СИСТЕМА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Розроблено відповідно доручення Міністерства аграрної політики України

 

 

    Автори розробки: доктор економічних наук, професор В.П. Мартьянов; кандидат економічних наук, професор М.Ф. Соловйов; кандидат економічних наук, доцент А.В. Токар
    В умовах ринкового механізму господарювання роль планування на рівні сільськогосподарських підприємств зростає.

 

 

Необхідність розробки бізнес-плану
обумовлена такими чинниками.
 • Ринкові умови потребують підготовки керівників відповідного рівня з підприємницьким напрямом мислення.
 • Сучасна господарська діяльність вимагає від керівників і спеціалістів уміння будувати свою діяльність на основі вимог ринку.
 • Бізнес-план є ланкою зв’язку між організатором виробництва та інвестором.
 • Бізнес-план дає можливість чітко уявити перспективи свого бізнесу, оцінити існуючу економічну ситуацію і власні можливості, обґрунтовано визначити ефективний напрям розвитку підприємства і коло дій для досягнення поставленої мети.
 • Бізнес-план для керівника та спеціалістів є стандартом, за яким вони звіряють результати подальшої практичної діяльності з унесенням в разі необхідності в цю діяльність певних коректив.

    Відповідно до умов ринкового механізму господарювання розроблено:

 • типовий формуляр бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства;
 • розрахункові таблиці для складання бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства;
 • технологічні карти (бізнес-план) вирощування окремих культур;
 • методичні рекомендації для складання бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства.


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІЗНЕС-ПЛАНУ
розвитку сільськогосподарського підприємства


 • Характеристика підприємства
 • Ринкова діяльність
 • План маркетингу
 • Виробничий план діяльності підприємства
 • Основні засоби виробництва
 • Енергетика
 • Праця
 • Витрати за елементами та статтями
 • Фінансовий план
 • Інвестиційна діяльність
 • Ризики підприємства та запобіжні заходи
 • Гарантії партнерам та інвесторам
 • Екологія та безпека виробництва
 • Короткі методичні рекомендації щодо складання окремих форм розрахункових таблиць

    Методичне забезпечення:

 1. навчальний посібник „Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства” для підготовки фахівців економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації, а також для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, фермерів, підприємців, інвесторів, викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. (Гриф надано Міністерством аграрної політики України, (лист №18-2-1-128/158 від 12.06.2003 р.);
 2. формуляри курсових проектів для студентів денної та заочної форм навчання;
 3. методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних (магістерських) робіт (проектів) студентами;
 4. програми виробничої практики з бізнес-планування для спеціалістів і магістрів.

Вартість упровадження договірна

Контактна інформація
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в „Докучаєвське-2”,
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра виробничого менеджменту і агробізнесу
Тел.: (0572) 99-71-60

 Оновлено: 21-03-2012, 13:20 / Переглядів: 3 066
 

Авторизація