РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Автори розробки:
    Гопцій О.Б., канд. екон. наук, професор університету;
    Багін М.Л., викладач

    В умовах скорочення кількості сільського населення, вивільнення земельних площ та відокремлення сільських поселень від господарських територій пропонується підвищити економічну ефективність використання земель шляхом удосконалення їх планувальної структури на основі економіко-правових засад.

    

 

На основі законів України та інших нормативно-правових документів у сфері земельного законодавства розроблено варіанти моделей оптимізації планувальної структури поселення залежно від місцеположення сільського населеного пункту в системі розселення та віддаленості від великих міст: у приміській, віддаленій і окраїнній зонах.
    На підставі результатів моделювання сформульовано наукові рекомендації для органів влади різних рівнів: місцевого (сільської ради), районного, обласного і державного.
    Концепція розробки полягає в тому, щоб розглядати територію сільських населених пунктів як місце для ефективного ведення дрібно-товарного сільськогосподарського виробництва громадян на присадибних земельних ділянках та ділянках для ведення особистого селянського господарства.

    Для реалізації концепції підвищення ефективності використання земель сільських населених пунктів пропонується цілий комплекс заходів, серед яких:

 • оптимізація використання земельних ділянок різного призначення на території сільських населених пунктів;
 • формування масивів земельних ділянок для індивідуального та дачного будівництва в межах сільських поселень з метою їх продажу міським жителям для рекреаційних цілей на аукціоні тощо.

Розробка забезпечує:

 • окупність витрат на вдосконалення планувальної структури поселень;
 • збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів;
 • раціональний баланс земель.

Упровадження розробки сприятиме

 • економічному стимулюванню проживання на селі;
 • розвитку сільського будівництва;
 • вирішенню соціально-економічних питань села.

    Рекомендації мають практичну перевірку на рівні сільської ради, прийняті до впровадження на районному рівні і рекомендовані до використання у практиці органів місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади з питань використання земельних ресурсів різних рівнів Головним управлінням Держкомзему у Харківській області.

Вид послуг:

 • наукові рекомендації і консультації;
 • топографо-геодезичні та землевпорядні роботи;
 • моделювання щодо забезпечення ефективності використання земель сільських населених пунктів.

    Вартість виконаних робіт договірна

    Контактна інформація:     Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в „Комуніст–1”, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра планування населених місць
    Тел.: (0572) 99-76-40Оновлено: 21-03-2012, 14:14 / Переглядів: 1 849
 

Авторизація