ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОГІРКА І ПОМІДОРА ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ У ЗАКРИТОМУ ҐРУНТІ

Розроблено на замовлення Міністерства аграрної політики України


Автори розробки: завідуюч кафедри професор, канд. біол. наук Марютін Федір Миколайович (керівник);
доцент, канд. біол. наук Білик Микола Олексійович, старш. викл., канд. с.-г. наук Малина Геннадій Васильович (виконавці)


    Кафедра фітопатології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва пропонує для підприємств різних форм господарювання і власності, які займаються вирощуванням овочевих культур у закритому ґрунті науково обґрунтовану „Екологічно безпечну систему захисту огірка і помідора від хвороб і шкідників у закритому ґрунті”. Упроваджена в спеціалізованих тепличних господарствах Харківської і суміжних областей.


Актуальність розробки.


    Згідно із Законом України „Про пестициди і агрохімікати” застосування пестицидів у закритому ґрунті в період вегетації рослин заборонено (ст.13). Наукові дослідження кафедри і виробничі результати показують, що альтернативою хімічному методу захисту рослин у закритому ґрунті є використання засобів біологічного походження, які є основою екологічно безпечної системи захисту рослин. Ця система базується на результатах фітосанітарного моніторингу та з урахуванням абіотичних і біотичних чинників, що впливають на поширеність і розвиток шкідливих організмів у теплицях


Наукова новизна


    Уперше в межах Лівобережної України виконаний багаторічний фітосанітарний моніторинг на культурах огірка і помідора у різних типах тепличних культиваційних споруд; вивчені біологічні особливості розвитку домінуючих фітопатогенів, шкідливих комах, кліщів і нематод; з’ясовані абіотичні і біотичні фактори, які визначають їх поширеність, чисельність і шкодочинність; розроблені нові й удосконалені існуючі методики лабораторного виробництва і застосування ряду біоагентів з урахуванням особливостей технологій вирощування культур у зимових блокових теплицях.


Еколого-біологічна доцільність


    Екологічно безпечна система передбачає максимальне використання комплексу організаційно-господарських, карантинних і профілактичних заходів у міжвегетаційний період, регулювання інтенсивності розвитку шкідливих організмів у період вегетації овочевих культур шляхом широкого застосування біологічних агентів та біологічно активних речовин. Для цього розроблені нові й удосконалені існуючі методики лабораторного виробництва і застосування біоагентів у технологіях вирощування культур.
    Ці заходи забезпечують підтримання фітосанітарного стану у культиваційних спорудах на рівні економічних порогів шкодочинності основних хвороб і шкідни-ків овочевих культур, нормальні санітарно-гігієнічні умови праці в теплицях, а вирощена продукція не містить залишків пестицидів, тобто є екологічно чистою.


Методичне забезпечення


  1. Рекомендації по захисту помідорів від борошнистої роси в закритому ґрунті. –Х., 1995. (Марютін Ф.М., Білик М.О., Пантєлєєв В.К.).
  2. Методичні вказівки по застосуванню біологічних препаратів на основі грибів роду триходерма. –Х., 1996. (Марютін Ф.М., Білик М.О.)
  3. Методичні рекомендації по розведенню і застосуванню галиці афідимізи. –Х., 1997. (Білик М.О., Марютін Ф.М.)
  4. Агробіологічний метод боротьби з галовими нематодами в закритому ґрунті. –Х., 2001. (Марютін Ф.М., Білик М.О.)
  5. Захист овочевих культур від хвороб і шкідників у закритому ґрунті. –Х., 2003. (М.О. Білик, М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін)
  6. Сільськогосподарська ентомологія. –Київ, 2005. (Байдик Г.В., Білецький Є.М., Білик М.О. та ін.)
  7. Фітопатологія. –Харків, 2008. (Марютін Ф.М., Білик М.О., Пантєлєєв В.К.).

Вартість впровадження розробки договірна

Контактна інформація
Адреса: 62483, Харківська обл., Харківський р-н., п/в „Докучаєвське-2”,
навчальне містечко ХНАУ,корп.4, кафедра фітопатології.
тел.: 99-70-60
Е-mail: office@knau.kharkov.uaОновлено: 20-03-2012, 14:57 / Переглядів: 2 288
 

Авторизація