Здобутки кафедри фінансів

  Наукова діяльність професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів кафедри є базовим компонентом підвищення їх професійної майстерності та успішної реалізації нової освітньої моделі, яка реалізується в нашому  університеті. 2020-й рік приніс нові вагомі здобутки кафедри у цій сфері.

 1. Співробітники кафедри приймають активну участь у підготовці наукових кадрів. У 2020 році захищено дві кандидатські дисертації:
 • Вашечко Юлія Валеріївна, «Інвестиційна привабливість аграрних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 10.01.2020 р.);
 • Нагаєва Галина Олександрівна, «Управління ефективністю функціонування оборотних активів сільськогосподарських підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 26.06.2020 р.).
 • Важливе значення для науковців має публічне оприлюднення результатів їх наукової діяльності. У поточному році підготовлено й видано шість статей та 34 тези доповідей. Особливо активізувалася робота викладачів щодо публікації статей у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science та Scopus. Зокрема, в 2020 р. викладачами кафедри підготовлено та опубліковано три наукові статті:
 • Chobitok Viktoriia, Obydiennova Tetiana, Us Yulia, Tetiana, Demyanenko, Skoromna Olena. Formation of the Information Resource Management System of Enterprises Under the New Digital Economy. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Issue 3C. Р. 256–262.
 • Sievidova I., Pakhucha E., Oliynik O., Oliynik T., Plyhun S. Integration of Economic Aspects the Research of the Market of Ukraine. European Journal оf Sustainable, Development.2020. 9(4). Р. 395–408.
 • Oliynyk O., Makohon V., Mishchenko V. and Brik S. Cost efficiency for implementation of new  varieties  and  hybrids  in  plant  growing. Agricultural  and Resource Economics.2020. Vol. 6, № 4, Р. 168–186, available at: https://are-journal.com.

  Ще три наукові статті прийнято до друку в журналах, включених до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. 

 1. Два викладачі кафедри фінансів (доценти О.Ю.Скоромна та В.С. Міщенко) мають сертифікати про володіння іноземною мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 2. Рішенням Атестаційної колегії МОН від 26.11.2020 р. вчене звання доцента присвоєно Скоромній Олені Юріївні, яка є автором понад 40 наукових праць.
 3. Щороку викладачі кафедри беруть участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів та залучають до наукової роботи студентів факультету. У 2020 р. активною була участь викладачів у Міжнародних конференціях, в тому числі і закордонних (м. Барселона, Іспанія - доцент О.В.Горох), (Велика Британія, Лондон – доцент Г.С. Морозова); (Німеччина, Мюнхен – доцент Г.С. Морозова). Доцент Г.О.Нагаєва приймала участь у міжнародному освітньому онлайн-вебінарі (м. Ниса, Польща).
 4. Окремо необхідно відзначити Міжнародну наукову конференцію «International Conference on Sustainable Innovation and Emerging Trends in Business and Management» (ICSIEM'20),( Афіни, Греція, 2020 р.)., в якій взяли участь декілька викладачів кафедри фінансів. З доповіддю англійською мовою на пленарному засіданні конференції в режимі онлайн, яке проходило 13 вересня 2020 р., виступили доценти Г.С. Морозова та В.В. Макогон.
 5. Завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор О.В. Олійник узяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції», яка проходила 1–2 жовтня 2020 р. на факультеті обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.
 6. В умовах сьогодення особливої значущості набуває підвищення кваліфікації викладачів як невід’ємна складова забезпечення якості освіти. Викладачі кафедри приділяють особливу увагу розвитку своїх особистісних, організаційних, професійних та ділових якостей. Зокрема, доцент кафедри фінансів Г.С. Морозова в грудні 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації в Центрі сертифікованого навчання «Орбіс-Т», що входить до Спілки автоматизаторів бізнесу, прослухавши сертифікований курс «Використання прикладного рішення «BAS Бухгалтерія».
 7. За підсумками 2020 р. викладачами кафедри підготовлено і видано шість навчальних посібників, з якими можна ознайомитися в репозитарії університету і кафедральній бібліотеці:
 • «Страхування» (автори О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва);
 • «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (автори О.В. Олійник, Г.С. Морозова);
 • «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і 073 «Менеджмент» (автори О.В. Олійник, Г.С. Морозова);
 • «Фінанси» (автори В.С. Міщенко, Г.О. Нагаєва);
 • «Фінанси аграрних підприємств» (автори О.В. Горох, О.Ю. Скоромна);
 • «Гроші і кредит» (автор М.О. Євдокімова).
 • Результати багаторічних наукових досліджень викладачів кафедри опубліковано в колективних монографіях, у тому числі й закордонних, виданих у 2020 р.
 • Морозова Г.С. Методичні підходи до факторного аналізу інноваційності розвитку галузей рослинництва. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung/ Korneev, Yu. Pasichnyk, O. Radchenko, A. Khodzhaian und andere: сollective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 714 p. (розділ 3.6).
 • Олійник О.В., Морозова Г.С. Фінансове забезпечення інноваційності розвитку окремих галузей аграрного сектора. Economik strategies for the development of society:collectiv monograph./ Internanional Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. P 253–262.
 • Nagayev V., Nagayeva G. The controlled from distance training of personnels is in system network technology of management of educational creative activity of students. Vectors of competitive development of socio-economic systems: monograph. Ed. by O. Mandych, T. Pokusa. Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2020. P. 87–93.
  1. Викладачі кафедри проводять плідну профорієнтаційну роботу. У 2020 р. за ініціативою професорсько-викладацького складу кафедри фінансів організовано шість днів відкритих дверей факультету обліку і фінансів, на які завітали випускники:
 • ХЗОШ № 157 Харківської міської ради Харківської області;
 • ХЗОШ № 85 Харківської міської ради Харківської області;
 • Харківської гімназії № 163 Харківської міської ради Харківської області;
 • ХЗОШ І–ІІІ ступенів № 71 Харківської міської ради Харківської області;
 • Роганського аграрного ліцею Роганської селищної ради Харківського району Харківської області;
 • Роганської гімназії Роганської селищної ради Харківського району Харківської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оновлено: 21-04-2021, 09:26 / Переглядів: 211
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок