АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДІЛОВОЇ МОВИ

Автори розробки:канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб., доц. каф. економічної кібернетики

Погорєлов О.С.;

 

ст. викладач каф. української та російської мов

 

Тихоненко О.В.

    З метою автоматизування процесу лінгвістичного аналізу текстів кафедра української та російської мов сумісно з кафедрою економічної кібернетики ХНАУ ім.В.В. Докучаєва створила комп’ютерну програму «Ділова мова».
    Ця програма здійснює автоматизований аналіз динаміки ділової мови і призначена для статистичного обчислення параметрів офіційно-ділового стилю української мови, що здійснюється в межах наукового дослідження стилістики кафедрою української та російської мов нашого університету.
    Програму розроблено в середовищі програмування Delphi 2005 for students (некомерційний варіант) і створено для роботи під операційною системою Windows 2000 та вище. Вона не потребує додаткової інсталяції та вимагає 700 КБ простору на жорсткому диску.
    Для ефективної роботи цієї програми достатньо тактової частоти процесора 700 мгц та обсягу оперативної пам’яті не менше 256 Мб.
    Для досконалої роботи програми необхідно створити масив (корпус) текстів документів, словників ділової української мови шляхом сканування та подальшого детального вичитування і комп’ютерного набору з обов’язковою якісною правкою тексту від зайвих пробілів, пунктуаційних знаків, арифметичних та інших символів, не властивих мові офіційно-ділового стилю, але характерних для мови програмування. Правлені тексти слід зберегти у форматі текстового файлу.

  • По-перше, комп’ютерна програма „Ділова мова” дозволяє обчислити основні статистичні характеристики лексики і фразеології офіційно-ділового стилю: обсяг словника лексем, обсяг словника словоформ.
  • По-друге, здійснює розподіл літер, слів за кількістю, довжиною, послідовне сортування слів в абзаці за кількістю слів або абзаців, сортування літер за абеткою (кодом) або кількістю, сортування слів за довжиною або за кількістю слів, знаходить шукані слова (лексику) і словосполучення (фраземи) в текстовому файлі.

    Представлена програма може слугувати як універсальна для дослідження статистичних параметрів інших стилів як української мови, так і іноземних мов. За допомогою цієї програми можна здійснювати аналіз корпусу (масивів) текстів і при цьому простежити частотність уживання словоформ, слів і словосполучень, орфографію мови в синхронії і діахронії, а також спостерігати динамічні процеси писемних мовних явищ.
    Комп’ютерну програму „Ділова мова” впроваджено у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в навчальний процес курсів «Українська мова фахового спрямування» і «Мовна модель інформаційного простору». Проект має прикладну й теоретичну значущість для лінгвістичної науки та кібернетики.

Контактна інформація: Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в «Комуніст – 1» навчальне містечко ХНАУ, корп. 3, кафедра економічної кібернетики, кафедра української та російської мов
Контактні телефони: (0572) 99-74-50, (0572) 99-75-61
E-mail: office@knau.kharkov.uaОновлено: 22-03-2012, 11:01 / Переглядів: 1 475
 

Авторизація