Звіт про результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Екологізація сталого розвитку і нооосферна перспектива інформаційного суспільства»

Програма

Міжнародної науково-практичної конференції

студентів, аспірантів і молодих учених


:  programa_2013.doc (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  programa_2013.doc
164,5 Kb [21-10-2013, 10:54]

2-4 жовтня 2013 року в університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Екологізація сталого розвитку і нооосферна перспектива інформаційного суспільства». Пленарне засідання відкривав перший проректор, професор, д-р с.-г. наук ДЕГТЯРЬОВ В.В., вступну промову було надано ректору університету, д-ру с.-г. наук, професору, чл.-кор. НААНУ Володимиру Кузьмичу у.
Першими презентували свою доповідь гості з Латвії Лиена Страута та Иева Ердберга, а також гості з Росії (м. Новочеркаск) студентки 5 курсу факультету землевпорядкування Погребная Мария Александровна та  Гарматина Татяна Александровна (руководители, д-р экон. наук, профессор Сухомлиновая Надежда Борисовни и доцент Погребная Ольга Владимировна).

Заслухали доповіді: доцента кафедри ґрунтознавства Новосада Костянтина Богдановича та канд. с.-г. наук Гавву Дмитра Вікторовича; канд. с.-г. наук кафедри зоології та ентомології Васильєву Юлію Володимирівну;канд. екон. наук, доцента кафедри історичних та соціально-політичних дисциплін Шерстюк Світлану Вікторівну; канд. екон. наук, доцента кафедри економіки підприємства Олійник Валентину Василівну; канд. екон. наук, старш. викладача кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Улько Євгена Миколайовича.

У наступні дні працювали 6 секцій:

  1. Засідання секції «Енерго- та ресурсоощадні екологічно безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції. фізіологія, біохімія, біотехнологія, селекція і генетика сільськогосподарських рослин» - 22 доповіді

Керівник: Бобро М.А., д-р с.-г. наук, професор

Секретар: Дідух Н.О., асистент

  1. Засідання секції «Моніторинг і охорона біорізноманіття агроландшафтів. Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів» - 14 доповідей.

Керівник: Туренко В.П., д-р с.-г. наук, професор

Секретар: Забродіна І.В., канд. с.-г. наук, доцент

  1. Засідання секції «Агроекологічний стан, моніторинг, окультурювання, охорона ґрунтів та оцінка земель. ґрунтово-екологічні режими в природних і техногенних ландшафтах» - 33 доповіді.

Керівник: Горін М.О., д-р біол. наук, професор

Секретар: Новосад К.Б., канд. с.-г. наук, доцент

  1. Засідання секції «Соціально-економічні проблеми сталого розвитку» - 14 доповідей

Керівник: Гуторов О.І., д-р екон. наук, професор

Секретар: Таран О.М., канд. екон. наук, доцент

  1. Засідання секції «Соціокультурні та еколого-етичні проблеми стабільного розвитку агросфери» - 3 доповіді.

Керівник: Кравцов А.І., канд. іст. наук, доцент

Секретар: Гаврилюк Ю.М., канд. філос. наук, доцент

  1. Засідання секції «Перспективи розвитку землевпорядкування та кадастру в ринкових умовах» та Засідання секції «Раціональне використання, організація управління та моніторинг земельного та Лісового ресурсного потенціалу» об’єднали в одну секцію – 7 доповідей

Керівник: Князь О.В., канд. екон. наук, доцент

Секретарі: Сухомлін Л.В., канд. екон. наук, доцент

Згідно явочних листів на пленарному були присутні понад 179 чоловік.

На конференції було висвітлено та обговорено близько 93 наукових доповідей студентів, аспірантів та молодих наукових вчених.

Всі доповіді надруковані у збірнику Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, з якими всі бажаючі можуть ознайомитись у науковій бібліотеці ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. З програмою конференції та збірником можна ознайомитись також в бібліотеці ХНАУ та на сайті університету.


:  sbornik.docx (завант.: 55)
Переглянути онлайн:  sbornik.docx
300,53 Kb [21-10-2013, 10:23]Оновлено: 21-10-2013, 11:00 / Переглядів: 1 594
 

Авторизація