КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА «ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ»

    Автор розробки: канд. фіз.-мат. наук Погорєлов О.С.

    Комп’ютерна програма «Дисперсійний аналіз» розроблена в середовищі програмування Delphi 2005 for students і призначена для студентів старших курсів сільськогосподарських навчальних закладів для опрацювання даних курсових та дипломних робіт, а також під час вивчення методів математичної статистики, тa для обробки результатів наукових досліджень.
    Програма реалізує алгоритми та методи однофакторного дисперсійного аналізу з рандомізованими та нерандомізованими повторностями, а також метод дисперсійного аналізу якісних ознак.
    Програма передбачає використання операційної системи Windows 98 і вище, має розмір, який не перевищує 1,2 Мб, що дає змогу розповсюджувати її на будь-якому носії інформації.
    Для ефективної роботи цієї програми достатньо тактової частоти процесора 700 мГц та обсягу оперативної пам’яті не менше 256 Мб. Невибагливість програми щодо системних ресурсів дозволяє використовувати її як для дистанційного навчання, так і для самостійної роботи студентів у гуртожитку.
    Для оцінки статистичної вірогідності результатів дисперсійного аналізу застосовується найменша істотна різниця (НІР). Але за бажанням користувача можна використовувати й інші статистичні критерії (критерій Уелча, двосторонній критерій або двовибірковий критерій).
    Для проведення попереднього статистичного аналізу даних передбачене виведення загальних статистичних характеристик даних.
    Вхідні дані вводяться з текстового файлу, який можна створити в будь-якому текстовому редакторі, зокрема за допомогою програми «Блокнот», що входить до стандартних програм Windows, тобто існує на будь-якому стандартному комп’ютері.
    Результати розрахунків також зберігаються в текстовому файлі, який створений таким чином, щоб його легко було редагувати в поширених редакторах типу Microsoft Word, або Open Office.org Writer, тобто легко використовувати при написанні курсових та дипломних робіт або при підготовці студентських наукових робіт.
    Програма комплектується достатньою кількістю прикладів, які наводяться в поширених підручниках із дисперсійного аналізу для сільськогосподарських навчальних закладів.
    Комп’ютерну програму «Дисперсійний аналіз» упроваджено у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в навчальний процес старших курсів агрономічного факультету. Аналіз результатів упровадження вказує на підвищення ефективності використання математичних методів та інформаційних технологій під час підготовки курсових і дипломних проектів.

    Наша адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в «Комуніст–1», навчальне містечко ХНАУ, корп. 3, кафедра економічної кібернетики
    Телефон: (0572) 99-74-50
    E-mail: office@knau.kharkov.uaОновлено: 22-03-2012, 11:03 / Переглядів: 4 651
 

Авторизація