Система управлінського (внутрішньогосподарського) обліку і контролю в державному секторі сільськогосподарського виробництва на підставі національних стандартів

    Автори розробки: Керівник: професор Огійчук М.Ф. Виконавці: ст. наукові співробітники: Жук В.М., Коцупатрий М.М., Лавриненко Л.І., Бірюкова О.О., Беленкова М.І., Панченко Л.Г., Сколотій Л.О., Шев’якова Т.П., Шиян Д.В., Жук Н.Л., мол. наукові співробітники: Мещеряков В.Є., Євлампієв К.В., Посилаєв В.В., та ін.
Наукова новизна розробкиполягає у тому, що вперше:

  • запропонована методика бюджетування та форми бюджетів в державному секторі сільськогосподарського виробництва;
  • обґрунтовано взаємозв’язок бюджетування і бухгалтерського обліку для складання прогнозного бухгалтерського балансу, що виступає індикатором перспектив фінансового стану державного сільськогосподарського підприємства;
  • розроблена методика аналізу і контролю за виконанням бюджетів структурних підрозділів та підприємства в цілому.

Удосконалено:

  • сутність управлінського обліку і бюджетування;
  • класифікацію витрат в сільськогосподарських підприємствах;
  • облік витрат і доходів на виконання замовлень на виробництво сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів;
  • методику оцінки діяльності кожного структурного підрозділу при впровадженні бюджетування для визначення їх внеску в підсумковий фінансовий результат.

Вартість впровадження розробки договірна.

Контактна інформація:
Адреса: Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Докучаєвське-2”,
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра менеджменту організацій (корп. 1, кімн. 410).
Тел.: (0572) 99-74-10Оновлено: 21-03-2012, 13:15 / Переглядів: 671
 

Авторизація