ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТІ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ LAND DAMAGE EXPERT

    Автори розробки:
        д-р с.-г. наук, чл.-кор. УААН, професор Булигін Сергій Юрійович,
        канд. с.-г. наук, доцент Ачасов Андрій Борисович,
        канд. біол. наук, доцент Ачасова Алла Олександрівна

    Для оперативного контролю вмісту гумусу в ґрунтах пропонується інструментальний спосіб його визначення за допомогою апаратно-програмного комплексу Land damage expert (LDE).
    Спосіб розроблений на основі використання тісної кореляційної залежності вмісту гумусу в ґрунті від кількісних характеристик його забарвлення. Це дає можливість визначати вміст гумусу за допомогою сучасних портативних цифрових фотокамер.

 

 

    Апаратно-програмний комплекс Land damage expert (LDE) складається із цифрової фотокамери та розробленого авторами цільового програмного забезпечення, яке дає змогу кількісно оцінити забарвлення ґрунту за цифровими знімками ґрунтового зразка і визначити в ньому вміст гумусу.
    У результаті обробки цифрового знімку зразка ґрунту в автоматичному режимі отримуються дані про спектральні характеристики ґрунту, які можуть використовуватись не лише для визначення вмісту гумусу, а й для інших наукових досліджень. Кінцевим результатом аналізу є вміст гумусу в зразку.
    У подальшому на підставі цих даних можуть бути створені картограми гумусованості ґрунтів (див. обкладинку).
    Для отримання коректних результатів необхідно попереднє калібрування програми під ґрунти конкретного типу і регіону.

    Переваги методу: швидкість, оперативність, дешевизна, безпечність умов праці, простота.

Галузь використання:

  • моніторинг якості ґрунтів;
  • наукові дослідження;
  • оцінка земель;
  • картографування ґрунтів.

    Апробація розробки довела, що даний метод дозволяє визначати гумусованість ґрунтів одного регіону з точністю, яку вимагає ГОСТ 2613-91

Пропонуються послуги:

  • визначення гумусу в зразках ґрунту;
  • постачання та налагодження програмного забезпечення;
  • калібрування програми LDE для конкретного типу ґрунту;
  • консультації щодо методики зйомки та роботи з програмою;
  • створення картосхем вмісту гумусу на електронних і паперових носіях.

    Вартість виконаних робіт договірна

    Контактна інформація:

    Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2", ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, корп. 4, кімн. 202-203, кафедра ґрунтознавства
    Тел: (0-572) 99-79-90;
            (0-68)607-61-94
    Е-mail: office@knau.kharkov.ua;
                  achasovab@rambler.ruОновлено: 20-03-2012, 12:59 / Переглядів: 2 850
 

Авторизація