МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЬОВОЇ ГІС FIELD-MAP У ГАЛУЗІ ЛІСОВОГО ТА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

    Автори розробки:
        канд. с.-г. наук, доцент Пастернак Володимир Петрович,
        канд. с.-г. наук, доцент Ткач Людмила Іванівна,
        канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб. (УкрНДІЛГА) Букша Ігор Федорович,
        асистенти Бугайов Сергій Миколайович, Назаренко Віталій Васильович.

    Field-Map – це гнучкий програмно-інструментальний засіб для збору та управління інформацією у польових умовах, який інтегрує різні моделі польових комп’ютерів, приладів глобального позиціювання (GPS), електронних компасів, лазерних далекомірів-кутомірів, електронних мірних вилок та інших сучасних інструментів. Програмне забезпечення поєднує географічну інформаційну систему (ГІС) та систему управління базами даних (СУБД).
    Ця технологія розроблена фахівцями Чеського інституту досліджень лісових екосистем (IEER) і в Україні вперше почала застосовуватися з 2005 року в рамках спільного чесько-українського проекту “Передача передових методичних і ТЕХнологічних знань в області ІНвентаризації та моніторингу ЛІСових екосистем (ТехІнЛіс)”.
    www.techinles.org.ua

    Field-Map дає змогу під час польових робіт поєднувати в єдиному технологічному процесі формування атрибутивної та картографічної інформації про природно-антропогенні об’єкти, автоматизує процедури проведення вимірювань натурних показників, забезпечує контроль повноти й достовірності зібраної інформації, формує реляційні бази даних у польовому комп’ютері, відображає об’єкти на електронній карті польового комп’ютера.

    Авторами розроблено науково-методичні рекомендації з використання програмно-інструментального комплексу Field-Map для закладання пробних площ, оцінки та проектування об’єктів садово-паркового господарства, таксації лісових масивів.

  • У розроблених рекомендаціях висвітлені питання використання технології Field-Map для
  • лісівничо-екологічних досліджень;
  • моніторингу та інвентаризації лісів;
  • проведення лісотаксаційних робіт, лісовпорядкування, побудови лісових карт;
  • інвентаризації об’єктів природно-заповідного фонду;
  • наукових та проектно-вишукувальних робіт у галузі лісового господарства;
  • ландшафтного дизайну.

    Методичні рекомендації мають істотне практичне значення під час вивчення спеціальних дисциплін та проведення навчальних практик студентів напряму „Лісове і садово-паркове господарство”.

    Пропонуються послуги:

  • консультації з питань інвентаризації об’єктів садово-паркового господарства;
  • рекомендації щодо методики інвентаризації лісів (визначення площ і запасів, відведення лісосік);
  • виконання проектів для конкретних умов підприємств лісового господарства

    Вартість виконаних робіт договірна

    Контактна інформація:

    Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2",
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва кафедра лісоуправління та лісоексплуатації
    Тел: (0572) 99-76-80, 99-71-70; 707-80-44
    Е-mail:office@knau.kharkov.ua;
                monitoring@uriffm.org.uaОновлено: 21-03-2012, 14:16 / Переглядів: 2 796
 

Авторизація