ЯРУТА МАРИНА ЮРІЇВНА

 

   Аспірант, викладач кафедри менеджменту і  адміністрування з 1 вересня 2018р.

   Тема дисертаційної роботи: «Економічне регулювання раціонального використання земельних ресурсів».

  Я, Ярута Марина Юріївна, народилася 12 грудня 1986 року в місті Рівне, українка. У 1993 році вступила до першого класу Вовчицького ліцею ім. В.Ф. Мицика у селі Вовчик Лубенського району Полтавської області. У 2002 році закінчила 9 класів класу Вовчицького ліцею ім. В.Ф. Мицика.

   У 2002 році вступила до Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії, який закінчила з відзнакою у 2005 році за фахом – бухгалтер.

   У 2005 році вступила до Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва на перший курс факультету обліку та фінансів. У 2009 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту.

   У 2009 році вступила до магістратури Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, яку закінчила з відзнакою у 2010 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

   Після закінчення університету протягом 2010-2018 років працювала у Харківській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області на посаді державного податкового інспектора, завідувача сектора та начальника відділу податків і зборів з фізичних осіб.

   За сумлінну та самовіддану працю нагороджена грамотами начальника інспекції.

   У 2016 році вступила до аспірантури Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва факультету менеджменту і економіки, кафедри менеджменту і адміністрування.

Публікації:

монографії:

 1. Олійник Т.І., Ярута М.Ю. Сучасний стан, поняття та види обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки : кол. монографія: під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 31-35.

статті:

 1. Гуторов О.І., Ярута М.Ю. Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Суми : Сумський нац. аграр. ун-т, 2017. Випуск 4 (71), С. 81–85.
 2. Ярута М.Ю. Права власності на землю в сучасному землекористуванні Вісник ХНАУ, серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2017. №3. С. 120–127. (включено до Index Copernicus).
 3. Ярута М.Ю. Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористуваня Вісник ХНАУ, серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2018. № 1. С. 286–297. (включено до Index Copernicus).

тези:

 1. Ярута М.Ю. Доцільність, перспективи та недоліки впровадження земельної іпотеки. Сучасні напрями розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 р.). Харків, ХНАДУ, 2016. C. 250-254.
 2. Ярута М.Ю. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та шляхи досягнення ефективного функціонування. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2016 року. У 2 ч., Ч.2. / Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2016. С. 166-170.
 3. Ярута М. Ю. Сучасний стан грошової оцінки землі в Україні. Проблеми природокористування в процесі реформування відносин власності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19 квітня 2017 р.). Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. С. 72–81.
 4. Ярута М.Ю. Земельна реформа та її роль у сучасному аграрному секторі України. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. (м. Харків, 24-25 травня 2017 року). Харків, ХНАУ, 2017. Ч.1. С. 168-169.
 5. Ярута М.Ю. Земля - просторовий базис та специфічний матеріальний фактор виробництва у сільському господарстві Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція. ( м. Харків, 25 жовтня 2017р.). Харків: ХНАУ, 2017. С. 228–233.
 6. Ярута М.Ю. Інвестування в аграрний сектор як складова забезпечення сталого відтворення земельно-ресурсного потенціалу Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. (м. Полтава, 26 жовтня 2017р.). Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. Ч.1. С. 123–126.
 7. Ярута М.Ю. Сучасні засади формування системи управління земельними ресурсами як складової ефективного землекористування. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 13-14 березня 2018р. (м. Харків, 13-14 березня 2018р.). Харків: ХНАУ, 2018. Ч. ІІ. С. 188-189.
 8. Ярута М.Ю. Агроекологічні особливості використання земельно-ресурсного потенціалу. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. (м. Полтава, 28 травня 2018р.). Полтава: ПДАА, 2018. С.62-65.
 9. Ярута М.Ю. Колізії української земельної політики та її адаптація до вимог Європейського Союзу. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів ( 25 жовтня 2018 року, м. Харків). Харк. нац. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. Харків: «Діса плюс», 2018. С. 248-252.

 Оновлено: 31-10-2018, 09:31 / Переглядів: 612
 

Авторизація