ЕКОЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ І РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ДОЛИННИХ ЕКОСИСТЕМАХ

    Керівник ініціативної розробки, автор ідеї – д-р біол. наук, професор Горін М.О.

    Екоетичні засади охорони ґрунтів базуються на основному імперативі сьогодення: кожне покоління зобов’язане задовольняти свої потреби в довкіллі так, щоб його деградація не загрожувала майбутнім поколінням.
    Розробка стосується земель річкових долин, цілісність яких фрагментована минулою практикою господарювання, коли долинно-ландшафтні (біогеоценотичні) екосистеми перетворювалися на арену хижацького пограбування.
    Розробка забезпечує припинення нинішнього протистояння економіки й екології як альтернатив господарювання та землекористування і започатковує процедуру повернення українським ландшафтам їх первозданного статусу найбільш насичених біорозмаїттям екологічних ніш біосфери. Пропонується чіткий алгоритм пошуку земель, використання яких може здійснюватися лише у дозволених природою формах, однією з яких є формування та розширення в Україні природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Формування ПЗФ супроводжується:

 • створенням національної екомережі у центрі європейського континенту з його головним планетарним масивом чорноземних еталонів біосферної родючості;
 • трансформуванням структури сільгоспугідь;
 • переведенням господарських земель в імперативно захищену категорію з розширеним відтворенням ґрунтово-ценотичного біорозмаїття.

    До ПЗФ рекомендується включати ґрунтові, геоботанічні та інші об’єкти, що охоплюють ключові, транзитно-об’єднувальні, буферні та відновлювальні території долинно-ландшафтних екосистем. Території й об’єкти ПЗФ слід використовувати для виробництва продовольчої продукції найвищого ґатунку в екологічно орієнтованих малоенергоємних підприємствах поліфункціонального призначення.
    Екоетична парадигма виявляє нові, невраховані в традиційних проектах і моделях способи облаштування земель ПЗФ, які легко трансформувати не лише в заповідні, але й у ресурсні ділянки, наприклад у межах деградованих ландшафтів, які з екоетичних позицій є осередком заселення різноманітними видами біоти - екологічних стабілізаторів території.

Пропонуються нові категорії заповідних територій:

 • комплексні біодинамічні заказники, адаптовані до долинно-ландшафтного принципу розширення ПЗФ, де потрібно виробляти екобезпечну біопродукцію без екоцидних агрохімікатів, що сприятиме реставрації природних компонентів навколишнього середовища, наприклад під лучними травостоями кормового призначення, дозоване стравлювання яких стабілізує ґрунтову родючість;
 • історико-культурні заповідники на землях, пов’язаних з історичними подіями та особистостями (на Слобожанщині це: садиби Нобелевського лауреата І.І. Мечнікова, аграрного міністра в уряді П. Скоропадського, «українського Столипіна» В.Г. Колокольцова; російського художника І.Ю. Рєпіна; українського філософа Г.С. Сковороди та ін.).
 • У господарську практику в межах долинних екосистем запроваджуються такі екоетичні принципи:
 • стимулювання такої суспільної діяльності, як охорона й раціональне використання природних, передусім ґрунтово-земельних ресурсів;
 • забезпечення просторового розвитку конкретної території у напрямку збереження та примноження ландшафтно-біоекологічного різноманіття;
 • перешкоджання деградації долинно-ландшафтних екосистем;
 • гармонізація стосунків людини з оточуючим її природним навколишнім середовищем.

    Розробка розрахована на користувачів міждержавного, державного, регіонального та місцевого рівнів. Вона є привабливою для держадміністрацій, муніципальних органів влади та землекористувачів, оскільки запропоновані екоетичні засади землекористування й охорони ґрунтово-екологічного біорозмаїття в осередках ПЗФ дають змогу вести господарську діяльність, отримувати високо ціновану екобезпечну продукцію і бути економічно привабливими для інвесторів та авторів інноваційних проектів.
    Рекомендовано для широкого впровадження в практику формування природно-заповідного фонду (ПЗФ) та розвитку в Україні національної екомережі – невід’ємного блоку Пан’європейської (з Росією – Євразійської) екологічної мережі.
    Концепція базується на ідеї збереження та охорони глобального загальнолюдського природного спадку.

Пропонуються послуги:

 • науково-методичні рекомендації;
 • консультації;
 • моделі адаптації до ґрунтово-ценотичних компонентів долинних екосистем технологій виробництва екобезпечної продукції, у т.ч. на території природно-заповідного фонду (ПЗФ) та інших землях

    Вартість виконаних робіт договірна

    Контактна інформація:
    Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2",ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, корп. 4, кімн. 202-203, кафедра ґрунтознавства
    Тел: (0572)99-79-90
    Факс: (0572)99-79-60
    Контактний телефон: (0572)99-79-75
    Е-mail: office@knau.kharkov.ua
                 science@agrouniver.kharkov.com

 

„Рязанова балка” – витвір біосфери, об’єкт людської турботи


 

Урочище „Цикалове”

 

Біорозмаїття – стабілізатор ґрунтово-екологічних режимів

 

Маєток І.І. Мечнікова. Сьогодні – руїна, завтра – туристична Мекка


Оновлено: 20-03-2012, 13:05 / Переглядів: 1 429
 

Авторизація