Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ 14 від 17.04.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00493764.

1.3. Місцезнаходження: 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

- Малюгов Віктор Анатолійович, проректор по АГР, голова комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(57) 709-02-94.

- Червяк Вікторія Сергіївна, зам. головного бухгалтера, зам. голови комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-70-68.

- Кизим Тетяна Олексіївна, економіст, секретар комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-73-55, eju14@rambler.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство аграрної політики та продовольства України, код 37471967.

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з постачання електроенергії - код згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 40.10.3. (Закупівля електроенергії).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 218000 кВт

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61091, м. Харків, Стадіонний проїзд,14.                                                                                                                           

3.4. Строк поставки товарів,виконання робіт чи надання послуг: квітень – грудень 2012р.

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.knau.kharkov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 19 березня 2012 р.; № огол. 118283, № бюл.34 (636), вх. № 12033WU123205

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 19 березня 2012 р.; № огол. 118283/1, № бюл.34 (636), вх. № 12033WU123205_ОБГ_1.rtf

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 23.03.2012 року № огол. 140173, № бюл.36(638), вх. № 12033WО135472

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 13 квітня 2012 р., № огол. 167876., № бюл. 45(647), вх. № 12042WН187047

 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:-

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02 березня 2012р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 02 березня 2012 р., 1500 год., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів: 61040,00 грн (шістдесят одна тис. сорок грн 00 коп)., в тому числі ПДВ: 10173,33 грн.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування / прізвище, ім'я, по батькові : Акціонерна компанія «Харківобленерго».

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131954

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 61037, м. Харків, вул. Плеханівська,149, кон. тел. 0(57) 739-55-02.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 9 квітня  2012 року , сума: 61040,00 грн (шістдесят одна тис. сорок грн 00 коп)., в тому числі ПДВ: 10173,33 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):-

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону : зведена інформація відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно ч.2ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

13. Інша інформація:

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Постачальником послуги з постачання електроенергії може бути тільки АК «Харківобленерго», тому що відсутні технічні можливості вибору інших організацій, що можуть постачати електроенергію за адресою: м. Харків,Стадіонний проїзд,14.

Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» пп.2, ч.2, ст39 закупівля послуги з постачання електроенергії замовником може здійснюватися шляхом застосування процедури  закупівлі в одного учасника, у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги з постачання електроенергії.

Протокол ККТ обрання процедури №18 від 01.03.2012р.

14. Склад комітету конкурсних торгів:

 

голова комітету конкурсних торгів

1) проректор з АГР        Малюгов Віктор Анатолійович

зам. голови комітету конкурсних торгів

члени ККТ:

2) зам. гол. бухгалтера   Червяк Вікторія Сергіївна

 

3) економіст І кат.           Сенічкіна Олена Миколаївна

4)юрисконсульт               Хомякова Інна Ігорівна

5)головний інженер        Прихода Олександр Дмитрович

секретар ККТ

6)економіст                        Кизим Тетяна Олексіївна     

 

 

Голова комітету конкурсних торгів                                                    В. А. МалюговОновлено: 23-04-2012, 11:02 / Переглядів: 1 909
 

Авторизація