 3 (30) 

2014 вип.1 (31)

2014 вип. 2 (32) 

 2014 вип. 3 (33) 

2015 вип. 1 (34)

 2015 вип. 2 (35)

 2015 вип. 3 (36)

 2016 вип. 1 (37)

 2016 вип. 2 (38)

 2016 вип. 3 (39)

2017

2017 вип. 1 (40)

2017 вип. 2 (41) 

2017 вип. 3 (42) 

2018

2018 випуск 1 (43)  2018 випуск 2 (44)  2018 випуск 3 (45)
  2019
2019 випуск 1 (46)

 Оновлено: 21-12-2018, 15:11 / Переглядів: 20 128
 

Авторизація