Жукова Любов Володимирівна

 

   Жукова Любов Володимирівна – доцент, канд. с.-г. наук

  У 2006 році закінчила факультет захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва з відзнакою. У 2009 році закінчила аспірантуру в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України.

  1 грудня 2011 року у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (м. Харків) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Основні листостеблові плямистості і кореневі гнилі ячменю ярого та оптимізація захисту від них у східній частині Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.11 – «Фітопатологія».

  З 2009 р. працювала на посадах молодшого наукового співробітника та наукового співробітника лабораторії насінництва та насіннєзнавства Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва.

  З 2014 р. працювала на посадах старшого викладача та доцента кафедри фітопатології Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

  Є автором та співавтором 55 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 2 патенти (у співавторстві), 2 навчальних посібників, 18 статей у фахових виданнях України, Росії, Білорусі, Казахстану,  5 статей у виробничих виданнях, 6 методичних праць, 1 автореферат дисертаційної роботи та 21 теза конференцій.Оновлено: 14-02-2020, 08:30 / Переглядів: 1 181
 

Авторизація