НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА MOODLE В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ХНАУ

    Автори розробки:
        канд. техн. наук, доцент Бабенко В.О.
        канд. екон. наук, доцент Бутенко Т.А.
        асистент Каркач О.В.

 


Робота з оболонкою мудл

    Сучасний світ – світ інформаційних технологій. Актуальним напрямом є використання інноваційних підходів у сфері освіти. Провідні університети світу впроваджують системи дистанційної освіти, що дозволяє проводити навчання через глобальну мережу Internet.
    Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – це абревіатура від поняття Медулярне Об‘єктивно-Орієнтоване Динамічне Середовище Навчання.
    Moodle – програмний продукт, що дозволяє створювати курси і web-сайти для дистанційної освіти в локальних та глобальній мережах.
    Moodle може бути встановлений на будь-якому комп‘ютері, що підтримує PHP, а також бази даних типу SQL. Оболонка працює у системах Windows або Mac і багатьох різновидах Linux.
    Універсальність даної навчальної оболонки полягає в комплексному рішенні тих задач, що ставляться до подібних продуктів. Вона передбачає можливість створення повноцінного навчального курсу, безпечний дистанційний доступ студентів до складових курсів та можливість контролю знань з подальшим створенням електронних відомостей успішності.
    Реалізація проекту використовується в навчальному процесі, сприяє залученню творчої і матеріальної ініціативи виконавців. На основі даної оболонки в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва розроблені навчальні курси, які використовуються студентами під час вивчення дисциплін „Інформатика і комп’ютерна техніка”, „Економічна інформатика”, „Аграрний консалтинг” та ін.

Оболонка Moodle забєзпечує:

  • можливість ефективної організації самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процесу;
  • інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
  • одночасну роботу багатьох користувачів;
  • доступ до лекційного матеріалу курсів, закріплення отриманих знань через виконання лабораторно-практичних завдань з подальшим контролем у вигляді тестів;
  • оперативне редагування існуючих курсів і створення на їх базі нових;
  • значно нижчу вартість одержуваної інформації порівняно з традиційними методиками навчання.
Пропонуються послуги:
  • організація доступу до програмного продукту Moodle;
  • навчання роботі в середовищі оболонки Moodle;
  • консультації у дистанційній формі.

     Доступ відбувається в локальному режимі за адресою: http://moodle.agrouniver.kharkov.com/

    Контактна інформація:
    Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2",ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, корп. 3, кафедра економічної кібернетики
    Тел: (0572) 99-74-50
    Е-mail: office@knau.kharkov.uaОновлено: 22-03-2012, 10:59 / Переглядів: 3 877
 

Авторизація