Золотарьова Світлана Анатоліївна

 

 

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Золотарьова С.А., Помітун І.А.,Косова .О., Корх І.В., Рязанов П.О. Бойко Н.В. Сокільська порода овець: походження. продуктивність, сучасний стан Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр.- Вип. 28.- Ч. 1. науки” / М-во аграр. політики України; Харк. держ. зоовет. акад.-Х.:РВВ / ХДЗВА, 2014
 2. Золотарьова С.А. Помітун І.А., Косова Н.О.,Корх І.В.Використання кросбридингу порід мериноландшаф і прекос для підвищення м’ясної продуктивності овець Проблеми зооінженерії та ветмедицини.- ХДЗВА.- 2016.-Вип. 32.-Ч.1.- С. 96-106
 3. Золотарьова С.А.,. Помітун І.А.,Косова Н.О., Паньків Л.П.,Корх І.В.Бойко Н.В.,Рязанов П.О Методическиеподходы к оценке овецмясного направления продуктивности . Зоотехническая наука Белоруси.-Сб. науч. трудов.-Т.51.-Ч.1.-2016.-Жодино.- Руб. (науч. пр. центр национальнойакадемииБелоруси по животноводству.- С. 147-154
 4. Золотарьова С.А, Помітун І.А.,Косова Вплив тривалості ембріонального періоду на інтенсивність росту, фізико-біологічні показники крові ягнят різних генотипів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку вівчарства і козівництва України в умовах інтеграції». – Дніпро, 2017 с. 65-67
 5. Афанасенко С.Ю., Помітун І.А.,Золотарьова С.А, Косова Н.О. та інш та інш Вирощування ремонтного молодняку овець. Технологічні процеси. Основні вимоги ДСТУ 8592:2015. [чинний з 01.01.2017]. – К.: ДП  «УкрНДНЦ». – 2015.
 6. Золотарьова С.А. Помітун І.А.,Косова Н.О., Паньків Л.П Методи створення овець м'ясного та удосконалення тонкорунного м'ясо-вовнового напряму продуктивності Рекомендації. - НААН, Інститут тваринництва. – Харків, 2016. – 32 с.

 

Участь у конференціях

 • Н.А. Косова, П.О. Рязанов Процеси породоутворення у вівчарстві: напрями, методи та результати (Україна, ближнє зарубіжжя, світ Аграрний тиждень. Україна – 2014. - №13 (286). – С. 68-69
 • Визначення племінної цінності овець методом ВLUP Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції. – Харків: ЛНАУ, 2015. - С. 14-15
 • Прогнозування показників росту ягнят різних генотипів з використанням математичного моделювання Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції конференції. – Харків: ЛНАУ, 2017. - С. 18-21.

 

Навчально-методичні праці

 

 1. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Генетика з біометрією» зі студентами напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Золотарьова С. А. – Харків: ЛНАУ, 2017. –20 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни: «Розведення сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» / укл. Золотарьова С.А.. – Харків: ЛНАУ, 2017. 38 с.
 3. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Генетичні ресурси сільськогосподарських тварин» зі студентами напряму підготовки  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «магістр» / укл. Золотарьова С. А. – Харків: ЛНАУ, 2018. – 32 с.


Оновлено: 11-12-2018, 11:27 / Переглядів: 373
 

Авторизація