Звіт про результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції

Звіт про результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва»

(24 – 25 квітня 2013 р.)

На конференцію було подано 114 тези доповідей від 132 учасників, у тому числі від двох докторів наук, 33 кандидатів наук, 72 здобувачів та аспірантів, 27 студентів з 21 міста 32 вищих навчальних і науково-дослідних закладів України, Росії, Білорусі, Польщі та США а саме:

 • Харківський національний агарний університет ім. В.В. Докучаєва
 • Пенсильванський державний університет
 • Варшавский политехнический университет
 • Варшавский аграрный университет
 • Белорусский национальный технический университет
 • ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина»
 • ВГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I»
 • Вінницький національний аграрний університет
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
 • Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
 • ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
 • Житомирський національний агроекологічний університет
 • Інститут інноваційного провайдингу НААН
 • Інститут тваринництва НААН України
 • КНУ ім. Тараса Шевченка
 • Луганский национальный аграрный университет
 • Львівський інститут економіки і туризму
 • Львівський національний аграрний університет
 • Миколаївський національний аграрний університет
 • Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
 • Одеський державний аграрний університет
 • ПВНЗ “Буковинський університет”
 • Подільський державний аграрно-технічний університет
 • Таврійський державний агротехнологічний університет
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Уманський національний університет садівництва
 • Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе
 • Харківська державна зооветеринарна академія
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
 • Чернігівський державний технологічний університет
 • Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский  агротехнологический университет»

Для безпосередньої участі у Конференції до університету прибули науковці та студенти зі Львова, Мелітополя, Вінниці, Луганська, Воронежу (Російська Федерація). Відкрив Конференцію проректор з наукової роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва доктор економічних наук професор Олійник О.В. Він привітав учасників конференції та нагадав про глибокі історичні корені економічної науки в ХНАУ, про здобутки видатних учених-економістів, таких яких І. Лукінов, Л.  Клецький, К. Телешек та інших. Ректор університету, член-кореспондент НААН України професор В.К., також виступив з промовою і виразив упевненість у тому, що учасники Конференції стануть безпосередніми творцями майбутнього економічної науки в аграрній сфері, головним же побажанням стало продовжувати такі зустрічі, які крім іншого зміцнюють наукові та взагалі творчі зв’язки між науковцями, закладами і навіть країнами.

На пленарному засіданні Конференції головував заступник декана факультету менеджменту і економіки доцент Філімонов Ю.Л. Було заслухано п’ять доповідей, у тому числі молодих науковців ХНАУ Прозорової Н.В. та Степаненко Т.О. Отримали слово й гості університету: Єкель Г.В. (аспірантка Вінницького національного аграрного університету), Запорожцева Л.А. (доцент Воронезького державного аграрного університету), Капінос С.С. (аспірант Таврійського національного агротехнологічного університету). Учасники Конференції відзначили доброзичливу атмосферу, яка дозволила вести конструктивну і водночас толерантну дискусію.

На конференції працювали такі секції:

 1. Роль інновацій у розвитку аграрного виробництва.
 2. Інституціональне забезпечення сталого використання земельних ресурсів у системі економічних відносин.
 3. Теоретико-методологічні основи формування управлінського персоналу сільськогосподарських підприємств.
 4. Основні напрями вдосконалення територіального розміщення та поглиблення спеціалізації в сільському господарстві.
 5. Економічне та організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села.
 6. Організаційне забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села.
 7. Концептуальні основи диверсифікації діяльності аграрних підприємств.
 8. Організаційно-економічні засади механізму підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств.
 9. Інформатизація процесів управління аграрним виробництвом.

Засідання завершилося прийняттям проекту рішення Конференції, яким тезисно визначено пріоритетні шляхи вирішення проблем підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, визначено форми та механізми досягнення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки.Оновлено: 29-04-2013, 15:52 / Переглядів: 3 322
 

Авторизація