Заздравнова Ольга Іванівна

 

   Ольга Іванівна Заздравнова, доктор філософських наук, професор. Випускниця історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

   У 2002 р. захистила докторську дисертацію.

   Працює у ХНАУ з 2011 р.

   Сфера наукових інтересів: філософські і геокультурні проблеми сучасного соціуму, менталітет аграрія.

   Має понад 100 публікацій: монографії, фахові статті, підручники, посібники, методичні розробки. Учасник багатьох наукових і науково-методичних конференцій.

 Керівник методологічного семінару викладачів кафедри та студентського наукового гуртка. Нагороджена багатьма грамотами та відзнаками.

Наукові та навчально-методичні публікації:

 1. Заздравнова О.І. Національно-культурний чинник у геокультурній еволюції суучасної України. Монографія./ Геокультурний потенціал агропромислового комплексу України/ За ред. проф. А.П. Заздравнова. – Х.,2005. – 488 с. –С.362-378. – Авт. 1 др. арк.
 2. Заздравнова О.И. Проблема нравственного выбора человечества: между сущим и будущим  / О.И. Заздравнова, А.П. Заздравнов  // Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм: зб. статей. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 37-40.
 3. Заздравнова О.И. Пространство гендерных исследований: семья и социум / О.И Заздравнова, А.П. Заздравнов // Роль женщины в истории, обществе, политике и науке: сб. статей. - Спб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. – С. 87-91.
 4. Заздравнова О.И. Информационные технологии: обретения и утраты индивида // Молодежь. Наука. Современность: сб. статей.  Том 1. -  Ижевск: изд-во «Удмуртский университет», 2015. – С. 140-143.
 5. Заздравнова О.И. Онтологические основания творчества И.А. Бунина / О.И. Заздравнова // Творческое наследие И.А. Бунина в контексте современных гуманитарных исследований: сб. научных трудов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2015. – С. 149-153.
 6. Заздравнов А.П. Социальный менталитет: монография. / А.П. Заздравнов, О.И. Заздравнова  – Харьков: Стиль-издат, 2013. – 343 с.
 7. Заздравнова О.І. Методичні рекомендації з філософії для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти /О.І. Заздравнова/. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – 25 с. – 1,5 др. арк..
 8. Заздравнова О.І. Віковічна скарбниця генія Т.Г. Шевченка: конференція, присвячена 200-річному ювілею від дня народження Великого Кобзаря. 13 березня 2014 р.
 9. Заздравнова О.И., Заздравнов А.А. Пространство гендерных исследований: семья и социум // Роль женщины в истории, обществе, политике и науке: сборник статей. –СПб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  2015. – С. 87-91.      
 10. Заздравнова О.И., Заздравнов А.А. Биоэтика в эволюционирующем социуме. Проблемы врачебной этики в современном мире. Сборник статей XIII Междунар. медицинской конф. (Витебск, 8-9 июня 2017 г.). С.49- 52.
 11. Заздравнова О.И. Индивид в системе современного высшего образования. Сборник статей IV Всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием (10 апреля 2017 г.) «Молодёжь. Наука. Современность». - филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске. Российская Федерация,  2017.- Т.1. С.35-38.
 12. Заздравнов А.А., Заздравнова О.И. Кризис антропоцентризма : необходимость биоэтики / София: науч.-просветит. журнал Белорусского гос. ун-та , Минск, Беларусь. - 2017. - № 2. – Ч. 2. – С.3-7.
 13. Заздравнова О.І. Особистісні пріоритети українського соціального менталітету // Матеріали підсумк. наук. конф. - Харків: ХНАУ, 2017.- С.85-86.
 14. Заздравнова О.І. Проблема самоідентифікації індивіда у кризовому соціумі / О.І.Заздравнова /Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади : матеріали Всеукраїнської науково--практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін, 28-29 листопада 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 285 с. –  С.29-30.
 15. Заздравнова О.І. Соціальні домінанти аграрної освіти і науки / О.І. Заздравнова, А.І. Кравцов, Д.В. Нєдогонов/ Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2018. – Вип. 37. – С.14-24.

 16. Заздравнова О.І. Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології / О.І. Заздравнова, А.І. Кравцов, Ю.М. Гаврилюк / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С. 219-228.

 17. Заздравнова О.І. Геокультурні засади стратегії пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу / О.І. Заздравнова, Ю.М. Гаврилюк, М.М. Волошан / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 3. 2018. С.141- 152.

 18. Заздравнова О.І. Людинотворча функція аграрної праці: соціологічний зріз / О.І. Заздравнова, О.В. Ульянченко / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць.. – К.: Логос, 2018. – Вип. 36. – С.15-22.

 19. Заздравнова О. И. Биоэтические и духовные истоки гуманистической медицины Альберта Швейцера // София: электрон. науч.-просветит. журн. Минск: БГУ, 2019. № 1. С. 108–113.
 20. Заздравнова О. И. Информационная зависимость индивида в информационном обществе: общеэтические и биоэтические аспекты // XV Международная конференция «Проблемы этики в современном мире», 6‑7 июня 2019 года. Витебск, 2019. С. 14–16.
 21. ЗаздравноваО. І. «Я-концепція» в біоетиці та коеволюція людини і природи // VII Національний конгрес з біоетики, 30 вересня – 2 жовтня 2019 р. Київ, 2019 (прийнято до друку).
 


Оновлено: 20-06-2019, 10:16 / Переглядів: 1 286
 

Авторизація