КОМПЛЕКСНІ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА – ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автори розробки: Дегтярьов Василь Володимирович, Чекар Олена Юріївна (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ); Малюга Юрій Єгорович, Тарнопильський Петро Богданович, Шапоров Валерій Павлович (Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького)

    Згідно Закону України “Про відходи” від 5 березня 1998 року головним принципом державної політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього середовища і здоров’я людини від негативного впливу відходів і виконання комплексу науково-технічних і маркетингових досліджень для визначення ресурсної цінності відходів з метою їх використання в народному господарстві.
    Глобальною проблемою забруднення навколишнього середовища в містах і селищах стало сміття – тверді побутові відходи. Загальна маса накопичених в Україні промислових і побутових відходів у 1999 р. склала близько 4,4 млрд. тон. Тільки за 2000 рік з господарського використання було виключено 160 тис. га земель під спорудження смітників.

 

 

 

    Нами запропоновано новий спосіб переробки твердих побутових відходів з сумісним використанням деяких промислових відходів. Кінцевий продукт пропонуємого способу ліквідний і являє собою органо-мінеральну суміш, яка має властивості універсального меліоранту (можливо програмування хімічного складу для використання на кислих, нейтральних або лужних ґрунтах) і повільно діючого органо-мінерального добрива.
    За результатами досліджень і випробовувань отримано два Патенти на винахід “Спосіб одержання суміші для підвищення родючості ґрунтів на основі твердих побутових відходів” Патент України № 39402 СО F 9/00 від 15.06.2001 р. Бюл. № 5. та „Спосіб одержання комплексного органо-мінерального добрива на основі побутових відходів (тверді побутові відходи та осад стічних вод)” Патент України №50419 СО F 9/00 від 15.10.2002 р. Бюл. №10.
    Запропонований спосіб можливо використовувати не тільки для переробки твердих побутових відходів, а й опаду листя, гілок, відходів деревопереробної промисловості (тирса, щепки, кора тощо). Переробка твердих побутових відходів в органо-мінеральну суміш по тривалості складає від 1 до 6 годин в залежності від вмісту, об’єму, розмірів часточок органічної фракції.


Характеристика продуктів переробки твердих побутових відходів, %
Кислотність (рН) 7,3 - 7,5
Вуглець загальний 10,5 - 12,0
Азот загальний 2,7 - 3,0
Фосфор загальний (P2O5) 1,9 - 3,0
Калій загальний (К2О) 2,2 - 3,0
Кальцій (CaO) 25,8 - 27,0


Вміст важких металів у продуктах переробки твердих побутових відходів,
мг/1 кг сухої речовини
Цинк 5
Кадмій Сліди
Нікель 10
Кобальт Не виявлено
Залізо 500
Марганець 30
Свинець 2
Мідь 40
Хром 210

    Отримана суміш містить у собі (в перерахунку на суху речовину) 0,6-1,2% азоту, 0,8-1,0% К2О, 0,5-0,9% Р2О5, до 20% СаО, лігнін і глинисті мінерали (вказані параметри вмісту можуть варіювати в залежності від якості сировини). Збудники різних хвороб і яйця гельмінтів, які знаходяться у відходах, повністю гинуть під час кислотного гідролізу відходів. Важкі метали необмінно фіксуються сумішшю за рахунок утворення органічно-мінеральних комплексів та поглинання глинистими мінералами.

Розрахункова собівартість добрива складає 305 грн./ т.

Контактна інформація
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Комуніст - 1", корп 4, кім.101,
тел./факс (0572) 99-79-60
E-mail: office@knau.kharkov.uaОновлено: 20-03-2012, 12:45 / Переглядів: 2 552
 

Авторизація