МІЖСИСТЕМНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ КОМАХ

Автор розробки: Білецький Євген Миколайович, доктор біологічних наук, професор

    В Україні вперше обґрунтовано теорію циклічності динаміки популяцій комах, яка базується на основі

  • синтезу теоретичних уявлень екологів багатьох країн світу про змінену чисельності популяцій з позицій системного підходу;
  • аналізу сучасних досягнень низки природничих наук;
  • багаторічного нагромадження й узагальнення даних про масові розмноження понад 100 видів шкідників сільського й лісового господарства,
  • спеціальних наукових досліджень.

  

  Циклічність як загальна властивість розвитку й функціонування будь-якої матеріальної системи пояснює закономірності масових розмножень комах у просторі й часі і є об’єктивним критерієм для їх прогнозування. При цьому багаторічна повторюваність масових розмножень розглядається як закономірний процес розвитку й функціонування популяцій, синхронізований із космічними циклами, змінами погоди й клімату, що визначають енергетичні ресурси – врожайність сільськогосподарських культур й просторово-часову структуру (організацію) популяцій.

    З урахуванням закону циклічності автором розроблено міжсистемний метод багаторічного прогнозу масових розмножень шкідливих комах з упередженням 5-10 і більше років.
    Суть методу полягає в тому, що за поведінкою однієї системи – сонячної активності – прогнозується на майбутнє поведінка іншої системи – популяційної динаміки шкідників сільського й лісового господарства. При цьому перша система виступає як прогнозуюча, друга – як прогнозована.
    Міжсистемний метод дозволяє прогнозувати початок чергового масового розмноження будь-якого шкідника в тому чи іншому регіоні навіть при обмеженому знанні конкретних механізмів регуляції чисельності шкідливих комах.

 

    Інформаційним забезпеченням цього методу є історико-статистичні матеріали про масові розмноження шкідливих комах. В Україні є історичні матеріали про масові розмноження шкідливих саранових з 1008 р. по цей час, лучного метелика – з 1686, озимої совки – з 1813, стеблового (кукурудзяного) метелика – з 1847, шведської мухи – з 1880, звичайного бурякового довгоносика – з 1851, капустяного білана – з 1846, капустяної совки – з 1871, білана жилкуватого – з 1837, соснового шовкопряда – з 1839, звичайного соснового пильщика – з 1838, рудого соснового пильщика – 1866 р. та ін., усього понад 100 видів шкідників сільського й лісового господарства. Міжсистемний метод застосовують для прогнозу в Конго, Марокко, Нігерії – масового розмноження пустельної сарани, в країнах Близького та Середнього Сходу – шкідливої черепашки, в Китаї – основних шкідників бавовнику і овочевих культур.
    На основі міжсистемного методу в Україні розроблені алгоритми і багаторічний прогноз деяких шкідників сільськогосподарських і лісових культур на період до 2030 р.
    Вид послуги: складання алгоритмів багаторічних прогнозів по основним шкідливим комахам с.-г. і лісових культур.

    Контактна інформація:
    Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в „Комуніст–1”, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра зоології та ентомології
    Тел.: (0572) 99-70-74, (0572)99-72-05

 Оновлено: 20-03-2012, 15:29 / Переглядів: 2 244
 

Авторизація