Технологія вирощування та захисту насіннєвої люцерни при використанні екологічно орієнтованої системи обробку ґрунту «No-Till»

Розроблено у співпраці з АТЗТ «Агро-Союз» згідно із завданням Міністерства аграрної політики України

Керівник розробки: канд. біол. наук, доцент М.О. Філатов
Виконавці: доктор с.-г. наук, професор В.П. Туренко; асистент С.В. Чоні; головний технолог напрямку ”Рослинництво” АТЗТ «Агро-Союз» І.О. Сургай 

     Провідне місце у світовому кормовиробництві належить люцерні. Вона не має собі рівних за кількістю білка з одиниці площі, цей білок найдешевший. Завдяки високому вмісту протеїну, мінеральних речовин, вітамінів і мікроелементів люцерна є найкращою багаторічною бобовою культурою.
  Люцерна є гарним попередником. Сівозміни всіх типів степової та лісостепової зони України неможливі без люцерни, вона є обов`язковим компонентом біологічного та ресурсоощадного землеробства.

    Світова практика провідних виробників показує, що сучасна технологія вирощування насіннєвої люцерни неможлива без штучного розведення спеціалізованого запилювача – дикої поодинокої бджоли-листоріза (Megachile rotundata F.) та її застосування при запиленні. Використання бджоли-листоріза та адекватний захист насінників люцерни від шкідливих організмів дозволяють отримувати з 1 га 5-7 ц кондиційного насіння (наразі середня врожайність в Україні – до 1 ц/га). 

    У сучасних умовах найбільш перспективним є розвиток насінництва люцерни на базі біологічних, енерго- та ресурсоощадних технологій і, в першу чергу, екологічно орієнтованої системи обробку ґрунту «No-Till».

  • Уперше в Україні розроблена технологія вирощування насіннєвої люцерни при застосуванні нульового обробітку ґрунту.
  • Центральне місце в технології займають питання штучного розведення і застосування на запиленні люцернової бджоли-листоріза та регуляції чисельності шкідливих організмів.
  • Уперше розроблена і впроваджена у виробництво технологія наркотизації вуглекислим газом великих промислових партій коконів бджоли-листоріза для підвищення коефіцієнта розмноження, що дозволило стабільно отримувати приріст популяції бджіл.
  • Розроблена і впроваджена методика визначення оптимальної щільності самок бджіл на запиленні люцерни і технологія розміщення та пересування польових укриттів з вуликами бджіл-листорізів на полях насіннєвої люцерни.
  • На основі проведених фітосанітарних досліджень уперше для технології «No-Till» розроблені і впроваджені показники ЕПШ (економічний поріг шкодочинності) для основних шкідників насіннєвої люцерни. Вивчені основні еколого-біологічні особливості люцернової листоблішки, що розповсюджує мікоплазмову хворобу (карликовість) люцерни, і розроблені рекомендації щодо обмеження її чисельності і шкодочинності.
  • Відпрацьована і впроваджена у виробництво технологія застосування гербіцидів для боротьби з бур`янами на полях насіннєвої люцерни, яка вирощується без механічного обробітку ґрунту.

Контактна інформація
Адреса: Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Комуніст–1», навчальне містечко ХНАУ

тел.: (0572) 99-72-05
E-mail:office@knau.kharkov.uaОновлено: 20-03-2012, 15:21 / Переглядів: 2 191
 

Авторизація