ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР - БАКАЛАВР - МАГІСТР

 

Швидка навігація

 1. Випускникам шкіл та технікумів, коледжів
 2. Перелік конкурсних предметів на здобуття ступеня «Молодший бакалавр»
 3. Перелік конкурсних предметів на здобуття ступеня «Бакалавр»
 4. Набір на здобуття ступеня «Магістр»
 5. Набір до аспірантури, докторантури
 6. Строки вступної кампанії
 7. Правила прийому
 8. Державне замовлення
 9. Адреса і телефон приймальної комісії
 10. Спеціальні умови для вступу (пільги)
 11. Вартість навчання

 

До уваги випускникам шкіл

   Відповідно до Умов прийому до вищих закладів освіти України на 2020 рік  вступ на базі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «БАКАЛАВР» (три предмета ЗНО, крім спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») та «МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА» (два предмета ЗНО) буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов – для яких дійсні сертифікати 2018 та 2020 років з однієї з перелічених іноземних мов на вибір.

   Звертаємо увагу, що вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

   Відкрита або фіксована (закрита) конкурсна пропозиція означає що для даної спеціальності передбачаються місця для навчання за державним замовленням та за контрактом. Предмети ЗНО «БАКАЛАВР», « МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

     Небюджетна конкурсна пропозиція - для даної спеціальності не надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (навчання тільки за контрактом). Предмети ЗНО «БАКАЛАВР», « МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

   УВАГА! Додатково до конкурсного бала можна отримати 20 балів якщо Ви є учасником Всеукраїнської олімпіади ХНАУ ім. В.В. Докучаєва для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей 015.37 Професійна освіта «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» 091 «Біологія», 101 «Екологія», 103 «Науки про землю», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 208 «Агроінженерія», але не вище 200 балів за предмет. (Додаткова інформація на веб-сайті ХНАУ ім. В.В. Докучаєва)

За успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у разі вступу на контрактЗНИЖКА.

   Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей 015.18 Професійна освіта «Технологія виробництва і переробки с.-г. продукції», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 103 «Науки про землю», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 208 «Агроінженерія»). Вступникам необхідно завантажити в свій електронний кабінет довідку про реєстрацію місця проживання згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання.

   Мінімальна кількість балів будь якого конкурсного предмета ЗНО для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

   Мінімальний конкурсний бал при вступі на місця державного замовлення освітнього ступеня «БАКАЛАВР» не менше 125, крім спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» де він складає – 140 включно і при вступі на контракт.

   Мінімальний конкурсний бал при вступі на місця державного замовлення освітнього ступеня «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» не  менше 100.

   Пільгові категорії (АТО, сиріти, хто закінчив школу за кордоном, діти АТО тощо) здають підтверджувальні документи та вступні іспити замість ЗНО  раніше – документи з 13 серпня до 16 серпня, вступні іспити з 01 серпня до 12 серпня.

   Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 серпня до 22 серпня. Реєстрацію кабінетів можна провести у нашій приймальній комісії.

До уваги випускникам технікумів, коледжів

   При вступі крім фахового випробування  необхідно:

 • на спеціальність 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування» та спеціальності галузей знань 07 «Управління та адміністрування» сертифікат ЗНО з української мови та літератури та математики при вступі на бюджет та контракт (сертифікат ЗНО з української мови та літератури та математики або з історії України при вступі тільки на контракт (небюджетні пропозиції).
 • на всі інші спеціальності ХНАУ ім. В.В. Докучаєва сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

   Дійсні сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років в будь якій комбінації. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

 


Адреса, телефон приймальної комісії:

 

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в «Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ,
корпус 3, поверх 1, кімната 111 

Відповідальний секретар

приймальної комісії

Дьяконов Сергій Олександрович

тел. 066-28-78-544

Заступник

відповідального секретаря

Винограденко Сергій Олександрович

Заступник

відповідального секретаря

Пономарьова Марина Сергіївна

тел. 066-76-188-43

Секретар

Малютіна Наталія Іванівна 

Тел: (0572) 99-74-01

E-mail: prkomkhnau@ukr.net

 

Приймальна комісія працює з 8.00 до 16.00, понеділок-п'ятниця (на період вступної кампанії з 8.00 до 18.00, субота з 8.00 до 16.00, неділя з 8.00 до 14.00 ) 

 

 


Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

у сертифікаті ЗНО

для здобуття  освітнього ступеня

"Молодший бакалавр"

 1. Для вступників на місця державного замовлення та контракту (відкриті пропозиції, широкий конкурс)

 

Спеціальності

Предмети сертифіката ЗНО

 051  «Економіка»

 071  «Облік і оподаткування»

 1. Українська мова та література

 2. Математика або Географія або

Іноземна мова

 205  «Лісове господарство» 

 

1. Українська мова та література

 2. Математика або Хімія або Біологія

 

 1. Для вступників на місця тільки за кошти фізичних (юридичних) осіб (небюджетні пропозиції)

 

Спеціальності

Предмети сертифіката ЗНО

 051  «Економіка»

 071  «Облік і оподаткування»

 205  «Лісове господарство» 

 1. Українська мова та література

 2. Історія України або Географія або

або Біологія

 


  

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

у сертифікаті ЗНО

для здобуття освітнього ступеня

"Бакалавр"

 1. Для вступників на місця державного замовлення та контракту (відкриті пропозиції, широкий конкурс)

 

Спеціальності

Предмети сертифіката ЗНО

 015   «Професійна освіта»  (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології )

 

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Фізика або Хімія або Біологія або

Іноземна мова

 091  «Біологія»

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Хімія або Іноземна мова або

Математика

 054  «Соціологія»

281  «Публічне управління та

адміністрування»

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Іноземна мова або Історія України

 101  «Екологія» 

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Хімія або Географія або Математика

 162  «Біотехнології та біоінженерія»

 

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Хімія або Математика або Фізика

 201  «Агрономія»

 202  «Захист і карантин рослин»

 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Хімія або Математика

 103  «Науки про землю»

 208  «Агроінженерія»

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Фізика або Географія

 205  «Лісове господарство» 

 206  «Садово-паркове господарство» 

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Хімія або Біологія

 191  «Архітектура та містобудування»

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Творчий конкурс

 193  «Геодезія та землеустрій» 

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Географія або Історія України

 051  «Економіка»

 071  «Облік і оподаткування»

 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 073  «Менеджмент»

 075  «Маркетинг»

 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Іноземна мова або Географія

 242   «Туризм»

1. Українська мова та література

 2. Іноземна мова

 3. Математика або Географія

 

 1. Виключно для вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб (небюджетні пропозиції)

 

Спеціальності

Предмети сертифіката ЗНО

 015  «Професійна освіта»  (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології )

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Історія України або Географія

 091  «Біологія»

 103  «Науки про землю»

 201  «Агрономія»

 208  «Агроінженерія»

 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 205  «Лісове господарство» 

 206  «Садово-паркове господарство»

 162  «Біотехнології та біоінженерія»

 202  «Захист і карантин рослин»

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Історія України або Географія

 051  «Економіка»

 073  «Менеджмент»

 075  «Маркетинг»

 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 242  «Туризм»

 281  «Публічне управління та адміністрування»

 054  «Соціологія»

 1. Українська мова та література

 2. Історія України

 3. Географія або Біологія

 071  «Облік і оподаткування»

 1. Українська мова та література

 2. Історія України

 3. Біологія або Математика

 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Українська мова та література

 2. Історія України

 3. Географія або Математика

 101  «Екологія» 

 

 1. Українська мова та література

 2. Біологія

 3. Історія України або Іноземна мова

 191  «Архітектура та містобудування»

 1. Українська мова та література

 2. Історія України

 3. Творчий конкурс

 193  «Геодезія та землеустрій»

 1. Українська мова та література

 2. Математика

 3. Біологія або Географія

 


Оголошується набір на освітній рівень «Магістр»

(денна та заочна форма навчання)

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», та листа МОН України від 30.04.2020 р. № 1/9-228 при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), додаткове фахове випробування у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за всіма спеціальностями скасовується.


  

Спеціальність

Магістерська програма

 201 «Агрономія»

 Агрономія

 Селекція та генетика с.-г. культур

 Насінництво та насіннєзнавство

 Агрохімія і ґрунтознавство

 Експертна оцінка ґрунтів

 203 «Садівництво та виноградарство»

 Садівництво та виноградарство

 101 «Екологія»

 Екологія

 202 «Захист і карантин рослин»

 Захист рослин

 Карантин рослин

 205 «Лісове господарство»

 Лісове господарство

 206 «Садово-паркове господарство»

 Садово-паркове господарство

 193 «Геодезія та землеустрій»

 Землеустрій та кадастр

 Оцінка землі та нерухомого майна

 051 «Економіка»

 Економіка

 071 «Облік і оподаткування»

 Облік і оподаткування

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Фінанси, банківська справа та страхування

 073 «Менеджмент»

 Менеджмент

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Публічне управління та адміністрування

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

   

   Подача заяв в електронній формі (необхідно створювати електронні кабінети).

   На всі спеціальності крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» необхідно здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ – «ЗНО»). Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

   Без ЄВІ (для спеціальностей де це передбачено) вступають на основі диплома магістра або спеціаліста за результатами вступного іспиту з іноземної мови (тільки контракт).Оголошується набір до аспірантури та докторантури

 

 Етапи вступної компанії

Строки

За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Початок прийому заяв та документів

13 січня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

21 січня 2020 р.

Строки проведення вступних випробувань

23 січня – 29 січня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 01 лютого 2020 р.

За державним замовленням (бюджет)

та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

21 серпня 2020 р.

Строки проведення вступних випробувань

27 серпня – 02 вересня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

До 05 вересня 2020 р.


Прийом документів до докторантури проводиться до 22 серпня 2020 року.

 

  

 

 Строки прийому заяв та документів (денна, заочна форма навчання)

 

Молодший бакалавр, Бакалавр на основі ПЗСО
13.08.2020 р. - 22.08.2020 р.  Детальніше

  

Бакалавр на основі ОКР "Молодшого спеціаліста", "Молодшого бакалавра"
13.08.2020 р. - 22.08.2020 р.  Детальніше

 

Магістр спеціальностей галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство"
05.08.2020 р. - 30.08.2020 р.  Детальніше

  

Магістр всі інші спеціальності

05.08.2020 р. - 22.08.2020 р. (вступ на основі ЄВІ та диплома магістра/ спеціаліста)

17.06.2020 р. - 25.06.2020 р. (для пільгових категорій р.VIII Правил прийому)

 Детальніше

 

 

 

 

 

Зміни до Правил прийому та Правила прийому до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в 2020р.

Додатки до Правил

Перелік сертифікатів акредитованих спеціальностей

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності (ліцензії) та перелік сертифікатів акредитованих спеціальностей

Положення про приймальну комісію ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Умови поселення до гуртожитку

Правила прийому до аспірантури і докторантури

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни та вартість навчання.

Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вагових коефіцієнтів для вступу на місця держзамовлення освітніх рівнів молодший бакалавр / бакалавр (відкриті конкурсні пропозиції), зі змінами

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вагових коефіцієнтів для вступу тільки на контрактні місця освітніх рівнів молодший бакалавр / бакалавр (небюджетні конкурсні пропозиції), зі змінами

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ОС «Бакалавр»

Таблиця переведення середнього бала документа освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 та за 5-ти (100) – в 20-ти бальну

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття ОС «Магістр»

Положення про апеляційну комісію

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 р

Правила прийому іноземних громадян та осіб без громадянства


 

Максимальні обсяги державного замовлення для здобуття освітнього ступеня бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти 

  

"Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем бакалавр

(вступ після технікуму, коледжу)"

  "Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем магістр"

 

"Розподіл обсягу державного замовлення за освітнім ступенем "Магістр" між освітніми програмами"

 Оновлено: 20-02-2020, 11:45 / Переглядів: 95 171
 

Авторизація