АЛЬБОМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКІХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Автори розробки: Керівник: професор Огійчук М.Ф. Виконавці: ст. наукові співробітники: Жук В.М., Коцупатрий М.М., Лавриненко Л.І., Бірюкова О.О., Беленкова М.І., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О., Шев’якова Т.П., Шиян Д.В., Жук Н.Л., мол. наукові співробітники: Мещеряков В.Є., Євлампієв К.В., Посилаєв В.В., та ін.

 

 

 

 

   


Наукова новизна розробки полягаєу тому, що вперше:

  • розроблені спеціалізовані форми первинних документів для відображення господарських операцій підприємницької
  • діяльності сільськогосподарських підприємств;
  • запропонована методика проведення процесу виявлення, вимірювання, реєстрації в спеціалізованих первинних документах господарських операцій, накопичення та узагальнення інформації в журналах та інших накопичувальних регістрах за сферами витрат та центрами відповідальності;
  • обґрунтовано організацію документообігу;
  • запропоновано організацію бухгалтерського архіву для зберігання носіїв інформації в сільськогосподарських підприємствах.

Удосконалено:

  • структуру реквізитів первинних документів, кількість і зміст яких визначаються характером господарської операції і призначенням документу;
  • методику бухгалтерського опрацювання первинних документів;
  • класифікацію документів за призначенням, обсягом охоплення в них інформації та за способом заповнення;
  • організацію документообігу;
  • організацію проведення інвентаризації і оформлення її результатів в інвентаризаційних описах.

    Розробка затверджена Наказом Міністерства аграрної політики “Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування” № 701 від 27 вересня 2007 року.

Вартість впровадження розробки договірна.

Контактна інформація:
Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Докучаєвське-2”,
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту (корп. 1, кімн. 410).
Тел.: (0572) 99-74-10.Оновлено: 21-03-2012, 13:13 / Переглядів: 2 871
 

Авторизація