Методика експертної оцінки менеджерських ситуацій

(досвід, можливості, перспективи)

Керівник розробки – доктор екон. наук, професор,завідувач кафедри менеджменту організацій Бєсєдін М.О.

    Розробка розрахована на спеціалістів, менеджерів, аспірантів, студентів, може бути корисною науковцям і виробничникам під час прийняття рішень.
    Зацікавлений працівник (керівник, виконавець), виступаючи експертом, на підзвітній йому дільниці за п’ятибальною шкалою оцінює ступінь дотримання необхідних вимог щодо кожної складової досліджуваної ситуації. Цим створюється знакова аналогова модель, яка показує, за рахунок чого в першу чергу слід здійснювати поліпшення ситуації.     Методика дає змогу в шість-вісім разів скоротити витрати праці при достатній точності для прийняття та реалізації менеджерських рішень.

    Детальні питання методики викладені:

  • Бєсєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Практикум / Нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2000. – 159 с.
  • Бєсєдін М.О. Аграрний менеджмент: оцінно-ситуаційний підхід: Практикум / Нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2002.– 160 с.
  • Бєсєдін М.О. П’ятірка виробництву – п’ятірка керівникові (Про вдосконалення системи управління) // Охорона праці. – 1995. – № 5. – С. 3–5.
  • Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід. Модульний варіант: Підручник. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 650 с.
  • Бєсєдін М.О. Оцінно-ситуаційний підхід при вивченні менеджменту: досвід, можливості, Болонський процес // Матеріали семінару „Управління якістю підготовки менеджерів” – Харк.нац.аграр.ун-т. –Х., 2006. – С. 3–5.
  • Бєсєдін М.О. Необхідність поєднання математичного та експортного моделювання // Вісник ХНАУ. – № 11. Х., 2006. – С. 3–8.
  • Бєсєдін М.О. Оцінно-ситуаційний підхід у вивченні менеджменту // Вісник ХНТУСГ. – Х., 2007. – С. 18–22.

Досвід використання

    Протягом останніх 20-ти років кожен студент, який вивчає менеджерські дисципліни, користуючись методикою експертної оцінки, виконує на прикладі діяльності конкретних підприємств (організацій) оцінку професійних ситуацій. Після аналізу отриманих даних формулює пропозиції щодо поліпшення стану.
    У кінці вивчення дисципліни на основі отриманих оціночних та інших даних кожен студент обов’язково пише навчально-дослідницьку роботу. Такий оцінно-ситуаційний підхід у традиційному і комп’ютерному застосуванні значно конкретизує, дисциплінує і збагачує навчання.
    Запровадження у світовій менеджерській практиці експертних систем на базі так званого штучного інтелекту свідчить про широку перспективу застосування оцінно-ситуаційного підходу як оперативного експрес-методу.
    Вид продукції: консультації, розробка методик експертної оцінки конкретних ситуацій за замовленням.

Вартість розробки договірна.

Контактна інформація
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2",
кафедра менеджменту організацій
Тел.: (0572) 99-72-58Оновлено: 22-03-2012, 11:44 / Переглядів: 1 683
 

Авторизація